Národní pouť do Říma 2019

Cestovní kancelář AVETOUR s.r.o.   ve spolupráci s Českomoravskou Fatimou   Koclířov pořádá leteckou

 Národní pouť do Říma

 

       k příležitosti 30 let výročí svatořečení svaté Anežky České

        termín zájezdu 10. 11. – 14. 11. 201

cena 14 000 Kč / 560 € / osoba

 Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společné národní pouti do Říma. V roce 1989 svatý Jan Pavel II. svatořečil v Římě naši patronku, svatou Anežku Českou za osobní přítomnosti 10 000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu.

V listopadu 2019 bude naše katolická církev znovu putovat společně do Říma, abychom poděkovali za dar svobody a prosili za duchovní obrodu naší země i s přímluvou sv. Anežky České. Na plenárním zasedání ČBK byl jmenován poutní výbor ve složení Mons. Jan Vokál-předseda, Mons. Pavel Dokládal a Mgr. Jiří Uher, členové poutního výboru.

 ODLET: 10. 11. z Prahy z letiště Václava Havla

 NÁVRAT: 14. 11. do Prahy na letiště Václava Havla

UBYTOVÁNÍ: 4 noci v Římě v kvalitním **** hotelu 200 – 300m od stanice metra

 CENA ZAHRNUJE: oboustrannou leteckou dopravu Praha – Řím – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z letiště na hotel, 4 x ubytování v **** hotelu v blízkosti stanice metra, 4 x snídaně, 4 x večeře, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše krytí 7 mil. Kč, servis průvodce, duchovní doprovod, pojištění CK proti úpadku.

                   CENA NEZAHRNUJE: stravu (mimo výše uvedené), připojištění proti stornu (nepovinné) 380 Kč / 15 € / os. / pobyt, osoby do 18 let 350 Kč / 14 € / os. / pobyt – v případě zájmu je nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, bližší informace a podmínky na https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK). V ceně není započtena městská taxa 4-6 € osoba / noc, jízdné metrem (Metrebus Roma), které momentálně stojí 18 € / 72 hodin a případné vstupy do zpoplatněných objektů.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu, lze zaslat poštou, oskenovanou emailem nebo faxem, a uhradit zálohu v minimální výši 5 000 Kč / osoba – při platbě v Euro je částka 200 €, po připsání zálohy na náš účet zašleme potvrzenou kopii smlouvy na Vaši adresu/ email.

Doplatek bude nezbytné uhradit po výzvě CK, pravděpodobně v červnu 2019. Poskytovatelé služeb požadují v tomto případě finanční krytí služeb s dostatečným časovým předstihem, než je jinak obvyklé. Přibližně 2 měsíce před odletem obdržíte finální pokyny a další praktická sdělení k zájezdu. Cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 25 Kč / Euro (v případě platby v Eurech).

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník, růženec, fotoaparát, baterka, zcela orientační kapesné ve výši alespoň 80 euro, stravu během dne lze bez problému obstarat na místě (různá bistra, rychlá občerstvení), doporučíme a poradíme přímo na místě.

Občané ČR mohou vstupovat a pobývat na území Itálie na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

PŘIHLÁŠKY: CK AVETOUR s.r.o., nám. F. L. Věka 17, 518 01 Dobruška, tel. 494 623 929, fax 494 377 654, mobil 602 441 670, 720 993 837, e-mail avetour@avetour.cz, zajezdy@avetour.cz, prodej@avetour.cz

Jsme připraveni kdykoliv zodpovědět případné nejasnosti a dotazy – tel. i písemně. Jedná se o vyloženě poutní zájezd církevního charakteru s bohatým duchovním obsahem, který budou doprovázet naši biskupové a řada katolických kněží. AVE MARIA!

 Program leteckého poutního zájezdu do Říma ve dnech 10. 11. – 14. 11. 2019

  1. den 10.11. neděle – odpolední odlet z Letiště Václava Havla v Praze, přesný čas odletu bude včas sdělen, přílet do Říma, transfer na hotel, večeř, nocleh – Řím
  2. den – společný program národní pouti 11. 11. pondělí – snídaně, bazilika sv. Klementa s hrobem sv. Cyrila, Svaté schody (Scala Sancta) ve Svatyni svatých, po kterých přistupoval Ježíš k Pontskému Pilátovi v Jeruzalémě, bazilika Svatého Kříže – jeden z hlavních sedmi římských kostelů, kde jsou uchovávány v samostatných relikviářích části kříže, dva trny z trnové koruny, tabulka s čitelným nápisem NAZARENUS (nazývaná Titulus crucis) a jeden hřeb z kříže, poté slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore, od 15 hod. národní mše svatá, v 17.30 hod. slavnostní koncert ke cti sv. Anežky a našich národních patronů – kostel Santa Maria degli Angeli (v těsné blízkosti nádraží Termini – nedaleko baziliky Santa Maria Maggiore), večeře, nocleh – Řím
  3. den 12. 11. úterý – den 30. VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ – snídaně, v 10.00 hod národní mše svatá v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společně s našimi pastýři – biskupy, kněžími a Církví České republiky, společná modlitba u svatováclavského oltáře v bazilice a v kryptě u sochy sv. Anežky české, kterou Sv. otec František přijal ve Svatém roce Milosrdenství jako dar České republiky, po oficiálním ukončení programu, osobní volno v prostředí Vatikánu, nebo Piazza Navona – nejslavnější barokní římské náměstí, které se nachází na místě původního Domiciánova antického stadionu z roku 79 př. Kr. a okolní budovy dodnes kopírují jeho tvar, Pantheon – starověký kruhový chrám v Římě, původně zasvěcený všem bohům a od roku 609 zasvěcený Panně Marii mučedníků (Santa Maria dei Martiri), patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům a stavbám vůbec, Fontána di Trevi – symbol města a největší fontána Říma, voda do fontány přitéká z větší části podzemním kanálem Aqua Virgo, který nechal vybudovat Marcus Vipsanius Agrippa v roce. Je zvykem, že lidé do fontány hází mince, aby se jim splnilo jejich přání. Fontána patří mezi nejnavštěvovanější místa v Římě. Byla proslavena především koupací scénou Marcella Mastroianniho a Anity Ekbergové ve filmu Sladký život, večeře,nocleh – Řím
  4. den 13. 11. 2019 středa – snídaně, ve Vatikánu se při generální audienci setkáme se Svatým otcem Františkem společně s našimi krajany žijícími v zahraničí, v 15 hod. zakončíme národní pouť společnou národní mší svatou v bazilice sv. Jana v Lateránu. Čeští biskupové se poté setkají v papežské koleji Nepomucenum s krajany žijícími v zahraničí, večeře, nocleh – Řím. Tento den skýtá rovněž možnost rozšíření programu.
  5. den 14. 11. 2019 čtvrtek – snídaně, odjezd na letiště, odlet zpět do Prahy

Ve dnech 12. 11. a 13. 11. jistě vybyde i volnočasový prostor pro osobní procházky a toulky po Římě. Za tímto účelem budou všichni účastníci vybaveni přehlednou mapou města a metra.