Mimořádné vánoce v kapli

Mimořádné Vánoce v kapli 2018

Na začátku roku jsem dostala otázku, zda se v kapli o Vánocích událo něco mimořádného. Moje první myšlenka byla, že to byly stejně krásné dny jako v minulých letech a že se ničím nelišily. Opět přišlo hodně lidí a dětí potěšit se krásným místem a současně si odnést Betlémské světlo. Když se ale zamyslím, tak těch výjimečných událostí bylo hodně. Při pohledu na Betlémy je vidět, jak je mimořádný vztah P. Marie, sv. Josefa a Ježíše – tedy sv. Rodiny. V dnešní době, kdy se mluví o krizi rodiny, je to záviděníhodný vztah. A přitom si sv. Josef s P. Marií neslibovali nic víc než my – lásku, úctu a věrnost. Mimořádná je i chudoba, do které se Syn Boží narodil. Je to nebetyčný rozdíl – naše moderní domovy v porovnání s chlévem se zvířaty. Napadá mě myšlenka: „Že by přemíra bohatství znamenala chudobu ve vztazích?“ Také se zde nabízí podobnost s dnešními uprchlíky a chudobou ve světě. Vždyť i sv. Rodina musela utéci, aby zachránila synovi život. Proto chci moc poděkovat všem, kteří přispěli na projekt „Mariino jídlo“. Cílem tohoto projektu je zajistit dětem jedno hodnotné jídlo denně v místě jejich vzdělání a současně je přivést do školních tříd, zajistit jim vzdělání a pomoci k vymanění se z chudoby. Každé jídlo, které děti dostávají v rámci projektu, stojí 2,- Kč. V kasičce bylo po Vánocích 8.500,-Kč. Matka Tereza říká: „Když nemůžeš nasytit sto lidí, nasyť jen jednoho.“ Prosím podívejte se na www. marysmeels.cz.

Když procházím kaplí, místem posledního odpočinku manželů Karla a Anny Küenburgových, často myslím na jejich mimořádný vztah. Vždyť bolest z odchodu Anny léčil Karel velkorysou dostavbou a zvelebením kaple. Můj velký dík patří také mým mimořádně šikovným přítelkyním, které vyrobily Betlémy papírové, perníkový, nebo mi je zapůjčili ze svých domovů. S poděkováním nemohu zapomenout na svou sestru, která má od Pána Boha mimořádný dar –krásně maluje a to nejen na kameny. Tím dělá mnoha lidem radost. Ne třešničkou, ale velkou „jahodou na dortu“ byla návštěva dětí ze školky a prvňáčků že školy. Je to vždy mimořádně milé, když děti zpívají Ježíškovi nebo vyprávějí, jaké dostaly dárky. Velké poděkování patří paním učitelkám za to, že přivádějí děti do kaple. Sice až na konec, ale o to s větší láskou, děkuji svému manželovi, který mi pomáhá, co mu síly stačí …. J

Nedávno jsem četla v novinách titulek z promluvy papeže Františka: „Betlém mění běh dějin a léčí strach.“ I to je k zamyšlení. První betlémskou chýši zhotovil sv. František, jehož heslem bylo Pokoj a Dobro. Tak vám přeji také mimořádně pokojný a dobrý rok.           A. Petříková

Návštěvnost Ústějovské kaple 2018

NÁVŠTĚVNOST ÚSTĚJOVSKÉ KAPLIČKY v roce 2018 :

–       navštívilo ji nejméně 933 lidí ( často celé rodiny, ale počet neuveden )

–       nejvíce dne 28.9. – Svatováclavský výšlap – 73 pochodníků – zápis na str. 22

–       významné návštěvy :

na straně 6 – rodina úzce spjata s ThDr. Stan. ZELOU, olomouckým biskupem, internovaným v roce 1963 na Radvanově

na straně 29 – prapotomci rytířského rodu JENŠÍKŮ, který vlastnil asi v 16. století

zámek v Radvánově

–       významné události : 13 pobožností, 2x křest svatý ( na str. 15-7.července, na str. 20- 1.září )

–       ODKUD POUTNÍCI-TURISTÉ-PŘICHÁZELI :

z ciziny : z USA- str.11-29.4. a na str.14-12.6.- zápisy v angličtině

z KANADY- str.24-16.10.

z AUSTRÁLIE- str. 27-18.11.

z NĚMECKA -str.19-19.8.

z ČR :

