Žehnání Capelinhy v Koclířově

V Koclířově u Svitav proběhne v sobotu 2. září inaugurace a slavnostní akt symbolického předání Capelinhy zástupcům biskupských konferencí 13 zemí střední a východní Evropy.

image:Image 40/source/orig/39859_dji-0426.jpg

Sobota 2. 9.

10 hod. Pontifikální koncelebrovaná mše svatá s posvěcením a inaugurací

14 hod. MARIINO SRDCE PRO EVROPU – kající cesta

14. 30 hod. Mariánská akademie

16 hod. Recitál Gabriely Veselé ke cti sv. Filomény

17 hod. mše svatá

Neděle 3. 9. 2023

10 hod. Mše svatá v Capelinhe (P. Carlos Cabecinhas) · 

Zakončení Sympozia

Capelinha je posvátným místem, které rozhodnutím autority církve poskytuje věřícím místo k modlitbě a poutím, aby zde mohli získat stejné milosti a milosrdenství, jako v sanktuáriu Panny Marie v portugalské Fatimě. Každý region Světového apoštolátu Fatimy by měl mít stejnou repliku, aby rozvíjel opravdovou úctu k Panně Marii: Latinská Amerika (Portoriko), centrální Amerika (Panama), Asie (Filipíny), Oceánie (Samoa) a východní Evropa (Česká republika). Afrika zatím čeká na možnost udělení povolení. Původní Capelinha je v portugalské Fatimě, na místě zjevení Panny Marie. Koncept přesné repliky kaple zjevení v Portoriku zajistil Prof. Américo López Ortiz od zakladatelky Kongregace sester dominikánek Panny Marie z Fatimy, Matky Domingy Guzmán Florit, nyní v procesu beatifikace. Svatyni postavily sestry této kongregace s pomocí portugalské komunity a se svolením a konzultacemi poskytnutými Světovým apoštolátem Fatimy. První přesná replika kaple zjevení je kaple v Portoriku, ve městě Guanica (diecéze Ponce). Slavnostně byla požehnána 13. 10. 1997.

Slavnostní události se mimo jiné zúčastní:

J.E. Mons. Jan Vokál

J.E. Mons. Jude Thaddeus Okolo – apoštolský nuncius v ČR

J. Em. kardinál Dominik Duka OP

Biskupové a kněží – zástupci biskupských konferencí zemí střední a východní Evropy

P. Carlos Cabecinhas, rektor sanktuária – Fatima (Portugalsko)

Nuno Prazerés, generální sekretář WAF – Fatima (Portugalsko)

Prof. Américo Pablo López Ortiz – WAF (Portoriko)

Prof. Štěpán Maria Filip OP – (Česká republika)

Čestní hosté a poutníci z ČR a ze zahraničí