Fatima_2017

  •  
  •  
  •  
  •  

 

Národní pouť do Fatimy 2017

NÁRODNÍ POUŤ ČR DO FATIMY JUBILEUM 2017

 
Hlavní program ve Fatimě Národní pouti ČR je připraven s programy ve 2 hlavních dnech, a to v úterý 12. 9. 2017 a ve středu 13. 9. 2017 s následujícími stěžejními bohoslužbami, které budou doprovázet naši biskupové, kněží, jáhnové, bohoslovci, řeholníci a řeholnice, členové hnutí, komunit a spolků z diecézí Čech, Moravy a Slezska:
 

Úterý 12. 9. 2017
Společná křížová cesta – zahájení v 9.30 hod.
Modlitba u sousoší Anděla Míru v Loca do Cabeço  v 11.00 hod.
Program pokračuje v jednotlivých skupinách poutníčků z ČR –  návštěva Aljustrelu, rodných domků pasáčků.
14.15 hod.  národní mše svatá na místě zjevení – Capelinha
koncelebrují biskupové a kněží z ČR
 
Shromáždění na místě zjevení – rozestavění praporů, národních symbolů a krojovaných
Mše sv. – za náš národ – ke cti Panny Marie Fatimské
 
Tento hlavní národní program bude do rovněž přenášet v přímém přenosu Tv NOE
 
Středa 13. 9. 2017 – hlavní den výročí 100 let zjevení Panny Marie ve Fatimě
 
11.00 hod.  Hlavní mezinárodní mše sv. na tribuně
před bazilikou Panny Marie Růžencové,
při které budou biskupové z ČR s otcem kardinálem Dominikem Dukou OP, předsedou ČBK, přijímat sochu Panny Marie Fatimské. Ta bude přímo z místa zjevení v Cova d´ Iria letecky převezena do Prahy, kde v pátek 15. 9. 2017 bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zahájena její cesta v našich diecézích a na poutních místech.
 
Pro účast na této hlavní bohoslužbě dostanou všichni účastníci pokyny předem k účasti.
 
Bohoslužbě předchází od 10.00 hod. mezinárodní modlitba sv. růžence, průvod se sochou Panny Marie Fatimské na hlavní tribunu „Recinto“ a před touto modlitbou náš národní program. Ten je pro všechny CK a skupiny z ČR společný.
Mimo něj se podle pokynů jednotlivých vedoucích skupin účastníme večerní modlitby a průvodu s rozžatými svícemi v 21.30 hod. s modlitbou také v českém jazyce i účastí na noční vigilii 12. 9. 2017.Z národního centra Českomoravské Fatimy se můžete na národní pouť přihlásit podle nabídnutého programu a pokynů CK VOMA Třebíč a CK AVETOUR, které mají zpracovanou kompletní nabídku a jsou hlavními partnery ČM Fatimy Koclířov a poutního centra biskupství královéhradeckého. Samozřejmě také individuálně či s kteroukoliv jinou organizací, pro kterou se rozhodnete.

A) Busem s CK VOMA Třebíč ve dnech 7.9. – 16.9.2017 – viz. následující odkaz s podmínkami i konečnou cenou 13.250,-Kč (platba letos) a 13.750,- Kč  (platba příští rok)
 
B) Busem s CK AVETOUR s.r.o. ve dnech 6.9. – 16.9.2017 – viz. následující odkaz s podmínkami i konečnou cenou 13.500,- Kč
 
C) Letecky ve dnech 11. – 14.9.2017 viz. následující odkaz Cena: 12.500,- Kč
 
D) Letecky ve dnech 10. – 15.9.2017 viz. následující odkaz Cena 15.400,- Kč
 TENTOKRÁT PŘIHLÁŠENÍ NEODKLÁDEJTE
ROZHODNĚTE SE A PŘIHLASTE SE ZÁVAZNĚ
MÍSTA JSOU UŽ NYNÍ ZPOLOVINY OBSAZENÁ!

 

 

Internetová_výuka_křesťanství


Internetová výuka náboženství

19. 9. 2012

Lekce č. 35: Eschatologie – k čemu ve svém životě směřujeme, život věčný
Lekce č. 34: Modlitba
Lekce č. 33: Vyznání víry
Lekce č. 32: Můj život s Pánem – milovat Boha a bližní
Lekce č. 31: Svátost svěcení (služebného kněžství)
Lekce č. 30: Svátost manželství
Lekce č. 29: Svátost biřmování, Duch svatý
Lekce č. 28: Mše svatá, II. část
Lekce č. 27: Mše svatá
Lekce č. 26: Svátost Eucharistie – ustanovení eucharistie
Lekce č. 25: IV-X. přikázání – láska k bližním a k sobě
Lekce č. 24: První tři přikázání – láska k Bohu
Lekce č. 23: Desatero
Lekce č. 22: Hřích, svátost smíření a svátost nemocných
Lekce č. 21: Svátost křtu
Lekce č. 20: Svátosti
Lekce č. 19: Výzva k obrácení – postní doba
Lekce č. 18: Janovo evangelium
Lekce č. 17: Lukášovo evangelium
Lekce č. 16: Matoušovo evangelium
Lekce č. 15: Evangelia, Markovo evangelium
Lekce č. 14: Ježíš Kristus, Vykupitel, Boží láska
Lekce č. 13: Život ve vzdálenosti Bohu
Lekce č. 12: První hřích a dědičná vina
Lekce č. 11: Moudrost života s Bohem – knihy básnické a mudroslovné (sapienciální)
Lekce č. 10: Stále hovořící Bůh – Prorocké knihy
Lekce č. 9: Očista (rozdělení země, období králů, Babylonské zajetí, obnova Jeruzaléma a chrámu, Makabejští)
Lekce č. 8: Bůh uprostřed svého lidu – historické knihy (králové Saul, David, Šalamoun)
Lekce č. 7: Bůh, který vede svůj lid (putování do zaslíbené země)
Lekce č. 6: Věrný Bůh (Mojžíš, 10 egyptských ran a vyvedení z Egypta)
Lekce č. 5: Zjevující se a starající se Bůh (Abrahám, Izák a Jákob a jeho synové)
Lekce č. 4: Příběhy z 1. knihy Mojžíšovy – první hřích, Kain a Ábel, Noe a potopa a Babylonská věž
Lekce č. 3: Stvoření člověka, smysl lidského života
Lekce č. 2: Stvoření světa
Lekce č. 1: Poznání Boha – Písmo svaté, jeho rozdělení
Lekce č. 0: Dějiny spásy – úvod do náboženství

 

Převzato www.farnostvlasim.cz