Příprava mladých na Lisabon

Portugalský víkend na DCŽM Vesmír se o víkendu nesl ve znamení příprav na Světové dny mládeže v Lisabonu. Na Vesmíru se tak vzájemně poznávali ti, kteří se do Portugalska chystají. V rámci programu vyráběli třeba i drobné prezenty. Celé setkání zaštítili svojí přítomností diecézní biskup Jan Vokál a generální vikář Mons. Jan Paseka.

image:Image 35/source/orig/34667_24747_0_image.jpg