Světový den 2021

Světový den prarodičů a seniorů

Světový den prarodičů a seniorů

 

Papež František letos vyhlásil první Světový den seniorů a prarodičů. Bude se slavit vždy čtvrtou neděli v červenci, tedy v blízkosti památky sv. Jáchyma a Anny, prarodičů Pána Ježíše. Při vyhlášení papež na adresu seniorů zdůraznil: „Jejich hlas je cenný, neboť chválí Boha a uchovává kořeny národů. Připomínají nám, že stáří je darem a prarodiče jsou spojujícím článkem mezi různými generacemi, aby mladým lidem předávali zkušenosti života i víry.

Své poselství papež zahájil těmito slovy: 

„Jsem s tebou po všechny dny“, to je Pánův příslib, který dal učedníkům před vystoupením na nebesa a který dnes opakuje také tobě, drahý dědečku a drahá babičko. Právě tobě. „Já jsem s tebou po všechny dny“, to jsou také slova, s nimiž bych se k tobě chtěl obrátit jako biskup Říma a člověk pokročilého věku u příležitosti tohoto prvního Světového dne prarodičů a starých lidí. Celá církev je ti nablízku – nebo lépe řečeno, je nám nablízku – má o tebe starost, má tě ráda a nechce tě nechat o samotě!“

Papež se tak sám staví po bok nejstarší generaci. Je dobře si všimnout, že ve svých projevech papež používá slova babička a dědeček v širším významu a podle běžného latinskoamerického úzu je vztahuje nejen specificky na prarodiče, ale na lidi pokročilého věku obecně.

  • Souhrn papežova poselství si můžete přečíst ZDE.
  • Celé poselství je vám ve formátu .pdf k dispozici ZDE.
  • Videopozdrav arcibiskupa Graubnera můžete shlédnout ZDE.

Je vhodné, aby se zvláště o tomto dni co nejvíce seniorů mohlo fyzicky zúčastnit nedělní liturgie. Farníci jsou proto vyzváni pomoci především těm, kteří se do kostela sami a běžně nedostanou, zvláště nemají-li možnost dopravy.

Druhým důležitým bodem tohoto dne je návštěva seniorů. Každý z farníků je povzbuzován v tento den navštívit své prarodiče či rodiče a seniory, kteří žijí v osamění. V době sociálního odstupu způsobeného nejen pandemií je návštěva projevem toho, že existuje způsob, jak seniorům projevit blízkost. 

Modlitba ke Světovému dni prarodičů a seniorů

Děkuji ti, Pane,
za útěchu tvé přítomnosti:
i v časech osamocení
jsi ty mou nadějí a důvěrou,
jsi mi skálou a útočištěm od mládí!

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu
a požehnal mi dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,
za sny, které se v mém životě již splnily,
i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti,
ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry,
učiň mě nástrojem svého pokoje,
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,
jak nepřestávat snít
a o tvých divech vyprávět novým generacím.

Chraň a veď papeže Františka a církev,
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět,
aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války.

Podpírej mě v mé slabosti
a pomáhej mi žít naplno
každý okamžik, který mi dáváš,
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny
až do konce věků.

Amen

Modlitba za národ

 
Každý 28. den v měsíci se ve svatováclavské kapli pražské svatovítské katedrály budou věřící od 16.15 hodin modlit za národ.
 

Praha: Modlitba za národ, nad níž převzal záštitu pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, pak bude vždy pokračovat v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě.

K modlitbě se ale v uvedený čas může připojit každý, kdo bude mít zájem, ať už se nachází kdekoli a kdykoliv.( Brožura, viz níže, zahrnuje i modlitbu, jíž se lze modlit během celého měsíce).

Text modlitby naleznete v příloze.

Soubory ke stažení

 
velikost 1 435 KB
 
velikost 3 383 KB
 

Busta Kardinála Josefa Berana vězně nacismu i komunismu

….z děkovného listu firmě, která zhotovila bustu kardinála Josefa Berana…

Pěkný den,

busta dorazila v pořádku a rád bych Vám poděkoval  nejen za přijatelnou cenu, ale i za finální výsledek, který  předčil moje očekávání.  Solidní firma se pozná nejen podle toho jak umí nabídnout a zhotovit výrobek, ale také zda je zákazník spokojený.
Aktuálně jsou ve světě tři busty kardinála Josefa Berana. Jedna je v Římě, druhá na arcibiskupství v Praze  a třetí v Mladé Vožici. 

Kardinál Josef Beran patří k největším osobnostem 20. století. Byl vězněm v Dachau  a následně 14 let v internaci během komunistického režimu. Je třeba, abychom si takovéto osobnosti českého národa připomínali, a aby se dějiny neopakovaly.
Pokud bychom se pouštěli do podobného projektu tak se jistě obrátíme na vaši firmu.
 
S pozdravem a přáním všeho dobrého a úspěchů v osobním i společenském životě přeje
 
P. Mgr. Jaroslav Karas
Mladá Vožice