Zázrak minutové modlitby za světový mír

Během 2.světové války zorganizoval poradce ministerského předsedy Winstona Churchila skupinu lidí, kteří každou noc v určitou dobu přestali se vším, co dělali, a společně se modlili za mír, bezpečí a ochranu lidí v Anglii. Dělali to každý den a bylo to, jako by se město zastavilo, tak velká byla síla modlitby. Výsledek byl tak ohromující, že bombardování bylo po krátké době zastaveno! Nyní opět organizujeme skupinu lidí různých národností, abychom se modlili jednu minutu za bezpečnost našich zemí, za ukončení problémů, které nás tíží, a za to, aby Bůh vedl rozhodnutí našich vlád. Budeme se setkávat v následující dobu: Česko 16h, Rakousko16h, Španělsko 16h, Portugalsko 15h, Kanárské ostrovy 15h, Kostarika 20h, Kolumbie 19h, Nikaragua 20h, Ekvádor 19h, Guatemala 20h, Mexiko 20h, Panama 19h, Honduras18h, El Salvador 20h, Venezuela 18h, Uruguay 17h, Paraguay 17h, Brazílie 18h, Argentina 17h, Chile 17h, Itálie 16h. Prosím, podpořte nás při této iniciativě. Každý den se ve stanovenou dobu na jednu minutu zastavíme, abychom se modlili za mír ve světě, za ukončení konfliktů a za obnovení klidu ve všech národech Země a za to, aby rodiny hleděly k Bohu, a za své bezpečí a svou spásu. Pokud pochopíme obrovskou sílu modlitby, budeme ohromeni. Předáte-li tuto prosbu svým kontaktům, můžeme s naší modlitbou učinit zázrak. Nastavte si vyzvánění na vašem mobilu každý den ve stanovený čas pro Vaši zemi a jednu minutu se modlete za mír. 🙏🙏🙏🙏


Odesláno z iPadu Pro

Hlasivo

Hlasivo kostel Narození P.  Marie

Z rozhodnutí biskupa Mons. Vlastimila Kročila  došlo k 1.1. 2020 ke sloučení farnosti Hlasivo s farností Mladá Vožice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Původně gotický kostel z poloviny 14. století, barokně přestavěn roku 1746 a upraven roku 1929. Jde o jednolodní obdélníkovou stavbu s hranolovou věží v západním průčelí a pravoúhlým presbytářem. Věž byla v roce 1929 upravena. Loď má plochý strop, kněžiště je valeně sklenuto, vnitřní zařízení je pseudorenesanční.
Hřbitovní kaple byla postavena v roce 1849.


Převzato z knihy Mladá Vožice a okolí ve sbírkách starých pohlednic autor Jiří Kohout

Římskokatolická farnost Mladá Vožice

se sídlem Morávkovo náměstí 21             

391 43 Mladá Vožice

IČO: 65942329

Číslo účtu:    0702134329/0800      Česká Spořitelna a.s.

P. Mgr.Jaroslav Karas, tel. 604214741

 

Vrcholtovice

Vrcholtovice kostel Nejsvětější Trojice

Z rozhodnutí biskupa Mons. Vlastimila Kročila došlo k 1.1. 2020 ke sloučení farnosti Vrcholtovice s farností Mladá Vožice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostel zde stával již v polovině 14.století a patřil jako farní do rozsáhlého děkanátu Štěpanovského. Jeho kněžiště je sklenuto křížovou chodbou se žebry sbíhající se z pěti úhlů ve svorníku a ukazuje na úctyhodné stáří. Uvnitř vidíme obraz Krista Pána v hrobě vyřezaném ze dřeva, památku na Bohuslava Těmína z Těmic. Kostel sloužil v 15. Století jako středisko českobratrské sekty bratří vítanovských, později v roce 1897 byl opraven.


Převzato z knihy Mladá Vožice a okolí ve sbírkách starých pohlednic autor Jiří Kohout

Římskokatolická farnost Vrcholtovice

se sídlem Morávkovo náměstí 21             

391 43 Mladá Vožice

IČO: 65942051

Číslo účtu:   0702134329/0800  Česká Spořitelna a.s.

