Návrat_z_exilu

 

Známe datum převozu ostatků kardinála Berana do ČR

06. 03. 2018 Rubrika: Domácí

 

Za měsíc a půl budou převezeny ostatky kardinála Josefa Berana ze svatopetrské baziliky ve Vatikánu do Prahy. Dne 23. dubna bude tělo uloženo do nově vytvořeného sarkofágu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

Foto: Archiv AP

Ve Vatikánu budou ostatky kardinála Berana vyzdviženy ze staropetrské baziliky ve čtvrtek 19. dubna a budou převezeny s příslušnými poctami do Papežské koleje Nepomucenum, kde kardinál Beran bydlel po dobu svého nuceného exilu od 19. února 1965 do své smrti 17. května 1969. Tam se týž den večer uskuteční slavnost za účasti rodáků a nepomucenských seminaristů. Na trvalou památku československého kardinála bude zřízena ve vatikánské bazilice pamětní deska.

Tělo bude letecky dopraveno do České republiky v pátek 20. dubna. Přílet je plánován na 18.00 hodinu. V 19.00 hodin se autokolona s ostatky kardinála zastaví před seminárním kostelem sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích. Další možností pro věřící pražské arcidiecéze a všechny, kteří by se chtěli poklonit památce statečného muže, bude zastávka autokolony s ostatky před bazilikou Panny Marie v areálu Strahovského kláštera po 20.00. Ostatky kardinála zůstanou v bazilice přes noc a v sobotu dopoledne budou převezeny do katedrály sv. Víta, kde budou vystaveny v rakvi až do pondělí 23. dubna k veřejné úctě.

V sobotu 21. dubna vyjde v 10.00 hod. po krátké modlitbě procesí s ostatky kardinála Berana ze Strahovské baziliky přes Pohořelec, Loretánskou ulicí na Hradčanské náměstí. Rakev bude vezena na pohřebním voze taženém šestispřežím Starokladrubských vraníků. Na Hradčanském náměstí bude v 10.30 hod. rakev z vozu sejmuta a na krátký čas umístěna na katafalk pod oblouk mezi prvním a druhým nádvořím Arcibiskupského paláce. Poté vyjde v 10.50 hod. liturgický průvod Bránou gigantů, přes I. a II. nádvoří Pražského hradu do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude od 11.00 hodin sloužena slavná mše svatá ke cti sv. Vojtěcha. Během bohoslužby bude v blízkosti oltáře vystavena lebka mučedníka sv. Vojtěcha. Rakev bude umístěna před oltářem. Po skončení mešní liturgie, jejímž hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka OP, bude rakev s ostatky pana kardinála Berana vystavena veřejné úctě do pondělí 23. dubna 2018, kdy po večerní poutní bohoslužbě od 18.00 hodin bude uložena v nově zřízeném sarkofágu.

Papež František povolil převoz ostatků v souladu s poslední vůlí Josefa Berana počátkem letošního roku. Tělo je pohřbeno v chrámu svatého Petra ve Vatikánu, protože vláda v komunistickém Československu nepovolila návrat kardinálova těla do vlasti. Kněz zemřel v roce 1969 ve vatikánském vyhnanství a církev usiluje o jeho blahořečení.

Více informací o životě, díle a beatifikačním procesu kardinála Josefa Berana je možné získat na oficiálním webu kardinaljosefberan.cz.

 

Potvrzený_zázrak_uzdravení_v_Lurdech

Církev uznala sedmdesátý zázrak v Lurdech

Francie. Biskup diecéze Beauvais, mons. Jacques Benoit-Gonin, v neděli (11.2.2018) vyhlásil oficiální uznání sedmdesátého lurdského zázraku, který vedl k uzdravení františkánské řeholnice Bernadette Moriau. Dnes devětasedmdesátiletá sestra z kongregace františkánek oblátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova trpěla od konce šedesátých let postižením míchy (syndromem caudae equinae), které jí od roku 1987 znemožňovalo chůzi. Uzdravila se před deseti lety (11.7.2008), avšak zázrak byl vyhlášen až při včerejším 160. výročí lurdských mariánských zjevení. Ve videonahrávce, kterou zveřejnila diecéze Beauvais, sestra Bernadette vypráví o svém zázračném uzdravení:

“V únoru 2008 mne ošetřující lékař pozval na diecézní pouť do Lurd, kam jsem se od začátku nemoci nikdy nevypravila. V jeskyni jsem zakusila tajemnou přítomnost Panny Marie a malé Bernadetty. V žádném případě jsem nikdy nežádala uzdravení, prosila jsem jen za obrácení srdce a sílu, abych dokázala pokračovat v nemoci.” Po návratu do řeholního společenství v Besles nastalo uzdravení, pokračuje francouzská řeholnice: “Jedenáctého července jsme adorovaly ve společenství s lurdskou svatyní. V srdci jsem opětovně prožila silný moment žehnání nemocných Nejsvětější Svátostí a pocítila jsem skutečnou Ježíšovu přítomnost. Na konci adorace jsem vnímala pocit tělesného tepla a bylo mi dobře…”

Biskup Benoit-Gonin v tiskovém prohlášení diecéze dodává: “Sestra Bernadette Moriau 11. února 2008 odpoledne strávila určitý čas v adoraci, prožívané ve společenství s Lurdami, a připomenula si právě vykonanou pouť. Když se vrátila do svého pokoje, cítila nutkání zbavit se veškeré protetiky, korzetu a berlí, a také vypnula neurostimulátor. Ihned mohla zcela autonomně a bez cizí pomoci chodit. Zavolala své spolusestry, které dosvědčily mimořádnou změnu.” Poté, co ošetřující lékař francouzské řeholnice konstatoval uzdravení, postoupil případ Mezinárodní lékařské kanceláři v Lurdech, kterou vede jeho italský kolega Alessandro De Franciscis. Odborná komise posuzovala uzdravení sestry Bernadette  v listopadu 2016 a s výjimkou jednoho hlasu uznala “jeho nevysvětlitelnost za použití dosavadních vědeckých znalostí”. Závěrečné slovo pak patřilo diecéznímu biskupovi.

Dodejme, že od roku 1858, kdy se Matka Boží zjevila Bernadetě Soubirousové, došlo v Lurdech k nejméně 30 tisícům údajně nevysvětlitelných uzdravení. Zmíněný předseda místního lékařského výboru, dr. Alessandro De Franciscis, uvedl pro list Avvenire (11.2.2018), že pouze za minulý rok zaznamenal  více než třicítku takovýchto potenciálně zajímavých případů. Vzápětí však dodává, že církev se navzdory časté aroganci vědecké metodiky a triumfujícímu agnosticismu scientického přístupu moudře podřizuje úsudku lékařů a vědy. Přesto však Lurdy zůstávají místem, kde církev uzdravuje. A to především srdce mnoha lidí, kteří jsou v kontaktu s nemocnými, uzavírá italský lékař

 

Poděkování

Děkujeme všem organizátorům Tříkrálové

 

sbírky a  všem koledníčkům, kteří pomohli

 

i v letošním roce podpořit dobrou věc.

 

V letošním roce se podařilo shromáždit

 

                       75. 803,-Kč. 

 

K tomu je třeba připočítat desítky

 

radostných lidí, kterým koledníci  přišli

 

popřát  do nového roku hodně zdraví,

 

štěstí a Božího požehnání.

 

P. Jaroslav Karas

 

Ing. Jana Kášková

Zázrak_na_přímuvu_dětí

Zázrak v procesu svatořečení fatimských dětí

Zázrak, který je součástí procesu svatořečení blahoslavených fatimských dětí, se udál v roce 2013 v době, kdy Lucas Maeda de Oliveira neměl ještě šest let.

Zázrak se stal v diecézi Campo Mourao ve státě Paranà. 3. března 2013 si dítě hrálo v dědečkově domě a vypadlo z okna do hloubky 6,5 m . Při pádu si vážně poranilo hlavu a mozek Části mozku byly nevratně poškozeny. V bezvědomí byl převezen do nemocnice, kde lékaři provedli chirurgický zákrok na udržení života. Diagnóza udávala, že v nejlepším případě bude žít v kómatu s těžkým neurologickým poškozením. Ve skutečnosti mohl chlapec po několika dnech opustit nemocnici zcela zdráv bez dalších terapeutických zásahů a bez kognitivních poruch.

Otec chlapce se obrátil s prosbou o přímluvu na blahoslavené fatimské děti. Ještě tutéž noc se rodina dítěte a společenství karmelitek přísné klauzury modlilo k blahoslaveným dětem za   uzdravení malého Lukáše.

Dítě se dodnes těší plnému zdraví. Ihned po propuštění z nemocnice vedl normální život, jako by se nic nestalo.