Břeclav-již.Morava , Mladá Vožice, Chýnov

Brno, Jistebnice-Nehonín, Radvanov

Přerov, Kosova Hora , Lom u Tábora

Česká Třebová, Miličín, Zátiší

Mladá Boleslav-Boreč, Červený Újezd, Janov

Strakonice, Střezimíř, Dolni Hrachovice

Pyšely, Zhořec, Bernartice

Řevnice , Sezimovo Ústí, Louňovice

Praha , Slivice, Jindřichův Hradec

Měšice u Tábora , Soběslav, Votice

České Budějovice , Sedlečko, Tábor

Radimovice u Želče, Prčice, Oblajovice

Týn nad Vlt. , Těchobuz , Oldřichov

CO PŘÍCHOZÍ NEJVÍCE OCEŇUJÍ A CHVÁLÍ :

Polohu, krásu tohoto barokního skvostu z roku 1812, velebné ticho, klid ke ztišení a k modlitbě, její obnovený interiér – výzdoba, přístupnost- otevřené dveře, okolní malebnou přírodu s výhledem i torzo lípy v její blízkosti….zemský ráj to na pohled, jak napsala poutnice na str.24.

Dle Pamětní knihy připravili – Zemanovi

 

Kaple – úvodní slovo

Vítejte na stránce kaple

kaplefoto

Vážení přátelé a návštěvníci kaple P. Marie na Hradě

Jsem rád, že vás mohu přivítat na nové stránce kaple, která vznikla jako nutná potřeba vzhledem k obrovskému zájmu, ze strany veřejnosti. Několik stovek návštěvníků akcí během každého roku, desítky dětí z MŠ i ZŠ jsou toho nejlepším důkazem. Kromě tradiční Vožické pouti, která je již stálicí ve společensko-kulturním dění našeho města, došlo v uplynulých letech k prohloubení zájmu o tento architektonický klenot, který je ozdobou nejen našeho města, ale celého Mladovožicka. Kapli P. Marie mnozí z vás nazýváte „Vožický Salcburk“ a je to tak správně, protože tato perla si skutečně tento název zaslouží. Jednou z velkých událostí minulého roku byl koncert učitelek  ZŠ v Mladé Vožici na velikonoční pondělí. Bylo to poprvé v dějinách Mladé Vožice. Koncert se setkal s obrovským zájmem veřejnosti, takže mnozí museli zůstat před vchodem kostela. Druhým velkým počinem byla spolúčast hasičů v Mladé Vožici při brigádě a čištění okolí kaple. V rámci „Noci kostelů“ byla kaple poprvé v historii nasvícena zatím provizorně z agregátu. Věříme, že v budoucnu bude tento klenot vyzařovat své světlo trvale. Na tyto akce navázala rodina Petříkova, která několikrát během roku uklidila, připravila a vyzdobila kapli pro návštěvníky (vánoce, velikonoce, pouť…) Téměř při každém otevření kaple přišlo mnoho návštěvníků, aby se potěšilo architektonickou výzdobou i duchovním rozměrem, který kaple pro nás znamená. Budoucnost i další následné opravy jsou odvislé nejen na finančních prostředcích, které nejsou nikde v přemíře, ale především na dalším zájmu a aktivní účasti veřejnosti na akcích (poutích, přednáškách, výstavách), které se ve spolupráci s městem Mladá Vožice připravují. Na této stránce budete nacházet pravidelné akce, které se v kapli připravují.

Těším se na společná setkání s vámi. 

P. Mgr. Jaroslav Karas

Sdružení na záchranu kaple

V květnu v roce 1995 bylo založeno Sdružení Občanů Mladovožicka na Záchranu Kulturní Památky Kaple Nanebevzaté P. Marie, které se snaží tuto vzácnou památku renovovat. Po 20 letech ještě není oprava dokončena částečně díky liknavosti úřadů a částečně taky díky liknavnosti naší. Opravy stále pokračují je nutné dokončit opravu valu okolo kaple a v další fázi vymalovat interiér. V roce 2016 byla činnost sdružení ukončena a finanční prostředky byly převedeny na účet města Mladá Vožice. Každý rok je kaple otevřena v Adventní době o Vánocích, Velikonocích a vožické pouti.

 Vznik kaple Nanebevzetí Panny Marie

V místech, kde stával královský hrad, jenž byl za husitských válek v roce 1425 zcela zbořen, stojí dnes, na vrchu zvaném Hrad, kaple oválného půdorysu, zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie. Postavit ji dal zhruba v polovině 17. století tehdejší držitel vojenského panství Krištof Karel Přehořovský z Kvasejovic. Cesta ke kapli, na níž jsou zastávky křížové cesty, vede úbočím hory k východnímu prostranství pod kaplí, kde jsou tři velké kříže, jako na Kalvárii. V západním směru od kaple je ve skále jeskyně s Božím hrobem. Ke kapli se přistupuje od západu po 32 kamenných schodech.

