Postní obnova s večerní meditací

Postní duchovní obnova

Téma „Čiňte pokání a věřte evangeliu“
se bude konat v pátek 8.3. 2024 v Mladé Vožici
Hostem bude P. Stanislav Zápotocký

16.00 Příležitost ke svátosti smíření 17.00 Slavení liturgie a adorace se zpěvy Taizé

Modlitební večer
V rámci roku modlitby vyhlášené papežem Františkem zveme na
IV. Večerní modlitbu
do zázemí farní budovy.
18.00 Zahájení modlitebního večera Večerní chvály, modlitba růžence, adorace..
• Ve 24.00 Závěrečná mše sv.
Možnost občerstvení i odpočinku na faře

Poznámka : původní termín podle dlouhodobého rozpisu měl být až 15. 3