Nezapomenutelný zážitek

Na společnou pouť do parku Tejo nikdy nezapomenu!

 
Výzva papeže Františka „Neboj se!“ byla jednou z nejsilnějších chvil Světových dnů mládeže a pomyslným vrcholem celé pouti do parku Tejo, na kterou níže vzpomíná jedna z účastnic této významné celosvětové události, Kristýna Šimůnková.
image:Image 39/source/orig/38514_53096170622-5a1a435f4e-c.jpg
 
JMJ Lisboa 2023

Nejintenzivnější byla společná pouť do parku Tejo, nikdy na ni nezapomenu. Šli jsme s kamarády několik hodin po přímém slunci. Bylo působivé sledovat statisícové davy, jak proudí nad námi i pod námi na křižujících se výjezdech a nájezdech na uzavřené dálnici. Všude jen pestrobarevná záplava vlajek a poutníků. Policie z celého Portugalska se sjela, aby zajistila hladký průběh cesty. Proudily nás statisíce, a přesto jsme šli všichni s velkým klidem a pokojem. Šli jsme všichni společně. Společenství, které jsme sdíleli v cíli, bylo silné. V parku Tejo jsme našli místo na spaní přímo naproti svatostánku, kde se mělo proměňovat během mše několik beden hostií, aby se Eucharistie dostala do všech sektorů. Nestrážili jsme my ji, spíš ona nás…

Po setmění začala večerní vigilie s adorací, davy utichly, všichni klekli na kolena a modlili se. Slova papeže Františka tolik vystihovala, co mladý člověk potřebuje slyšet. Mluvil o smyslu života, o touze kráčet vpřed a beze strachu… O odvaze vstát, když klopýtneme…

I když jsme spali na kamenité a prašné cestě a všichni jsme byli vyčerpaní a špinaví, spojovalo nás, že jsme všichni přišli společně oslavovat Krista a sjednotit se s milionem a půl mladých z více než 200 zemí v modlitbě. Výzvu papeže Františka: „Ježíš Ti říká tady a teď v Lisabonu: Neboj se!“ chceme roznést do svých domovů a stát se tak kořeny radosti, jak o nich mluvil Svatý otec při vigilii.

Kristýna Šimůnková

Zprávy ze SDM v Lisabonu

Česká výprava v sobotu 29. července slavila mši svatou spolu s ostatními národy z celé portské diecéze. V městském parku v Portu ji celebroval tamější biskup Manuel da Silva Rodrigues Linda za účasti biskupů z celého světa. Koncelebrovali také plzeňský biskup Tomáš Holub, pomocný biskup českobudějovický Pavel Posád a další kněží z ČR. V článku naleznete fotogalerii a video ohlédnutí za celým dnem.

image:Image 38/source/orig/37911_20230729133045-vh2-3474.JPG
 
Foto: Vojtěch Hlávka, ČaV

Velkolepou slavnost Eucharistie slavili mladí na travnaté pláni jen několik desítek metrů od Atlantického oceánu za doprovodu armádního orchestru a sboru o 400 členech. Radostná atmosféra panovala mezi všemi sektory, nad kterými vlály vlajky Čechů, Slováků, Francouzů, Španělů, Filipínců a mnoha dalších.

Liturgie probíhala v mezinárodním duchu, každý tak pocítil, že je součástí mše svaté. Češi zajásali, když zaslechli první z přímluv v mateřském jazyce. Alespoň malá útěcha, když na ně Portugalci zapomněli v úvodním přivítání. A to jsou Češi jedni z nejpočetnějších národů v portské diecézi.

 

 

„Staňte se Božími influencery!“ znělo z reproduktorů během homilie. „Až se vrátíte ze Světových dnů mládeže, šiřte to, co jste tu zažili. Vyprávějte o tom, jako když Ježíš mluvil k lidem. Mladí lidé, nebojte se snít a riskovat, stejně jako to dělala Maria.“

V závěru mše svaté na travnaté pláni vyjádřil biskup Porta vděčnost vůči všem zúčastněným, ale také těm, kteří se podíleli na organizaci. „Máme velkou radost, že diecéze Porto hostí nejvíce poutníků. Dnes jsme všichni potřební služebníci Boží a naší silou je, že milujeme Ježíše Krista.“

Kristýna Šimůnková, pracovnice Tiskového střediska ČBK

Světové dny mládeže 2023

Češi zahájili předprogram Světových dnů mládeže v Portu

 
image:Image 38/source/orig/37871_363434348-220695487617998-8131908738920663249-n.jpg
200 poutníků v portugalské farnosti Vila Chã
 

Čeští poutníci tráví dopolední program v 11 farnostech v menších skupinách po přibližně 50 členech. V Portu se setkávají s dalšími národy. Jsou zde Francouzi, Poláci, Italové, ale také s poutníci z Guatemaly, Koreje a Malajsie. Portská diecéze celkem hostí 18 000 mladých. 

Portugalci připravili pro Čechy společné modlitby, čtení z Písma, katecheze nebo modlitby růžence s portugalskou komunitou či prohlídky místní farnosti. Během odpoledního programu se poutníci vždy rozejdou do centra Porta, kde mohou navštívit portské chrámy, obdivovat nádhernou architekturu, účasti se koncertů, sportovních aktivit a dalších akcí.

 

Příjezdy poněkud zkomplikovala stávka vlaků, která byla ohlášená od neděle 23.7. na celý týden. Naštěstí a k velkému překvapení všech v úterý stávka skončila. Pracovníci drah nestávkovali proti setkání mládeže, ale tak velká událost byla pro ně příležitostí, jak dát portugalské vládě najevo, že jsou nepostradatelní, a že je bude potřebovat celý svět.

„Doposud všichni doputovali v pořádku. Naši poutníci jsou stateční, zvláště ti, kteří cestují přes noc a téměř se nevyspí. Také tým na letištích v Lisabonu je účastníkům k dispozici ve dne v noci, mají 12hodinové i delší směny, je to tedy pro všechny pouť v pravém slova smyslu.“ dodává Tereza Novotná ze Sekce pro mládež České biskupské konference, která je také hlavní koordinátorkou české výpravy na Dnech v diecézi Porto.

 

Vyzdvihuje také vstřícnost Portugalců a ochotu vyřešit jakýkoliv problém, který se naskytne. „Organizátoři jsou skvělí. Portugalci z farnosti Vila Chã, která ubytovává 200 českých poutníků, jezdí pro naše děcka na letiště i v noci, naši mají zkrátka plný servis.“

Kristýna Šimůnková, účastnice SDM a pracovnice Tiskového střediska ČBK