O založení kaple se dovídáme i z latinských zápisků faráře Mikuláše Ignáce Moštenského. „Nad městem Mladá Vožicí jest kaple Nanebevzetí P. Marie, dle nařízení a předpisů nebožtíka uroz. P. Jana Štastného Přehořovského z Kvasejovic umírajícího r. 1639 zamyšlená, kterouž poslední vůli provedl syn jeho uroz. P. Krištof Přehořovský z Kvesejovic r. 1642, kterouž kapli dle předpisů vel. Konsistoře na věčné časy 300 kopami nadal. K této kapli roucha kněžská, mešní a přikrývky oltářní darovala uroz. Paní Ludmila Přehořovská ze Rtína. Při této kapli konečně r. 1656 dal zbudovati zděné stavení na způsob kaple a oltář, aby tu v čas potřeby oběť sv. konána býti mohla, kteréž stavení i zábradlím dubovým tesařského díla ohradil. Před touto kapličkou, aby kázání konáno býti mohlo při schůzi lidu, Mikuláš Moštenský s velkou námahou dal příkop z hloubí výšky člověka zemí a kamením zasypati, skálu vadící vylámati a odstraniti, více než 200 vozů dobré země navésti, šest lip okolo zasázeti a rovinu kolem schodů kaple zříditi, to vše k věčné paměti královny na nebe vzaté. Druhou podobnou kapličku dal vystaviti Štěpán zedník Vlach pod kaplí, třetí p. Jindřich Loubský, hejtman kníže z Eggenbergu a písařem důchodním téhož knížete. Předsíňka před samou branou kaple dílem nákladem Mikuláše Šťástky, měšt. mladovožického, dílem z důchodu kaple zřízena. Na podporu kaple zbudována kolem zeď z příjmů kaple.“[1]

Tento záznam faráře Moštěnského se poněkud liší od všeho, co poněkud o kapli bylo známo. Zejména se rozcházejí letopočty a ani o dalších dvou kapličkách se až do objevení záznamu nic nevědělo.  Pravděpodobně se jednalo o stavby malé, které časem zanikly. O kapli se ve svých záznamech zmiňuje i Krištof Karel Přehořovský: „Kaple na Hradě od p. Krištofa Přehořovského ku poctění blahoslavené Rodičky boží Panny Marie založená a vystavená léta božího 1464, kteréžto kapli jsme hned při založení fundací udělal na věčnost, aby od držitelův panství tohoto na oprávky a potřeby téhož kaple vynaložen byl z 200 zl. Ourok na správky a zouplna nevycházely, tedy aby k druhému roku v důchodu kostelním zanechané a ne tak dlouhého, až by se jich po chrám Páně potřebovalo, in deposito zůstaly. V čemž vždy k dostičinění i nástupce mého zavazuji, a to pod uvarováním trestání a hněvu božího a urážky Rodičky boží.“ [2]

 Místní tradice

Pro lidi z širokého okolí se zde konávaly, vždy od jara do podzimu, každou čtvrtou neděli pobožnosti. Největší shromáždění se zde konalo o Velikonocích, v noci ze Zeleného čtvrtka na Velký pátek, kdy se na Hradě sešlo několik set lidí, kteří strávili tuto noc na modlitbách a při zpěvu náboženských písní. K této pobožnosti byla dokonce v roce 1800 vydána děkanem J. A. Morávkem modlitební knížka o 125 stranách s následujícím titulem: „Pobožnost rozjímání umučení Páně, jinak křížová cesta uvedená dle nejvyššího povolení v městě Mladé Vožici a složená od Jana. Ant. Morávka tč. děkana mladovožického na rok Páně.

