Seznam poutníků Svatá Hora 2019

Seznam přihlášených poutníků:

Zde je seznam přihlášených poutníků. Pokud nenajdeš své jméno, prosíme, ihned (nejdéle do 23. 5.) zavolej na tel. 777 016 089 nebo napiš na helaknotkova@seznam.cz

Bednářová Dana, Bendová Marie, Benešová Helena, Beránek Josef, Blažková Jaroslava, Břicháčovi Jiří a Šárka, Coufal Petr, Čechtická Marie, Čítek Jaroslav, Duškovi Pavel a Anna, Dvořákovi Marie a Josef, Havel Miloslav, Hejný Bohumil, Jílkovi David, Matouš a Ondřej, Kahounová Miloslava, P. Karas Jaroslav, Klimešovi Jiří a Marie, Knotková Helena, Kohout Miroslav, Kostrounová Marie, Kozáková Hana, Krátká Marie, Krejčová Marie, Křivánek Pavel, Kuřík Vít, Křížková Dagmar, Maleček Josef, Martinková Ludmila, Nováková Markéta, Novotná Marie, Novotný Pavel, Olšanská Božena, Otta Vladimír, Petříková Antonie, Pinkasovi Jana a František, Procházkovi Radka a Zuzana, Smetana Miloš, Smrčinová Marie, Sónaková Edita, Sovová Marie, Spálenková Jana, Stráníkovi Karolína a Hynek, Svobodová Marie, Syrová Libuše, Šimková Alice, Škardová Jana, Ulčák Jiří, Vášová Milada, Vepřeková Jana, Veselý Zdeněk, Větrovec Vladislav, Veverková Helena, Vrbovi Josef a Eva, Zoulová Jiřina

Noc otevřených kostelů 2019 Kostel P. Marie Hlasivo

Program:

17.00 Mše sv. v kostele sv. Martina v Mladé Vožici

17.45 Odjezd autobusem do Hlasiva – zahájení programu Noci kostelů

18.00 Úvodní slovo k Noci kostelů

Koncert vážné hudby hosté z Národního divadla v Praze

Prohlídka kostela, varhan a zvonů

Závěr

Původně gotický kostel z poloviny 14. století, barokně přestavěn roku 1746 a upraven roku 1929. Jde o jednolodní obdélníkovou stavbu s hranolovou věží v západním průčelí a pravoúhlým presbytářem. Věž byla v roce 1929 upravena. Loď má plochý strop, kněžiště je valeně sklenuto, vnitřní zařízení je pseudorenesanční.
Hřbitovní kaple byla postavena v roce 1849.

Duchovní příprava poutě na Svatou Horu

Poutníci společně s organizačním týmem zvou k modlitebnímu setkání

Novéna za prohloubení víry a duchovního života v našich farnostech

do kostelů a Kaplí od 20.5. – 28.5. 2019

Termín Místo  
20.5. Po Mladá Vožice 18.00 na   faře v Mladé Vožici
21. 5. ÚT Mladá Vožice 18.00 na faře v Mladé Vožici
22.5. St Mladá Vožice 18.00 na faře v Mladé Vožici
23. 5. Čt Stojslavice 18.00 ( u M. Vášové)
24. 5. PÁ Hlasivo 18.00 Noc kostelů program v Hlasivu
25.5. So Ústějovská kaple 18. 00 v Kapli
26.5. Ne Mladá Vožice 18.00 na faře v Mladé Vožici
27.5.Po Mladá Vožice 18.00 na faře v Mladé Vožici
28.5. Út Mladá Vožice 18.00 na faře v Mladé Vožici
30.5. Čt Zahájení pouti v 7.00 v kostele sv. Martina v Mladé Vožici

 Program

  • Přiblížení smyslu a významu poutí
  • Modlitba
  • Společenství, sdílení
  • Dopravu je možné domluvit na faře

Modlitba novény – Devět dní před odchodem poutníků na Svatou Horu  se chceme duchovně připravit na pouť.

Pokud se nemůžete připojit modlete se doma ve vašich rodinách

přijdťe doprovodit poutníky. Můžete předat poutníkům vlastní prosbu  a ti ji ponesou na Svatou Horu.