2. února 2017 konstatovala lékařská rada kongregace pro svatořečení jednohlasně, že jeho náhlé uzdravení je lékařsky nevysvětlitelné: Positio super miraculo charakterizuje uzdravení slovy:

Uzdravení Lukase Maeda de Oliveira, oběti pádu z výšky 6,5m, při kterém utrpěl otevřené poranění lebky a ztrátu mozkové hmoty, těžké koma, difúzní axonální trauma s ohrožením života a s velmi těžkými následky.

Katholisches

Obrácení_vrahova_srdce

Blahořečena mučednice, která obrátila vrahovo srdce

Indie. Hinduistický fanatik a nájemný vrah donutil jedenačtyřicetiletou řeholnici, aby vyšla z autobusu, a před očima všech ostatních cestujících ji ubodal padesáti čtyřmi ranami. Stalo se to 25. února 1995 ve středoindickém státě Madhjapradéš. Minulou sobotu (4.11.17) byla sestra Regina (Rani) Maria Vattalil, F.C.C. (1954-1995), která v agonii nepřestávala opakovat Ježíšovo jméno, blahořečena v Indii, poté, co její mučednictví letos na jaře uznal papež František.

Sestra Regina se narodila v jihoindické Kerale a v osmnácti letech vstoupila do Kongregace františkánek – klarisek, kterou před necelými sto padesáti lety (1888) založil jezuitský biskup Charles Lavigne pro indické diecéze syro-malabarského obřadu. Po dvou letech byla vyslána jako učitelka k chudému a marginalizovanému vesnickému obyvatelstvu do většinově hinduistického státu Madhjapradéš. Její neúnavná práce ovšem obtěžovala místní latifundisty, vysvětluje prefekt Kongregace pro svatořečení, kardinál Angelo Amato.

“Důvodem takové vražedné zběsilosti byla skutečnost, že sestra Rani hlásala evangelní lásku a bránila chudé lidi před nespravedlivým jednáním velkostatkářů, kteří si podvodně přivlastňovali jejich půdu. Blahoslavená řeholnice bránila drobné vlastníky půdy před touto zvůli a konkrétními projekty družstevnictví a mikroúvěru se snažila zamezit jejich sebevražedným sklonům a zvrátit jejich smutný osud, kterým byla extrémní bída.“

Za tuto sociální práci, která vzbuzovala vděčnost lidí, ale zároveň hněv mocných, byla sestra Rani odklizena z cesty. Její smrt nicméně přivedla do ulic tisíce manifestantů různých náboženství a veřejné instituce ve státě Madhjapradéš byly uzavřeny na znamení smutku. Vrah Samundar Singh byl zatčen a odsouzen k odnětí svobody. Od třetího roku výkonu trestu začal procházet vnitřní změnou a po sedmi letech vězení přijal odpuštění od rodiny zavražděné. Rodná mladší sestra mučednice, Selmy Paul, která je členkou téže kongregace, se pak zasadila o to, aby byl omilostněn. Příběh zavražděné řeholnice a kajícího se pachatele se stal námětem dokumentárního filmu „Vrahovo srdce“ (The Heart of a Murderer), který byl oceněn při mezinárodním filmovém festivalu Religion Today (2014).

Jak pro agenturu Asia News uvedla sestra Selmy Paul, tento muž po svém obrácení a propuštění z vězení zůstal sám – opustila jej manželka a někdejší sousedé se k němu staví odmítavě, protože je vrah a nyní také křesťan. Žije proto asi 30 km od kláštera a každoročně přichází na návštěvu, aby na hrob sestry Rani Marie položil klasy ze svého pole na znamení opětovně nalezeného života. Mučednictví indické řeholnice ale přineslo požehnání také pro celou katolickou církev v Indii, dodává kardinál Amato:

“Její oběť je majákem pro množství misionářů, kteří z ní čerpají podnět a ochranu ve své náročné práci na podporu dobra. Mučedníci odjakživa zúrodňovali půdu pro pokolení nových křesťanů. Sestry františkánky-klarisky nyní mohou být hrdé, že kromě nebeské ochrany svaté Alfonsy Muttathupadathu, kterou kanonizoval Benedikt XVI., se za ně přimlouvá také blahoslavená sestra Rani Maria Vattalil.“

Uzavírá prefekt Kongregace pro svatořečení po sobotní beatifikaci ve střední Indii.