Svatá Hora 2019

 

Farnost Mladá Vožice zve poutníky a poutnice na pěší pouť na Svatou Horu. Rádi bychom navázali na loňskou pouť, která se vydařila. Pouť se uskuteční ve dnech 30.5. -2.6. 2019. Začátek v 7.00 v kostele sv. Martina v Mladé Vožici. Těšíme se na společné setkání a vyprošujeme všem pokoj a dobro. Organizátoři poutě.

Svatá Země 2020

Farnost Mladá Vožice zve na leteckou pouť do Svaté Země v roce 2020 s CK Palomino. Vzhledem k velkému zájmu o tuto pouť v roce 2018 chceme tuto pouť zorganizovat i v příštím roce.  Přednost budou mít poutníci  na Mladovožicku. Pokud se nenaplní nutný počet dáme nabídku vikariátu Tábor a jejím farnostem. V případě zájmu si můžete dopředu rezervovat místa na adrese farnosti Mladá Vožice e-mail faravozice@seznam.cz.   Dříve přihlášení poutníci budou mít přednost. Základní  informace program, cena, ubytování jsou na letáčku. Pouť bude doprovázet  P. J. Karas

Program

Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ

V Rohu 725 / 12, 142 00 Praha 4

Tel./Fax: +420 244 404 239 Mob.: +420 728 361 728, +420 728 327 282

E – m a i l : p a l o m i n o @ v o l n y . c z , h t t p : / / w w w . p a l o m i n o . c z

Číslo zájezdu 62001

SVATÁ ZEMĚ

Poutní zájezd

Program:

1.den – odbavení na letišti Praha-Ruzyně v dopoledních hodinách, přílet do Tel Avivu,

odjezd do hotelu v Betlémě, večeře, nocleh

2.den – Betlém – celodenní prohlídka, Pole pastýřů, Bazilika Narození Páně a Svaté Kateřiny

Alexandrijské, Mléčná jeskyně, večeře a nocleh v Betlémě

3.den – Nazaret – Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, Kána Galilejská – obnova

manželských slibů, Hora Tabor – bazilika Proměnění Páně, večeře a nocleh

4.den – Nazaret – po snídani návštěva okolí Galilejského jezera – Hora Blahoslavenství,

Tabgha, Primát sv. Petra, Kafarnaum, oběd v restauraci na břehu Galilejského jezera,

místní specialita „ryba svatého Petra“, plavba po Galilejském jezeře, večeře a nocleh

5.den – Qars el Jahud – místo křtu Ježíše Krista, Jericho – nejstarší město světa,

Hora Pokušení, Zacheův fíkovník zastávka v turistickém centru – možnost návštěvy

Tel el Sultan – nejstarší naleziště osídlení, koupání v Mrtvém moři,

Wadi Qelt – zastávka v judské poušti, Betanie, hrob Lazara, večeře a nocleh v Betlémě

6.den – Jeruzalém, Bethfage, Olivová hora – panorama Jeruzaléma, Dominus Flevit,

Getsemanská zahrada – Bazilika Národů, San Pietro in Gallicantu, Hora Sion –

Večeřadlo, Bazilika Zesnutí Panny Marie, hrob krále Davida, večeře, nocleh v Betlémě

7.den – Jeruzalém – Staré město, pevnost Antonia, chrámy Odsouzení a Bičování,

Křížová cesta, Golgota – chrám Božího hrobu, Zeď Nářků, večeře, nocleh v Betlémě

8.den – Ein Karem – Bazilika Navštívení Panny Marie, Bazilika Narození sv. Jana Křtitele,

odjezd na letiště do Tel Avivu, přílet do Prahy ve večerních hodinách

Termín: 03.02. – 10.02.2020 Cena: 22.900,- Kč

Cena zahrnuje:

letenku Praha-Tel Aviv-Praha, letištní taxy, 2x ubytování Nazaret, 5x ubytování

v Betlémě ve 2-3 lůžkových pokojích včetně příslušenství, 7x polopenze, dopravu

po Izraeli klimatizovaným autobusem, kompletní pojištění, služby průvodce,

zákonné pojištění CK proti úpadku č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: 120 USD vstupy, hromadné poplatky a obslužné – uhradíte v Izraeli

Platnost cestovního pasu musí být minimálně ještě 6 měsíců po návratu do ČR.

Pozvání papeže Františka

Program v kostele sv. Martina v pátek 29.3. 2019

17.00 Mše svatá

  17.30 Řízená adorace kostel bude otevřen podle potřeby

18.00 Svátost smíření s P. J. Šmejkalem farářem z Pacova, tichá modlitba možnost rozhovoru s knězem

Program v sobotu 30.3.

9.00 odchod od fary přes Krchovu Lomnou a Bendovo Záhoří na Větrovy dále přes Radvanov a Ústějovskou kapli do Janova do Mladé Vožice.

  • Návštěva obnovených kaplí v Krchově Lomné a Bendově Záhoří, zastávka u kapličky a studánky na Větrovech
  • Oběd z vlastních zásob
  • Ústějovská Kaple
  • Janov kostel Všech Svatých 
  •  
  • 24 hodin pro Pána je název iniciativy, která vznikla na podnět papeže Františka. Po celém světě budou od pátku 29. března od 17 hodin otevřeny některé kostely, jež nabídnou možnost zpovědi, modlitby nebo rozhovoru s knězem. Podle papeže tak má vzniknout nová tradice, která proběhne každoročně před 4. nedělí v postním období.
  •