Pomozte nám Prosíme obnovit poutní tradici na Svatou Horu

Audience příslušníků Švýcarské gardy

Papež: Od těch, kdo jsou ve službách Svatého stolce, se očekává svatost

 

 

 

 

 

Vatikán. Papež dnes přijal na audienci 23 nových rekrutů Švýcarské gardy a jejich rodinné příslušníky u příležitosti slavnostní přísahy, která se bude konat 6. května, tedy ve výroční den hrdinské smrti 147 Švýcarských gardistů, kteří v roce 1527 položili život při úspěšné obraně papeže Klementa VII. Audience se konala v předstihu, protože v době přísahy bude papež na návštěvě Bulharska a Severní Makedonie. „Vám všem, drazí gardisté, co nejsrdečněji děkuji za vaši cennou a velkodušnou službu papeži a církvi. Denně mohu osobně zakoušet oddanost, odbornost a lásku, s níž ji vykonáváte. A za to vám děkuji! Zvláště děkuji vašim rodinám, které laskavě přijaly vaše rozhodnutí konat tuto službu ve Vatikánu, a podporují vás svými sympatiemi a modlitbou.“ Papež pak poukázal na skutečnost, že jejich slavnostní přísaha letos spadá do velikonoční doby, kdy církev opětovně prožívá Ježíšovo Zmrtvýchvstání. „Jak můžete vy s užitkem znovu prožít tuto podivuhodnou událost? Tím že se stanete svědky vzkříšeného Krista. Jde o to zpřítomnit radostnou zvěst Velikonoc, šířit kulturu vzkříšení, zejména v oněch existenciálních kontextech, kde převažuje kultura smrti. I vám se stane, že během svojí služby ve Vatikánu nebo ve volném čase v Římě potkáte lidi, kteří leží v »hrobech« bolesti, malátnosti a těžkostí a očekávají světlo, jež je obrodí k novému životu. Věnujte jim slovo útěchy a gesto bratrství, abyste se stali přesvědčivými svědky vzkříšeného Krista, jenž žije a je přítomen v každé době! Tak budete s užitkem prožívat svoje křesťanské povolání, zakořeněné ve křtu, který je počátkem víry.“ Římský biskup mluvil o tom, že gardisté mohou radostným svědectvím své víry oslovit mnoho lidí, s nimiž se setkávají v branách Vatikánu a v nichž mohou vyvolávat hluboký dojem tím, jak plní svoji službu. „Každého z vás prosím: jednejte tak, aby ti, které potkáte během svojí služby, tedy členy římské kurie, kolegy v rozmanitých prostředích Vatikánu, poutníky či turisty, mohli také vaším prostřednictvím objevovat lásku, kterou Bůh chová ke každému člověku. Toto je prvotní poslání každého křesťana.“ K tomu je nezbytné, abyste byli upevněni a neseni vírou v Krista, našeho Spasitele – pokračoval papež. Je zapotřebí být svědky a apoštoly osobní i komunitní obnovy, protože lidé očekávají od těch, kdo jsou ve službách Svatého stolce naprostou oddanost a svatost života, kterou můžete dosáhnout jak skrze svoji službu, tak skrze komunitní zkušenost. „Kasárenská realita učí některým etickým a duchovním principům, které odrážejí mnohé hodnoty, jichž je třeba se držet také v životě: dialog, poctivost, vyvážené vztahy a porozumění. Dostali jste možnost zakoušet chvíle radosti i nevyhnutelných těžkostí, typických pro život v kolektivu. Především však máte příležitost vytvářet zdravá přátelství, cvičit se v úctě k osobitostem a názorům druhých, rozpoznávat v druhém bratra i druha  a sdílet s ním kus cesty.“ Takto – poznamenal papež v závěru svojí promluvy ke Švýcarské gardě – budete moci ve společnosti zaujímat správná stanoviska a rozpoznávat v kulturních, náboženských a sociálních rozdílech obohacení a nikoli hrozbu, což je obzvláště důležité v dnešním světě, který jako nikdy dříve prožívá mohutný pohyb národů a jednotlivců hledajících bezpečnost a důstojný život.