Extrémní křížová cesta

Nejen v sousedním Polsku, kde se iniciativa extrémní křížové cesty v roce 2009 zrodila, ale i v České republice, se věřící i letos mohou zapojit a absolvovat desítky kilometrů dlouhé trasy. V článku se také dozvíte, kde se tyto extrémní křížové cesty u nás chystají.

image:Image 25/source/orig/24755_ekc-2023-1.jpg
 
 

„Historicky první trasa Extrémní křížové cesty (EKC) vedla z Krakova na Kalwarii Zebrzydowskou. Postupně se tato akce rozšířila do takových rozměrů, že se jí v roce 2018 zúčastnilo 100 tisíc lidí. Zvláštní požehnání získali účastníci dokonce od papeže Františka. EKC se postupně rozšiřuje i mimo Polsko,“ uvedl duchovní správce farnosti Borovany P. Ondřej Urbisz, který pochází z Polska a v jehož farnosti se k iniciativě rovněž připojili. EKC je určena především pro osoby, které jsou fyzicky aktivní, zdravé, zvyklé na fyzickou námahu. Je třeba vzít v úvahu, že cesta v noci je mnohem náročnější a únavnější než v průběhu dne a je třeba být na to fyzicky a psychicky připravený.

Co je Extrémní křížová cesta?

Výzva – Kdo jde na EKC neví, jestli dojde. Když se rozhodneme jít do neznáma, tak přicházíme o určitou jistotu. Tato nejistota pak vede k setkání s Bohem.

Cesta – Člověk je jednota těla a duše. Když vyjdeme, tak uvedeme celého člověka do modlitby. Je to způsob askeze, která otevírá člověka a směřuje ho na Boha. Odcházíme z toho, co známe, do toho co neznáme.

Námaha – Během cesty může přijít okamžik, kdy mi začíná být špatně. Něco začíná bolet, mrznu, zabloudil jsem, usínám, jsem unavený… Přichází otázka:“Mám jít dál, a jestli ano, tak proč?“. Je to velmi důležitá otázka. Tato otázka může vést k Bohu. Jestliže jdu kvůli Bohu, tak je to víra.

Setkání – Jestliže jsem přijal tuto výzvu, tak jdu touto cestou, bojuji s únavou. To je smysl EKC, Tvé individuální setkání s Bohem. Po tomto setkání se může v mém životě vše změnit.

Základy Extrémní křížové cesty:

Mše svatá – Eucharistie je projevem nekonečné lásky Boha.

Cesta – Musí byt náročná, mimo hlavní cesty. Min. 40 km. Fyzická únava je nutná. 

Noc – EKC je v noci. Noc je více soukromá, v noci je to daleko těžší. V noci člověk může zbloudit, v noci je nejistota.

Samota – Ježíš šel sám. EKC člověk prožívá sám.

Mlčení – Pomáhá soustředit se na cíl.

Rozjímání — EKC je duchovní cestování, rozjímání jsou připravená pro takovou cestu.

Extrémní křížové cesty jsou organizované i v České republice, zde jsou dvě nabídky, pokud se budete chtít zapojit:

Poutní křížová cesta Luhačovicemi a okolními farnostmi

Do Extrémní křížové cesty se zapojí farnost Luhačovice na Zlínsku. Bude se vycházet z kostela Sv. Rodiny v Luhačovicích a jednotlivá zastavení budou v kaplích farnosti nebo kostelích v blízkém okolí, takže bude možné si odpočinout a přečíst si zastavení křížové cesty před svatostánkem. Celkově trasa měří 41 km a převýšení bude cca 1958 m. Poslední zastavení budě opět v Luhačovicích, trasa vede i přes známé poutní místo p. Marie Provodovské na Malenisku a jedno ze zastavení bude i v kostele sv. Diviše v Horní Lhotě. Celá akce začne mší svatou v 18.15 hod v kostele Sv. Rodiny. Po ní bude následovat krátký briefing na seznámení s trasou. A poté účastníky čeká již samotná Extrémní křížová cesta.

Přihlašování je možné na: krizova.cesta.luha@seznam.cz. Podrobnosti jsou také na farním facebooku. Odkaz na trasu křížové cesty je zde: https://mapy.cz/s/gejobuhopu.

Poutní křížová cesta z Borovan

Jedná se o noční křížovou cestu, která se absolvuje pěšky po předem určené trase. Na výběr je ze tří možností. Z Borovan na Dobrou vodu, nebo z Borovan do Kájova, nebo z Borovan do Českých Budějovic. Pro bližší informace kontaktujte Lukáše Malíka na emailu: lukmark@seznam.cz, nebo na tel: 737 648 000.

Začátek EKC proběhne v kostele Navštívení P. Marie v Borovanech v 18.00 slavením mše svaté. Po mši svaté se účastníci seznámí s trasou (40 a 45 km). A poté bude následovat samotná EKC.

Přihlašování na tuto cestu je možné na: lukmark@seznam.cz, na tel: 737 648 000, nebo formou zprávy na fcb Extrémní Křížová Cesta Borovany.