Pěší pouť na Svatou Horu 2023

Milí poutníci a příznivci pěší poutě na Svatou Horu!
Taky se vám stýská po společném putování na Svatou Horu, mezi rozkvetlými loukami, s písničkou, modlitbou a dobrými lidmi? Farnost Mladá Vožice ve spolupráci se všemi farnostmi na cestě připravila koncem května 2023 sedmé putování zakončené na Svaté Hoře v sobotu 27.5.2023. Otec Jaroslav Karas připravil jako téma pouti: Panna Marie, Královna míru. Na Svatou Horu budeme přicházet s písní Zdráva buď, Panno Maria (K 815). Vedle společného úmyslu si každý doma rozmysleme, za co chcete cestou děkovat nebo prosit. Poneseme také úmysly svých blízkých a našich farníků. Každý den bude mše svatá. Upozorňujeme na mši sv. na Makové hoře v pátek 26.5. ve 12 h, v letošním roce toto poutní místo nad Vltavou, místečko nám milé, slaví 300 let od vysvěcení kostela pod patronací sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské.
Jaké máme možnosti putování?
Můžete si vybrat z následujících cest nebo putovat jen některé dny. Na všechny začátky doporučujeme přijit včas, o 20 min dříve, ať se stačíme připravit, nemůžeme se poránu zdržovat, čeká nás cesta dlouhá…

Hlavní proud z Mladé Vožice na Svatou Horu má tyto části:
středa 24.5. Mladá Vožice –> Sedlec (30 km): kostel sv. Martina – 7 h požehnání a odchod. Po cestě v poledne polévka v Mezně, spaní v Sedlci v tělocvičně základní školy a na faře. V Sedlci mše sv. v 17:30 h.
čtvrtek 25.5. Sedlec –> Krásná Hora (24 km): kostel sv. Jeronýma – 7 h požehnání a odchod. Po cestě v poledne polévka v Počepicích, na Krásné Hoře mše sv. v 17 h, nocleh v tělocvičně základní školy.
pátek 26.5. Krásná Hora -> Milín (25 km): kostel sv. Mikuláše – 7 h požehnání a odchod. Po cestě mše sv. ve 12 h na Makové hoře, pak polévka ve Smolotelích, večeře a nocleh na základní škole v Milíně.
sobota 27.5. Milín -> Svatá Hora (8 km): před základní školou – 5:50 h požehnání a odchod, příchod na Svatou Horu v 8:30 h, mše sv. v 9 h, oběd.
Za věci světské na pouti odpovídá Helena Knotková (tel. 777 016 089), za duchovní P. Jaroslav Karas.

K hlavnímu proudu se budou připojovat tyto větve:
1. větev z Pacova do Mladé Vožice (24 km) – úterý 23.5., kostel sv. Michaela, v 8 h požehnání a odchod, v poledne polévka v rekreačním resortu Blatnice, vede Jiří Klimeš (tel. 603 208 460).
2. větev z Jistebnice do Sedlce (15 km) – středa 25.5., kostel sv. Michaela, v 10.15 h požehnání, pak společný oběd a po něm odchod. S Vožickými se potkáme u křížku na křižovatce nad Šanovicemi. V Sedlci mše sv. v 17:30 h. Za věci světské odpovídá Marie Bendová (tel. 776 096 156), za duchovní P. Pavel Němec.
3. větev z Milevska do Krásné Hory (25 km) – čtvrtek 26.5., bazilika Nanebevzetí Panny Marie (klášter), v 7 h požehnání a odchod, v poledne polévka v Počepicích, k hlavnímu proudu se připojí u potoka Brzina před Vleticemi. Povede Marie Klimešová (tel. 603 261 251).
4. větev z Kovářova do Milína (29 km) – pátek 27.5., Kovářov odchod v 7 h, Lašovice odchod v 8:30 h, Klučenice v 9 h mše sv. Společně půjdeme ze Smolotel. Poutníci budou v péči P. Vavřince (tel. 775 143 442) – jemu se také budou přihlašovat (ve dnech 24.4.-14.5. prosí nerušit, je na duchovním cvičení).

Program na Svaté Hoře:
8:30 h přivítání u Mariánského sloupu, 9 h mše sv. u Korunovačního oltáře, společná fotka, 11 h oběd, pak volný program, 13 h rozloučení u Mariánského sloupu.

Doprovodné auto:
Pojede s námi jako v jiných letech doprovodné auto, které bude pro převoz případných unavených poutníků a také čaje a dobrot na svačinu. Toto auto nebude určeno pro přepravu batohů.

Zajištění jídla:
Pro poutníky budeme na pouti připravovat skromné společné snídaně (pomazánky, chléb, pečivo, čaj, kafe do vlastního hrnku – vezměte si ho s sebou!). Zajistili jsme v poledne polévky s pečivem v hospodách po cestě. V Krásné Hoře a v Milíně nám uvaří kuchařky ve školní jídelně večeře (tam budeme muset dodržet přesně objednaný počet jídel). První večer v Sedlci nebude večeře zajištěná (jídlo si vezměte s sebou nebo je otevřený obchod do 19 h, hospoda je teď zrušená). Na Svaté Hoře pro nás připraví tradiční řízek se salátem v barokních prostorách kláštera. Budete-li chtít, můžete si jídlo objednat s přihláškou k pouti.
Mějte v batohu něco malého pro případ potřeby doplnit energii. Ale většinou máme na svačinu kouzelné auto se slanými i sladkými dobrotami, které na pouť donesou dobří lidé, ať už sami poutníci nebo farníci na cestě. Děkujeme za to, neboť jak praví zkušení poutníci: Modlitba přináší radost a buchta veselí.
Diety nezajišťujeme.

