Hlasivo

Hlasivo kostel Narození P.  Marie

Z rozhodnutí biskupa Mons. Vlastimila Kročila  došlo k 1.1. 2020 ke sloučení farnosti Hlasivo s farností Mladá Vožice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Původně gotický kostel z poloviny 14. století, barokně přestavěn roku 1746 a upraven roku 1929. Jde o jednolodní obdélníkovou stavbu s hranolovou věží v západním průčelí a pravoúhlým presbytářem. Věž byla v roce 1929 upravena. Loď má plochý strop, kněžiště je valeně sklenuto, vnitřní zařízení je pseudorenesanční.
Hřbitovní kaple byla postavena v roce 1849.


Převzato z knihy Mladá Vožice a okolí ve sbírkách starých pohlednic autor Jiří Kohout

Římskokatolická farnost Mladá Vožice

se sídlem Morávkovo náměstí 21             

391 43 Mladá Vožice

IČO: 65942329

Číslo účtu:    0702134329/0800      Česká Spořitelna a.s.

P. Mgr.Jaroslav Karas, tel. 604214741

 

Vrcholtovice

Vrcholtovice kostel Nejsvětější Trojice

Z rozhodnutí biskupa Mons. Vlastimila Kročila došlo k 1.1. 2020 ke sloučení farnosti Vrcholtovice s farností Mladá Vožice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostel zde stával již v polovině 14.století a patřil jako farní do rozsáhlého děkanátu Štěpanovského. Jeho kněžiště je sklenuto křížovou chodbou se žebry sbíhající se z pěti úhlů ve svorníku a ukazuje na úctyhodné stáří. Uvnitř vidíme obraz Krista Pána v hrobě vyřezaném ze dřeva, památku na Bohuslava Těmína z Těmic. Kostel sloužil v 15. Století jako středisko českobratrské sekty bratří vítanovských, později v roce 1897 byl opraven.


Převzato z knihy Mladá Vožice a okolí ve sbírkách starých pohlednic autor Jiří Kohout

Římskokatolická farnost Vrcholtovice

se sídlem Morávkovo náměstí 21             

391 43 Mladá Vožice

IČO: 65942051

Číslo účtu:   0702134329/0800  Česká Spořitelna a.s.

P. Mgr.Jaroslav Karas, tel. 604214741

V roce 2018 – 2019  bude dokončena oprava zbývajících částí střechy kostela ve Vrcholtovicích

 

Smilovy Hory

Smilovy Hory kostel Rozeslání  svatých Apoštolů

Kostel Rozeslání svatých Apoštolů nalezneme v centru obce  Smilovy Hory a se svou věží je nepřehlédnutelnou dominantou. Roku 1677 kostel přestavěn barokně. V letech 1810-1812 byla zvýšena a přestavěna věž a také přestavěn presbytář, obojí ve slohu empírovém. Posledními úpravami kostel prošel v letech 1903 a 1927.


Převzato z knihy Mladá Vožice a okolí ve sbírkách starých pohlednic autor Jiří Kohout

Římskokatolická farnost Smilovy Hory    

se sídlem Morávkovo náměstí 21             

391 43 Mladá Vožice

IČO: 65942230

Číslo účtu: 3471956379/0800 Česká Spořitelna a.s.

P. Mgr.Jaroslav Karas, tel. 604214741

V roce 2016-2017 se uskutečnila  oprava venkovní fasády kostela Rozeslání Svatých Apoštolů ve Smilových Horách. Děkujeme všem dárcům za příspěvky a sponzorské dary

Smilovy Hory kostel

 

