Postní almužna 2024

Kdo se modlí, ať se postí.
      Kdo se postí, ať je milosrdný.

Chcete-li se připojit, vyzvedněte si v kostele
papírovou kasičku. Na konci doby postní ji pak
přinesete zpět do kostela
(nejpozději do poloviny dubna)

10 budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.“ 11 Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. 12 Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům.
Izajáš 58, 10
VÝTĚŽEK POSTNÍ ALMUŽNY PODPOŘÍ : 
 – ROZVOJ CHARITNÍ PÉČE O SENIORY V ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZI
 – EVANGELIZAČNÍ PROJEKTY PASTORAČNÍHO STŘEDISKA BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉHO – CÍRKEV PRO SVĚT
 

SHALOM MARIA

Shalom Maria, Pán buď vždycky s Tebou, shalom Maria,
smiř nás mezi sebou,
shalom Maria, pokorou zářící, shalom Maria, u Boha
prosící. Shalom, shalom
Maria, Maria, Matko nejdražší. Shalom, shalom Maria,
Maria, Matko nejdražší.

Ave, ave Maria (Nikdo nezná líp naši lidskou tíž)

R: Ave, Ave, Ave Maria.
Ave, Ave, Ave Maria.

1. Nikdo nezná líp naši lidskou tíž,
Maria nás všechny ráda má.
Jen maminka ví, o čem dítě sní,
Maria nás všechny objímá.

2. Pojďme za mámou, za maminkou svou,
Maria nás všechny ráda má.
Proč jsme nešťastní, když můžeme k ní,
Maria nás všechny objímá.

Ref.

3. Neví nikdo z nás, jaký přijde čas,
Maria nás všechny ráda má.
Ale proč se bát, co se může stát,
Maria nás všechny objímá.

Ref. 2x

Maria, s tebou Maria (Máš v duši píseň)

1. Máš v duší píseň
andělských zvonů,
máš v duši bolest
těch nejkrásnějších tónů.

Máš v sobě sílu,
po které se touží,
máš v sobě naději
pro ty, kdo se souží.

R: Maria, s Tebou, Maria,
království lásky se otvírá,
Maria, s Tebou, Maria,
království lásky se otvírá.

2. Máš v duši příslib
nebeského štěstí,
máš v sobě naplnění
spasitelných zvěstí,

máš v sobě lásku
pro ty, kdo Tě hledají,
máš v sobě lásku
pro ty, kdo Tě volají.

R:
3. Požehnej mé kroky,
požehnej má ústa,
žehnej každé písni,
ve strunách mých zůstaň,

kytice veršů
nejkrásnějších květů,
patří tobě, Maria,
Božímu světu.

R: