Informace k pouti Havlíčkův Brod Číhošť

Událost pořádá František Talíř  Trvání:  13 hodin
Co spojuje Havlíčkův Brod a Číhošť❓ 40 kilometrů dlouhá cesta. A já vás na ní zvu! Připojte se ke mně 1.-2. března na historicky první noční pouť za Evropu🇪🇺🌙
📌 KDY A KDE? 📌Na Číhošť !
Sejdeme se v pátek 1. března ve 20:00 Café Art OKO (Smetanovo náměstí 30) v Havlíčkově Brodě a vyrazíme zhruba o hodinu později. Putování zakončíme v Číhošti mší svatou od 8:00.
🥾 CO S SEBOU? 🥾
Teplé oblečení, vhodnou turistickou obuv a dostatek pití, případně něco na posilnění. Zhruba v polovině cesty bude zajištěno drobné občerstvení a teplý čaj, ráno v Číhošti pak bude snídaně přichystaná.
👣 MOHU VYRAZIT, JSEM-LI POUTNÍK ZAČÁTEČNÍK? 👣
Je určitě důležité mít základní fyzičku a nepřecenit svoje síly příliš, zároveň nemusíte mít nejmenší obavu – každý může jít svým tempem, takže je možné si cestu přizpůsobit dle individuálních potřeb a možností. Pro případ nouze se v blízkosti naší trasy se budou pohybovat doprovodná vozidla a nenecháme nikoho padnout😉
🌍 PROČ ZROVNA POUŤ ZA EVROPU? 🌍
Letos v březnu si připomínáme 85 let od obsazení Československa nacisty a od startu 2. světové války. Momentálně je svět takovému konfliktu za poslední desetiletí nejblíže. Vnímám proto jako potřebné se modlit za mír (nejen) v celé Evropě.
⛪ PROČ ZROVNA ČÍHOŠŤ? ⛪
Působil zde mučedník P. Josef Toufar, který byl v roce 1950 zabit komunistickým režimem. Chceme se u něho přimlouvat. A kromě toho je Číhošť navíc geografickým středem ČR.
Ať už se rozhodnete připojit proto, že chcete svěřit Evropu i blížící se volby do Božích rukou, nebo proto, že si chcete dát do těla a vyrazit za nevšedním zážitkem, moc rád vás uvidím!🙂 Pokud plánujete dorazit, vyplňte, prosím, tento formulář 👉🏼 https://docs.google.com/…/1FAIpQLScM…/viewform
Těším se na společné kilometry! 💪🏼🌟
František František Talíř

10 nápadů jak dobře prožít postní dobu

Postní doba je časem obrácení a pokání, který katolická církev nabízí věřícím, aby se připravili a prožili Velikonoční triduum: tajemství Ježíšova umučení, smrti a vzkříšení.

Během 40 dní (letos od 14. února do 28. března) si katolíci mohou stanovit cíle, jak posílit svůj vztah s Bohem, a pomáhat druhým, aby činili totéž. Zde je 10 způsobů, jak v tomto postním období obnovit svůj život v Kristu.

1. Přistupujte k svatému přijímání

Po celou postní dobu je účast na mši svaté a přijímání nejúčinnějším úkonem, kterého se věřící mohou účastnit. Svatý Jan Pavel II. poznamenal, že eucharistie v sobě obsahuje princip a věčný zdroj spásy světa, a proto by katolíci měli co nejčastěji využívat její dobrodiní.

2. Prohlubujte svůj duchovní život skrze modlitbu

Mnoho katolíků ignoruje význam modlitby ve svém životě. Postní doba může být vynikající příležitostí k prohloubení vztahu s Bohem prostřednictvím modlitby. Svatý Jan od Kříže napsal: „Kdo utíká od modlitby, utíká od všeho dobrého.“ V tomto smyslu je třeba se modlit. Svatý Efrém nabízí praktičtější pohled. Podle něj modlitba formuje ctnosti v našem srdci a chrání nás před hněvem, pýchou a závistí. Modlitba nám pomáhá, abychom se přizpůsobili Ježíši, což je v postní době obzvlášť potřebné.

3. Čtěte Bibli

Papež Benedikt XVI. vždy vyzýval křesťany, aby se zavázali k seznámení se s Písmem svatým. Zařaďte Bibli do své každodenní modlitby. Jak říká Katechismus, je to hlavní zdroj našeho poznání Boha.

4. Choďte ke zpovědi

5. Pomáhejte potřebným

Postní doba vybízí věřící k tomu, aby pomáhali druhým, zejména těm nejpotřebnějším, jako to udělal Kristus. Po celém světě existují tisíce katolických charitativních organizací, které potřebují naši pomoc. Ježíš nám řekl: „Chudé budete mít vždycky u sebe“. Bylo to připomenutí, abychom se vždy starali o ty, kteří mají méně štěstí než my.

6. Prohlubujte úctu k Panně Marii

Maria slouží jako dokonalý vzor všem katolíkům: mužům, ženám, dětem, dospívajícím, matkám, zkrátka všem, kteří se snaží během postní doby rozvíjet život více zaměřený na Krista.

7. Odpouštějte

Usmiřte se s někým, kdo si podle vás nezaslouží úctu, odpuštění nebo trochu ohleduplnosti. Kristus řekl, že máme odpouštět svým nepřátelům.

8. Rozjímejte o křížové cestě

Většina farností nabízí možnost modlit se v pátek během postní doby křížovou cestu. Přijměte tuto příležitost, kterou vám Bůh nabízí, abyste se dozvěděli více o víře a o tom, co vám v duchovním životě chybí.

9. Postavte se za Ježíše Krista

Během postní doby se zvlášť snažte bránit Ježíše Krista a katolickou církev. Když se setkáváme s netolerantními, uzavřenými a protikřesťanskými názory, je naší povinností učit a s láskou informovat ty, které potkáváme v každodenním životě. Svět je vůči křesťanům a křesťanství stále méně přátelštější. Odpovědí na nevědomost, nenávist a netoleranci je Kristova láska. 

10. Předávejte evangelium

Máme příležitost vysvětlit svou víru druhým, kteří by jí nemuseli rozumět, a s pomocí Ducha Svatého je můžeme dokonce přesvědčit o moudrosti a reálnosti naší víry. Důvěřujte Kristu a dovolte mu, aby skrze vás promlouval.

Zdroj: Církev.cz