Ohlasy z poutě

                                                                                 Ing. Pavel Vejskrab

              Pěší pouť na Svatou Horu – obnova tradice

Ve dnech 24.-27.5.2018 se po vydařené loňské pěší pouti uskutečnila další pěší pouť na Svatou Horu, tentokrát v mariánském měsíci máji. Opět se vydalo 55 poutníků z Mladé Vožice přes Sedlec, Krásnou Horu nad Vltavou, Makovou Horu a Milín, na cestu dlouhou celkem 90 kilometrů, za Pannou Marií Svatohorskou. Den co den jsme putovali polními a lesními cestami i po silnici, až jsme v neděli ráno doputovali na Svatou Horu. Procesí s křížem, vlajkami, zástavami a sochou Panny Marie, ve kterém byli mladí, starší věřící i senioři, se pod Svatou Horou seřadilo a vystoupilo na sluncem zalité nádvoří Svaté Hory. Tisíckráte pozdravujem tebe, ó Matičko Krista Ježíše, znělo z úst poutníků při příchodu na Svatou Horu. Příchod na Svatou Horu byl krásným jedinečným zážitkem. Písní, modlitbou a pokleknutím jsme pozdravili a uctili Pannu Marii Svatohorskou, u Mariánského sloupu nás přivítal zástupce duchovní správy P.D.Horáček, CSsR, popřál všem krásný pobyt na Svaté Hoře, pokropil účastníky svěcenou vodou a vyprošoval všem požehnání, abychom se vrátili domů posilněni a povzbuzeni ve víře. S nadšenými poutníky sdíleli krásnou atmosféru i další poutníci (cca 50 lidí), kteří přijeli autobusy a auty.

Po přivítání jsme vystoupili do areálu Svaté Hory, abychom uctili Pannu Marii Svatohorskou, jí děkovali a prosili o pomoc v našich životech a jednou i pro naši cestu na věčnost. Každý poutník přinesl přímluvy a prosby, s kterými putoval na Svatou Horu a které Panna Marie Svatohorská jistě vyslyší. Už v průběhu putování jsme se modlili za naši vlast, církev a našeho papeže, za naše farnosti, kněžská a řeholní povolání, za víru našich dětí a vnoučat a zazněly i další přímluvy jednotlivých poutníků v jejich potřebách.

Na Svaté Hoře následovala mše svatá s generálním vikářem českobudějovické diecéze Mons.ThLic. Davidem Henzlem, který poděkoval všem poutníkům, že doputovali na významné české poutní místo, na Svatou Horu za Pannou Marií a připomněl, že v neděli 27.5. slavíme slavnost Nejsvětější Trojice a objasnil obsah a význam tohoto svátku.

Po mši svaté došlo k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a uctívání milostné sochy Panny Marie Svatohorské.

V krásném prostředí kláštera redemptoristů se poutníci posilnili výborným nedělním obědem. Po té následoval na nádvoří Svaté Hory koncert zpěváka Josefa Duška, při kterém se zpívalo, tancovalo a veselilo.

Už v průběhu poutě se v Milíně v kině pro poutníky konal koncert známé křesťanské folkrockové skupiny Oboroh, která má v repertoáru například zhudebněné biblické žalmy.

V podvečerních hodinách jsme odjížděli autobusy do svých farností a domovů.  I letošní pouť se vydařila a věříme, že přinese i duchovní plody a v příštím roce se přidají ještě další malí i větší poutníci. Děkujeme všem organizátorům a zvláště P.J.Karasovi, který měl opět připravený zajímavý program, také farnosti Mladá Vožice a všem poutníkům. Každý z nich tam měl své významné místo.

Pozdrav sester Trapistek

Milý Otče,

děkujeme za zprávu o zdárně vykonané pěší pouti na
Svatou Horu. Moc nás to těší, modlily jsme se za to.
Srdečně zdraví

sestry trapistky

———- Forwarded message ———-
From: <tartaralucia@volny.cz>
Date: 2018-05-31 15:57 GMT+02:00
Subject: Fwd: Poděkování za podporu modlitby
To: „trapistkysekretariat@gmail.com“ <trapistkysekretariat@gmail.com>

______________________ Původní zpráva: ________________________

Od: Farnost Mladá Vožice <faravozice@seznam.cz>
Komu: <tartaralucia@volny.cz>
Datum: 31.05.2018 08:38
Předmět: Poděkování za podporu modlitby

Přeji pěkný den a zdravím z farnosti Mladá Vožice. Rád bych touto cestou
poděkoval sestrám za duchovní podporu 2. pěší poutě na Svatou Horu. Tato
pout navázala na loňský rok, kdy jsme v den 100. výročí zjevení P. Marie
poprvé putovali na Svatou Horu. Cílem pěších poutí je obnovit tradici
putování na Svatou Horu, která je historicky spojena s naším krajem. Letošní
pouť se nesla v duchovním ovzduší provoněném zpěvem a modlitbami poutníků.
Každý den jsme slavili Mši sv. (Sedlec, Krásná Hora, Maková Hora a Svatá
Hora.) Duchovně jsme se věnovali tématu Dary Ducha sv. a svědectví
vietnamského kardinála Van Thuana, který strávil 13 let v komunistickém
vězení z toho 9 let na samotce.

Na Svatou Horu doputovalo více než 50 poutníků ze 3 diecézí
(českobudějovické, pražské, hradecké), dalších několik desítek s námi
putovalo část cesty. Na Svaté Hoře v závěrečném průvodu přivedla skupina asi 10 dětí téměř 200 poutníků ( z Ml. Vožice přijel autobus a další lidé přijeli auty). Po uvítání poutníků u mariánského sloupu následovala mše sv., kterou celebroval Mons. David Henzl. Po mši sv. jsme obnovili zasvěcení P. Marii.  Stovka poutníků přijala oběd v klášteře.V příloze posílám podrobnější článek o pouti.

Na stránkách farnosti www.farnostmladavozice.cz
(http://www.farnostmladavozice.cz) je video z loňské poutě a také fotografie
z letošní.

Jsem si vědom toho, že bez duchovní podpory se taková událost neobejde. Jeden 80. letý poutník se krátce před vlastní poutí vrátil do církve a přijal svátosti. Poutě se zúčastnila také rodina z Lukavce s postiženým Jakubem. Celou cestu více než 80 km tlačili vozík. Tolik několik střípků z pouti. S přáním dobra a pokoje. V Kristu a Marii

P. Jaroslav Karas     Mladá Vožice