Zprávy ze SDM v Lisabonu

Česká výprava v sobotu 29. července slavila mši svatou spolu s ostatními národy z celé portské diecéze. V městském parku v Portu ji celebroval tamější biskup Manuel da Silva Rodrigues Linda za účasti biskupů z celého světa. Koncelebrovali také plzeňský biskup Tomáš Holub, pomocný biskup českobudějovický Pavel Posád a další kněží z ČR. V článku naleznete fotogalerii a video ohlédnutí za celým dnem.

image:Image 38/source/orig/37911_20230729133045-vh2-3474.JPG
 
Foto: Vojtěch Hlávka, ČaV

Velkolepou slavnost Eucharistie slavili mladí na travnaté pláni jen několik desítek metrů od Atlantického oceánu za doprovodu armádního orchestru a sboru o 400 členech. Radostná atmosféra panovala mezi všemi sektory, nad kterými vlály vlajky Čechů, Slováků, Francouzů, Španělů, Filipínců a mnoha dalších.

Liturgie probíhala v mezinárodním duchu, každý tak pocítil, že je součástí mše svaté. Češi zajásali, když zaslechli první z přímluv v mateřském jazyce. Alespoň malá útěcha, když na ně Portugalci zapomněli v úvodním přivítání. A to jsou Češi jedni z nejpočetnějších národů v portské diecézi.

 

 

„Staňte se Božími influencery!“ znělo z reproduktorů během homilie. „Až se vrátíte ze Světových dnů mládeže, šiřte to, co jste tu zažili. Vyprávějte o tom, jako když Ježíš mluvil k lidem. Mladí lidé, nebojte se snít a riskovat, stejně jako to dělala Maria.“

V závěru mše svaté na travnaté pláni vyjádřil biskup Porta vděčnost vůči všem zúčastněným, ale také těm, kteří se podíleli na organizaci. „Máme velkou radost, že diecéze Porto hostí nejvíce poutníků. Dnes jsme všichni potřební služebníci Boží a naší silou je, že milujeme Ježíše Krista.“

Kristýna Šimůnková, pracovnice Tiskového střediska ČBK