Pastýřský list biskupů ČR k postní době

Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024
(přečtěte v rámci bohoslužeb 6. neděle v mezidobí, 11. února 2024)

Drazí bratři a sestry,
dnes slavíme Světový den nemocných a myslíme na ně ve svých modlitbách. Vám, drazí nemocní, vyprošujeme brzké uzdravení, je-li to Boží vůle. Pokud je vašim údělem nesení kříže, pak vyprošujeme sílu k jeho nesení a vědomí, že v Božích očích má nesmírnou cenu každý okamžik, který jsme prožili ve spojení s Kristem. Při této příležitosti také děkujeme všem, kteří se o nemocné starají, kteří jim s láskou pomáhají, a připomínáme slova papeže Františka z poselství k dnešnímu dni nemocných: „Nejlepší terapií pro nemocné je nabídnout jim naši lásku a společenství, navzdory tempu našeho vlastního zběsilého života.“
Myslíme však i na svět, který je nemocný válkou.

Už řadu měsíců se modlíme za mír na Ukrajině a ve Svaté zemi, ale válkou trpí i řada zemí v Africe a stále přibývá zemí, kde jsou křesťané pro svou víru pronásledováni, zabíjeni či vězněni. Proto, že my žijeme v krásné zemi v míru a ve svobodě, si nemůžeme myslet, že jsme lepší než ti, kteří trpí, nebo že nás se utrpení netýká. K uzdravování světa může přispět i každý z nás jak modlitbou, tak i proměnou sebe sama. Podle příkladu malomocného z dnešního evangelia můžeme volat k Pánu Ježíši jménem svým i jménem nemocného světa: „Chceš-li, můžeš mě očistit“.

Na Popeleční středu začneme čtyřicetidenní přípravu na Velikonoce, vstoupíme do postní doby. Je to veliká příležitost pro nás i pro celý svět. Bůh nás volá k obrácení, k tomu, abychom začali myslet jinak než dosud. Každého z nás Bůh povolal mezi své přátele a dědice Božího království. Ve křtu nám dal účast na svém životě. Je na nás, abychom už dnes a tady žili životem Božích dětí. Abychom umocnili své modlitby za pokoj ve světě, přijměme postní dobu jako mimořádné pozvání a rozhodněme se žít 40 dní pro Pána. Nejde o žádné smutné trápení, ale o skvělou příležitost k mimořádné zkušenosti s Bohem, který dává radost a pokoj do srdcí, která se mu otevřou.

Chceme-li opravdu přispět k míru mezi lidmi, dejme Bohu k dispozici své uši i svůj čas a naslouchejme druhým lidem, zvláště těm nejbližším v rodině či v sousedství, ve škole nebo na pracovišti. Naslouchejme s takovou láskou, aby ti, kterým nasloucháme, mohli pocítit blízkost a zájem samotného Boha v nás. Nejsme všemohoucí a nemůžeme plnit všechna jejich přání či vyřešit jejich problémy, ale vždy můžeme nabídnout slovo povzbuzení a potěšit, někdy i konkrétně pomoci.

Zapojme svou tvůrčí vynalézavost a hledejme možnosti domluvy a spolupráce. Některé naše vztahy jsou zatíženy zraněním. Udělejme první krok k jejich uzdravení odpuštěním, aniž bychom čekali, až se druhý omluví. Každý z náš přeci zakusil, že nám Bůh odpustil daleko víc, než jsme si zasloužili.
Nehledejme na druhých chyby, ale to krásné, čím je Bůh obdaroval, a to dobré, co oni s jeho pomocí dokázali. Nepodílejme se na všudypřítomné kritice a nespokojeném nadávání. Když to někdy nezvládneme, začněme prostě znovu. Postní doba je dobou tréninku a dobrý trénink nám přinese svobodu od mnoha pout, které nám dřív kazily život. Někdo měl těžké zlozvyky, nebo byl dokonce závislý na alkoholu, či drogách, automatech, počítačových hrách nebo pornografii. Čtyřicet dní prožitých s Ježíšem nabízí takovou radost a snaha dávat se mu k dispozici, nechat ho skrze nás uzdravovat zranění a budovat krásné vztahy, nás natolik vtáhne a zaujme, že snadněji odložíme pouta. Zapojme do našeho úsilí i děti.

Kdybychom dovedli v postní době žít úplně bez těchto věcí, i v případě, že nás nespoutávají, mohli bychom vyrůst lidsky i duchovně a dobře se připravit na prožití velikonoční radosti z Kristova vítězství. Ta velikonoční radost pak bude větší o radost z řady vítězství a uzdravení, které jsme nechali udělat Boha skrze nás.

Když k našim modlitbám za konec válek a konec pronásledování křesťanů přidáme naše sebeovládání a budeme spolupracovat s Bohem na uzdravení světa kolem nás, ukážeme, že naše modlitby myslíme vážně. Ukáže se, že nejde jen o slova, ale že jsme ve svých modlitbách přítomni celí i se svými námahami a nasazeními.

Děkujeme všem, kteří přijmou naši výzvu a spolu a s námi se zapojí do společného díla za uzdravení světa a vítězství Boží lásky. Kéž nám Bůh pomůže a dá potřebnou opravdovost a vytrvalost.

Všem ze srdce žehnají
Vaši čeští a moravští biskupové