10 nápadů jak dobře prožít postní dobu

Postní doba je časem obrácení a pokání, který katolická církev nabízí věřícím, aby se připravili a prožili Velikonoční triduum: tajemství Ježíšova umučení, smrti a vzkříšení.

Během 40 dní (letos od 14. února do 28. března) si katolíci mohou stanovit cíle, jak posílit svůj vztah s Bohem, a pomáhat druhým, aby činili totéž. Zde je 10 způsobů, jak v tomto postním období obnovit svůj život v Kristu.

Pokračovat ve čtení „10 nápadů jak dobře prožít postní dobu“

Postní almužna 2024

Kdo se modlí, ať se postí.
      Kdo se postí, ať je milosrdný.

Chcete-li se připojit, vyzvedněte si v kostele
papírovou kasičku. Na konci doby postní ji pak
přinesete zpět do kostela
(nejpozději do poloviny dubna)

10 budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.“ 11 Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. 12 Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům.
Izajáš 58, 10
VÝTĚŽEK POSTNÍ ALMUŽNY PODPOŘÍ : 
 – ROZVOJ CHARITNÍ PÉČE O SENIORY V ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZI
 – EVANGELIZAČNÍ PROJEKTY PASTORAČNÍHO STŘEDISKA BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉHO – CÍRKEV PRO SVĚT
 

Pastýřský list k zahájení synody

PASTÝŘSKÝ LIST
ČESKOBUDĚJOVICKÉHO BISKUPA
K ZAHÁJENÍ SYNODÁLNÍ CESTY
(Přečtěte při všech bohoslužbách v neděli 17. října 2021)
Milí diecézané, bratři a sestry v Kristu Ježíši, našem Pánu!
Minulou neděli zahájil papež František slavnostní bohoslužbou v Římě
synodální cestu církve. Dnešní neděli se tato synodální cesta zahajuje i ve všech partikulárních církvích na celém světě; tedy ve všech katedrálách slaví dnes mši svatou biskup spolu se zástupci jednotlivých farností. Svatý Otec je přesvědčen, že Církev potřebuje reformu, uzdravení a oživení. Je totiž patrné, jak se z našich společenství postupně vytrácí živá víra a zapálení pro Krista, ačkoliv bychom měli být rostoucím společenstvím, které vydává přesvědčivé svědectví o Kristu, jenž nás vykoupil a učinil novým stvořením.

Pokračovat ve čtení „Pastýřský list k zahájení synody“