P. Mgr.Jaroslav Karas, tel. 604214741

V roce 2018 – 2019  bude dokončena oprava zbývajících částí střechy kostela ve Vrcholtovicích

 

Smilovy Hory

Smilovy Hory kostel Rozeslání  svatých Apoštolů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostel Rozeslání svatých Apoštolů nalezneme v centru obce  Smilovy Hory a se svou věží je nepřehlédnutelnou dominantou. Roku 1677 kostel přestavěn barokně. V letech 1810-1812 byla zvýšena a přestavěna věž a také přestavěn presbytář, obojí ve slohu empírovém. Posledními úpravami kostel prošel v letech 1903 a 1927.


Převzato z knihy Mladá Vožice a okolí ve sbírkách starých pohlednic autor Jiří Kohout

Římskokatolická farnost Smilovy Hory    

se sídlem Morávkovo náměstí 21             

391 43 Mladá Vožice

IČO: 65942230

Číslo účtu: 3471956379/0800 Česká Spořitelna a.s.

P. Mgr.Jaroslav Karas, tel. 604214741

V roce 2016-2017 se uskutečnila  oprava venkovní fasády kostela Rozeslání Svatých Apoštolů ve Smilových Horách. Děkujeme všem dárcům za příspěvky a sponzorské dary

Vstiek_30_1_18.JPG - 60.69 KB

Nová Ves u Mladé Vožice

Nová Ves  kostel sv. Kateřiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci stojí gotický, částečně barokizovaný chrám sv. Kateřiny ze 13. století. Když v Čechách převládlo náboženství pod obojí, býval spravován farářem  téhož vyznání. Po jeho odchodu roku 1624 se dostal pod správu faráře vožického a v roce 1664 obdržel opět vlastního katolického duchovního. Ten pak spravoval také okolní osady Hoštice, Oldřichov a Vrcholtovice. Návštěvníka kostela mile překvapí dva náhrobky s postavami Bohuslava Těmína z Těmic a jeho choti Kateřiny z Říčan, které stojí u zdi v kněžišti u hlavního oltáře.. Oba jsou tak dobře zachovalé jakoby právě vyšly z umělcovy dílny. Nalevo od náhrobku visí na zdi obraz malovaný na prkně s vyobrazením pěti erbů. Na hlavním oltáři je obraz sv. Kateřiny od vídeňského malíře Jana Petra Molitora a obraz P. Marie Pomocné od pražského malíře Antonína Machka. Zajímavá je též gotická schránka na nádobu s hostiemi (sankuář) ve zdi.

Oldřichov – gotický kostel sv. Filipa a Jakuba

 

 

V Oldřichově se nachází cenný raně gotický kostel sv. Filipa a Jakuba z druhé poloviny 13.století, přestavěný v osmdesátých letech 14. Století. Dnes filiální kostel byl původně od roku 1384 farním, a to až do roku 1623, kdy zdejší fara zanikla. Velkolepost chrámu naznačuje, že Oldřichov byl kdysi daleko rozlehlejší a výstavnější, podle starých zpráv to bylo dokonce městečko opatřené dlažbou. Samotný kostel je jednolodní, obdélníkový, s pravoúhlým gotickým portálem na severní straně, okna má hrotitá s kružbami a pravoúhlý presbytář s obdélníkovou sakristií. Loď je kryta plochým stropem, na stěnách se nacházejí zbytky gotických nástěnných maleb. Triumfální oblouk je hrotitý, presbytář sklenut křížovou a obkročnou žebrovou  klenbou, na severní straně se nachází pravoúhlý gotický saktuář, na jižní straně dvoudílný gotický výklenek se sedadly. Sakristie je sklenutá dvěma poli křížové žebrové klenby. Zařízení interiéru pochází z doby kolem roku 1700, pozdně gotické sošky sv. Kateřiny a sv. Barbory z doby kolem roku 1500.


Převzato z knihy Mladá Vožice a okolí ve sbírkách starých pohlednic autor Jiří Kohout

Římskokatolická farnost Nová Ves 

se sídlem Morávkovo náměstí 21             

391 43 Mladá Vožice

IČO: 65942400

Číslo účtu: 3471356349/0800 Česká Spořitelna a.s.

P. Mgr.Jaroslav Karas, tel. 604214741

V roce 2017  se dokončila  oprava druhé části střechy kostela v Nové Vsi a současně došlo ke zhotovení nové elektrifikace kostela. V dalším roce se plánuje provést výmalbu kostela

V roce 2017 se  provedla kompletní oprava střechy kostela sv. Filipa a Jakuba v Oldřichově. Děkujeme všem dárcům, sponzorům a přístupu obce Oldřichov.