Nová Ves u Mladé Vožice

Nová Ves  kostel sv. Kateřiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci stojí gotický, částečně barokizovaný chrám sv. Kateřiny ze 13. století. Když v Čechách převládlo náboženství pod obojí, býval spravován farářem  téhož vyznání. Po jeho odchodu roku 1624 se dostal pod správu faráře vožického a v roce 1664 obdržel opět vlastního katolického duchovního. Ten pak spravoval také okolní osady Hoštice, Oldřichov a Vrcholtovice. Návštěvníka kostela mile překvapí dva náhrobky s postavami Bohuslava Těmína z Těmic a jeho choti Kateřiny z Říčan, které stojí u zdi v kněžišti u hlavního oltáře.. Oba jsou tak dobře zachovalé jakoby právě vyšly z umělcovy dílny. Nalevo od náhrobku visí na zdi obraz malovaný na prkně s vyobrazením pěti erbů. Na hlavním oltáři je obraz sv. Kateřiny od vídeňského malíře Jana Petra Molitora a obraz P. Marie Pomocné od pražského malíře Antonína Machka. Zajímavá je též gotická schránka na nádobu s hostiemi (sankuář) ve zdi.

Oldřichov – gotický kostel sv. Filipa a Jakuba

 

 

V Oldřichově se nachází cenný raně gotický kostel sv. Filipa a Jakuba z druhé poloviny 13.století, přestavěný v osmdesátých letech 14. Století. Dnes filiální kostel byl původně od roku 1384 farním, a to až do roku 1623, kdy zdejší fara zanikla. Velkolepost chrámu naznačuje, že Oldřichov byl kdysi daleko rozlehlejší a výstavnější, podle starých zpráv to bylo dokonce městečko opatřené dlažbou. Samotný kostel je jednolodní, obdélníkový, s pravoúhlým gotickým portálem na severní straně, okna má hrotitá s kružbami a pravoúhlý presbytář s obdélníkovou sakristií. Loď je kryta plochým stropem, na stěnách se nacházejí zbytky gotických nástěnných maleb. Triumfální oblouk je hrotitý, presbytář sklenut křížovou a obkročnou žebrovou  klenbou, na severní straně se nachází pravoúhlý gotický saktuář, na jižní straně dvoudílný gotický výklenek se sedadly. Sakristie je sklenutá dvěma poli křížové žebrové klenby. Zařízení interiéru pochází z doby kolem roku 1700, pozdně gotické sošky sv. Kateřiny a sv. Barbory z doby kolem roku 1500.


Převzato z knihy Mladá Vožice a okolí ve sbírkách starých pohlednic autor Jiří Kohout

Římskokatolická farnost Nová Ves 

se sídlem Morávkovo náměstí 21             

391 43 Mladá Vožice

IČO: 65942400

Číslo účtu: 3471356349/0800 Česká Spořitelna a.s.

P. Mgr.Jaroslav Karas, tel. 604214741

V roce 2017  se dokončila  oprava druhé části střechy kostela v Nové Vsi a současně došlo ke zhotovení nové elektrifikace kostela. V dalším roce se plánuje provést výmalbu kostela

V roce 2017 se  provedla kompletní oprava střechy kostela sv. Filipa a Jakuba v Oldřichově. Děkujeme všem dárcům, sponzorům a přístupu obce Oldřichov.

Šebířov

Šebířov kostel sv. Havla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šebířov má původně gotický kostel sv. Havla upravený roku 1886, který byl již ve 14. Století farním. Je jednolodní, obdélníkový, s trojbokým presbytářem se sklenutou křížovou klenbou a polokupolí. Zařízení interiéru je barokní, dřevěná kruchta obsahuje obrazy 12 apoštolů ze 17. století. Na věži jsou dva zvony z 15 století. Při stavbě silnice v 80. letech 19. Století bylo nalezeno u hřbitova prehistorické pohřebiště. Původ Šebířova se odvozuje od biskupa Šebíře, který prý Šebířov založil.


Převzato z knihy Mladá Vožice a okolí ve sbírkách starých pohlednic autor Jiří Kohout

Římskokatolická farnost Šebířov

se sídlem Morávkovo náměstí 21             

391 43 Mladá Vožice

IČO: 65942388

Číslo účtu: 3471952319/0800 Česká Spořitelna a.s.

P. Mgr.Jaroslav Karas, tel. 604214741

V roce 2016 se dokončila renovace  křížové cesty a částečná oprava varhan. 

V roce 2018 připravujeme kompletní opravy věžičky (sanktusky)

V budoucnu plánujeme opravu venkovní fasády kostela.