Zajištění přespání: a přeprava zavazadel:
Nocleh ve vlastním spacáku a na karimatce s možností umytí bude jako obvykle ve školních tělocvičnách v Sedlci, na Krásné Hoře a v Milíně, v Sedlci je několik míst i na faře. Také je možné přespat na faře v Mladé Vožici. Věci na spaní budou převážet a také překládat z auta do tělocvičen hasiči. Je nutné zminimalizovat bagáž na spacák, karimatku a 1 malé zavazadlo (!!!). Mnozí se to už naučili a moc vám za to děkujeme. Vše ostatní si vezměte s sebou do batohu.
Pravděpodobně nebude zajištěná přeprava na trase Kovářov – Milín.

Co určitě s sebou do batohu – a čtěte to jakoby to bylo celé silně podtržené:
Nezapomeňte si vzít do batohu láhev s pitím (min. 1 litr) a hrnek na čaj. Z dalšího nezbytného připomínáme: pláštěnku, náplast na puchýře, léky, poutnický zpěvníček z minulých let, hygienické potřeby v maličkém balení, špunty do uší, lehkou obuv na přezutí do tělocvičen (popř. ponožky), energetickou tyčinku – malou svačinku.
Doporučujeme hůlky. Blbiny nechte doma, vždyť člověk toho k žití potřebuje málo.

Přihlášky k pouti a způsob placení:
Na pouť se hlaste telefonicky u Heleny Knotkové – 777 016 089 ve dnech 1. až 4. května nebo 9. a 10. května vždy od 19 do 21:30 h. Nahlásíte odkud a kam půjdete, kde budete přespávat, jaké jídlo budete chtít zajistit. Zároveň spolu sečteme peníze, které pošlete tak, aby byly do pátku 13.5. na č. účtu 2902497633/2010 zřízeném pro zajištění provozu naší pouti. Při placení uvedete do poznámky pro příjemce své jméno – jinak nebudeme vědět, kdo zaplatil.
Proč tato změna? Poutníci sice vědí, odkud a kam chtějí jít, ale vzhledem k napojování větví je pro mnohé těžké se zorientovat v možnostech stravování. Telefonicky si to ujasníme hned, a tudíž bude správná i cena. K placení předem na účet přistupujeme proto, že je už obtížné vybírat peníze během putování. Určitě pochopíte, že je to i bezpečnější.
Pouze poutníci na 4. větvi z Kovářova, Lašovic a Klučenic se budou hlásit u svého duchovního otce P. Vavřince na 775 143 442, víc v ohláškách při místních mších. Jemu také zaplatí případné ubytování a večeři v Milíně, oběd na Svaté Hoře a registrační poplatek, pokud s námi půjdou až do konce.

Kolik a za co poutník zaplatí?
Za jídlo: Dopředu budeme vybírat peníze jen za jídlo zajištěné na hlavním proudu. Polévky na přilehlých větvích se budou platit na místě (jsou označené „neplatí se předem“) a budeme evidovat jen jejich počet (ceny jsou přibližně stejné).
úterý 23.5. polévka v resortu Blatnice – neplatí se předem (Pacovská větev)
středa 24.5. polévka v Mezně – 35 Kč
oběd v Jistebnici – neplatí se předem (Jistebnická větev)
čtvrtek 25.5. polévka v Počepicích – 45 Kč
polévka v Petrovicích – neplatí se předem (Milevská větev)
večeře v Krásné Hoře – 150 Kč
pátek 26.5. polévka ve Smolotelích – 35 Kč
večeře v Milíně – 120 Kč
sobota 27.5. oběd na Svaté Hoře, 11 hod – 200 Kč
Registrační poplatek pro dospělého na celou pouť z Mladé Vožice a Jistebnice 250 Kč, z Milevska 100 Kč, z Kovářova 50 Kč, studenti a děti – bez reg. poplatku.
Noclehy: Sedlec – 70 Kč, Kr. Hora – 100 Kč, Milín – 100 Kč
Autobus ze Sv. Hory do Ml. Vožice – 250 Kč
(Dospělý poutník z Mladé Vožice zaplatí za celou pouť a za vše včetně dopravy autobusem zpět do Mladé Vožice za 4 dny 1355 Kč, z Jistebnice 1070 Kč + samostatně oběd v Jistebnici, z Milevska za 3 dny 805 Kč + samostatně polévku v Petrovicích, z Kovářova za 2 dny 470 Kč.)
Budete-li mít nějaký dotaz, volejte večer na 777 016 089.
za celý tým přeje vše dobré a těší se na společné putování
P. Jaroslav Karas a Helena Knotková