Postní almužna 2024

Kdo se modlí, ať se postí.
      Kdo se postí, ať je milosrdný.

Chcete-li se připojit, vyzvedněte si v kostele
papírovou kasičku. Na konci doby postní ji pak
přinesete zpět do kostela
(nejpozději do poloviny dubna)

10 budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.“ 11 Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. 12 Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům.
Izajáš 58, 10
VÝTĚŽEK POSTNÍ ALMUŽNY PODPOŘÍ : 
 – ROZVOJ CHARITNÍ PÉČE O SENIORY V ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZI
 – EVANGELIZAČNÍ PROJEKTY PASTORAČNÍHO STŘEDISKA BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉHO – CÍRKEV PRO SVĚT