Hlavní obnova kaple

Jak šel čas, kaple pomalu chátrala. O její obnovení se postaral až hrabě Karel z Kűenburgu, který dal zároveň upravit celý vrch. Dal vybudovat cestičky a úbočí osázet křovinami. Když došlo k odklizení starých zdí hradu, byla nalezena kostra muže, jenž měl tělo sevřené v železném kruhu. Snad se jednalo o dno hladomorny, kam byl původně odsouzenec spuštěn. [3]

V roce 1824 v životě Karla z Kűenburgu nastal velký zlom. V tomto roce mu zcela nečekaně zemřela manželka a on, aby se vzpamatoval z té ztráty, upnul veškerou svoji mysl k Bohu. Na Hradě dal obnovit křížovou cestu a upravit  jeskyni s Božím Hrobem. Na východní straně dal srovnat skalnatou, nepřístupnou část vrchu, čímž vznikla pevná rovina, na níž stojí tři kříže s postavami, které dal rovněž opravit. Tato oprava byla oslavena 6. dubna 1827 slavnostním průvodem z farního kostela, jehož se zúčastnili jak duchovenstvo, tak i prostý lid. Při této příležitosti byl mezi chudý lid rozdán poměrně veliký obnos peněz.

Samozřejmě, že mezi hlavní objekty, které byly hrabětem zrestaurovány, patřila kaple, v níž dal také upravit hrobku pro sebe a svoji choť.

Samotná stavba a interiér

V roce 1827 byla ke kapli přistavena obdélná loď, která byla položena o několik stupňů níže. K jejímu hlavnímu průčelí stoupá široké předsazené kamenné schodiště. Průčelí je trojdílné s velkým obdélným vstupem uprostřed. Vše je završeno trojúhelníkovým štítem. Na hřebenu střechy stojí sanktusová věžička s přilbovitým zastřešením. Loď kaple prosvětlují kruhová okna, v kněžišti jsou okna oválná. Oválný prostor kaple je zaklenut malovanou kupolí, ve vrcholu s oválnou lucernou. Presbytář je uvnitř střídavě členěn valenými klenebními výklenky, okny a pilastry. Klasicistní oltář je ozdoben obrazem nanebevzetí Panny Marie. Obraz je v pozlaceném rámu a po jeho stranách v mezisloupí stojí dva pískovcové pomníky. Na podstavci jednoho z pomníků je nápis, který nám říká, že zde odpočívá hrabě z Kűenburgu, zemřelý 21. června 1832 v 63 letevh svého věku. Na druhém pomníku je napsáno, že zde leží Marie Anna, roz. hraběnka z Kufsteinu, která zemřela 28. listopadu 1824 ve 39 letech.

Ohrazené mezisloupí po levé straně slouží za sakristii. Kolem ní je postaveno 5 kostelních lavic. Na každé je vyřezáno vždy jedno písmeno ze jména MARIE. Vysvěcení kaple se konalo v den jmenin hraběte, 4. listopadu 1827. Od té doby byla kaple průběžně udržována. V roce 1873 udeřil do kaple blesk a poškodil rám obrazu nad oltářem. Větší oprava kaple se uskutečnila v roce 1930. Tehdy zde byly ve špičce střechy, pod křížem, nalezeny pamětní listiny, pocházející z roku 1824, které bohužel však byly, vlivem počasí, téměř zničeny.

Od roku 1950 kaple pomalu chátrala, a to i přes to, že stále pro obyvatele Mladovožicka byla významným poutním místem. V květnu roku 1995 vzniklo ve zdejším kraji Sdružení občanů Mladovožicka, v němž se shromažďují finanční prostředky na její obnovu. Členy sdružení jsou nejen místní obyvatelé, ale i rodáci a obdivovatelé zdejšího kraje. [4]


[1] VYSLOUŽILOVÁ, Markéta (ed.). Mladá Vožice. Praha, 2001

[2] VYSLOUŽILOVÁ, Markéta (ed.). Mladá Vožice. Praha, 2001

[3] ROSOL, K. Emil – KRŠKOVÁ, Marie. Průvodce Mladou Vožicí a okolím – vydáno péčí spolku Rodáků a přátel mladovožických v Praze, 1938

[4] VYSLOUŽILOVÁ, Markéta (ed.). Mladá Vožice. Praha, 2001

7. Aktualita

Mám na srdci tři věci : poděkování, prosbu a pozvání. Děkuji všem, kteří nás v neděli 4.10. při příležitosti svátku sv. Františka potěšili slovem a písničkou. Myslím, že se letošní program moc povedl. Kromě jiného tam zazněla modlitba sv. Františka, která začíná takto :" Pane učiň mě nástrojem svého pokoje…" A to je má prosba – abychom ten pokoj předávali dál. Každý máme ve svém okolí někoho, komu ten pokoj zoufale chybí.

Pozvání je už nyní na Štědrý den. Přijďte návštěvou kaple znásobit sváteční chvíle a odnést si do svých domovů Betlémské světlo. Přeji vám dny plné pokoje. AP.