4. Aktulita

Tajné podpisy nalezené v kostele

                    V zákristii kaple byly objeveny podpisy ministrantů a řemeslníků. Nejstarší je z roku 1801. Možná mezi nimi najdete svého předka…Josef Stibor 3.3.1869 R. A. 1.7.1893 F. Adamec 7.3.1930 Jiří Mareš 1994 Antonín Semerád dělal lešení, opravy 1.11.1929 Ob. KF. ministranti Jan Janouš Richard Pechek ministrant 1889 Josef Maršík odveden k vojsku 1892 Karel Maršík ministrant ve chrámu Páně Václav Čáp 15.8.1915 Anna Šandová 15.8.1915 Karel Maršík 15.8.1915 V.J.M. 2.7.1914 Pavel Švára Eman Maršík 17.3.1909 Jar. Maršík 3.4.1854 Eman Maršík 1894-1899 Vondráček ministrant Milan Růžičků J. Smetanová Josef Vondráček Rychtář Svoboda ministrant 20.6.1884 Šimon J.Švára E.M. 1895-1900 Josef Mihula Jan Maršík 23.2.1913 Václav Maršík 14.8.1921 Vojtěch Maršík 3.9.1853 Mareda Petr ministrant 1.4.1885 Brandýsek Josef Stibral ministrant Václav Filsat 1862 W.F. 1801 Josef Maršík ministrant 1889-1895 Jan Pokorný Antonín Slabý Fr. Kubec 1865 L. Váňa Josef Semerád Růžek 1959 Jaroslav Zelenka 1960 Neufus Dočekal 1958 Fučík Vávra 1959, 1960, 1961, 1962 A.Bacil 1924 Josef Mikoláš Hlavnička Josef Stibor 20.3.1868 Očenášek Karel Votava Jan Janouš Jan Slunečko 1886 Fr. Janouš ministrant Antonín Havelka 1875 Vondráček Fr. Adamec Josef Stibral 20.30.1868 Křížek M. Kostroun 28.3.1853 Ant. Kubec zedník Havelka E. Jenš J.S. 1891 Fr. Janouš ministrant 1871 Jan Janouš 1867 Ant. Slabý Rosol 1929 Jiří Dušek 1929 Václav Kovář z Prahy 1929 Josef Rosol 1863 V. Hlavnička nastoupil roku 1875 a vystoupil roku 1879 Jan Janouš nastoupil roku 1869 a vystoupil roku 1874 Josef Maršík ministrant 1888 – 1893 F. Janouš J. Janouš S.Svoboda A. Svoboda

3. Aktualita

Velikonoce v kapli

        Stalo se již tradicí, že je veřejnosti zpřístupněná kaple Panny Marie Nanebevzaté. O Velikonocích tomu nebylo jinak. Ve dnech 20. a 21.4 se v kapli i v tento čas sešlo velké množství lidí. Rodiče s dětmi, obyvatelé Mladé Vožice, ale i ti, kteří byli v našem městečku na návštěvě. Prohlédli si naši „perlu“ na Hradě a v tichosti poseděli a pomodlili se v tomto svatostánku.Vše bylo krásně vyzdobeno květinami (děkujeme Jindřišce Svatkové za pomoc s výzdobou), zapálenými svícemi a k rozebrání připraveno plno článků nejen o kapli a Hradu. Děti si odnesly sladkou odměnu-perníček (děkujeme paní Heleně Kopecké za jejich výrobu a krásné ozdobení). Počasí přálo a tak jsme měli krásný výhled na Mladou Vožici a její okolí. Byl také zpřístupněn Ježíšův hrob a v kasičce, která je na dveřích u něj, se sešla částka 1.300 Kč, která bude sloužit na opravu kaple. Všem dárcům upřímně děkujeme. Hned v úterý po Velikonocích jsme v kapli přivítaly děti ze školky. Přišly od nejmenších až po předškoláky. Na úvod si vyslechly krátké povídání o Velikonocích. Se zájmem poslouchaly a bezprostředně reagovaly. Poté nám přednesly svoje koledy a básničky o jaru, které se naučily ve školce. Všechny děti si za odměnu mohly zazvonit na zvoneček v sakristii a pak už jsme se rozloučily. Šikovná Hela Kopecká připravila krásně malované kamínky, které si děti odnesly domů. A nejen to, jednotlivé třídy měly připravené tašky s překvapením. Ještě během dopoledne paní učitelka Mirka Kuklová přivedla do kaple žáky ze 2. třídy ZŠ. Ti už měli větší znalosti o křesťanských svátcích, zvláště děti, které chodí na náboženství. Třeba Velkému pátku říkali „smutný pátek“ a je to pravda, v tento den byl Pan Ježíš za naše hříchy ukřižován a zemřel na kříži. Děkujeme všem, kteří kapli navštívili, za krásná setkání a příjemné strávení dne na tomto poutním místě, kde se již naši předkové scházeli k modlitbě.            J.S. a A.P.

        A ještě máme jeden veselý zážitek: Při cestě z kaple jsme u školy našly papírovou vlaštovku. Nebyla ale zhotovená z vytržené stránky ze sešitu, jako jsme to dělávali my, nýbrž z velikonočních omalovánek, které děti dostávaly v kapli. Vzaly jsme si jí domů a musíme jejího tvůrce pochválit – létá dobře. Těšíme se na další setkání v kapli, bude opět dost materiálu na vlaštovky J

1. Aktualita

KAPLE PLNÁ DĚTÍ.  Dne 8. 1. 2014 navštívily děti z MŠ Mladá Vožice kapli Nanebevzetí Panny Marie na Hradě. Na cestu je doprovázely zvony z věže této kaple. Účast byla hojná – 90 dětí a jejich paní učitelky. Dříve se na svých vycházkách na Hrad mohly jen zvědavě dívat klíčovou dírkou, co tajemného se asi skrývá za zavřenými dveřmi. Tajemství bylo odhaleno J  Veliký kouzelný klíč je totiž pustil dál. Zvídavá očka dětí vše pozorně sledovala. Kaple byla ještě vánočně vyzdobena – Betlém, stromeček a jesličky s Jezulátkem. Po skupinkách přicházely děti k jesličkám, pozdravily a pochovaly si malého Ježíška, zazpívaly mu, zatancovaly a jejich kamarádi z ostatních tříd jim dělali publikum. Pak si všichni vyslechly krátké povídání o tomto svatostánku, mohly také zazvonit na zvonec. A Panna Maria s Ježíšem se z obrazů usmívali, jakou to mají milou návštěvu. Den před tím navštívili MŠ Tři králové, proto pro nás bylo příjemné zjistit, jaké mají děti znalosti o Betlémě a třech mudrcích z Východu. Na cestu zpět si holčičky a kluci odnesli malé dárečky. Kdo s nimi ještě odešel do školičky? Malého Ježíška jsme v jesličkách marně hledaly, nebyl tam. Nakonec se našel v jedné kapsičce a vrátil se tam, kde má být. On do Betléma patří a pro nás všechny se tam narodil Panně Marii. Děkujeme paním učitelkám, že byly ochotné a vstřícné své malé svěřence do kaple doprovodit. Věříme, že si děti odnesly hezké zážitky a těšíme se na jejich velikonoční návštěvu, rády je tam opět přivítáme                         J.S. a A.P.