Národní pouť na Tetín 2021

Národní Svatoludmilská pouť 2021

Národní pouť

V této části webových stránek Vám přinášíme nejaktuálnější informace o Národní Svatoludmilské pouti 2021 na Tetíně.

Základní informace o akci 

  • Termín akce: 17.-19.9.2021 (Hlavní poutní den je sobota 18.9.2021, kdy proběhne i poutní mše)
  • Místo konání: Obec Tetín
  • Vstup zdarma
  • Pro aktuální informace sledujte i Facebookovou událost akce: Národní Svatoludmilská pouť Tetín
  • Pro informace o celém Roku svaté Ludmily, sledujte: Svatá Ludmila 1100 let

Dobrovolníci

Chtěli byste pomoci s pořádáním této významné akce jako dobrovolníci? Uvítáme jakoukoliv pomoc především v oblastech poskytování informací poutníkům, pořadatelská činnost, řízení dopravy, bezpečnost, zdravotnická pomoc apod. Během celého poutního dne, budou mít dobrovolníci zajištěno občerstvení, včetně místa pro odpočinek, a věcí dar jako odměnu za pomoc. 

Pro více informací se obraťte na: dobrovolnici@tetin.cz

Informace pro dobrovolníky

O výročí 1100 let a Národní pouti

Letos v září to bude 1100 let od smrti první české kněžny a světice sv. Ludmily, která byla na Tetíně 15. září v roce 921 zavražděna. Na toto významné výročí se obec Tetín připravuje již  od roku 2015, kdy vznikl spolek Svatá Ludmila 1100 let. Jeho posláním je se o odkaz této kněžny starat a přiblížit ho české, ale i zahraniční veřejnosti. V rámci své činnosti pořádal spolek řadu kulturních, historických či náboženských akcí. Právě i díky aktivitám spolku se podařilo zajistit , aby se 18.9.2021 na Tetíně konala Národní pouť. Obec Tetín se na samotné výročí připravuje jak v kulturní oblasti, tak i v řešení infrasktruktury, kdy za posledních pár let realizovala řadu rekonstrukcí místních komunikací, památek a zvelebování historického centra obce. Na přípravách pouti se podílí celkem šest subjektů a připravuje se pestrý kulturní program. Věříme, že celý poutní víkend 17.-19.9.2021 bude nezapomenutelný zážitek pro všechny návštěvníky. Pro naši obec to je událost století. 

Pěší pouť na Svatou Horu 2021

Květen  modlitební maratón

     Maratonský běh neboli maraton je běžecký závod na vzdálenost 42,195 km, druhá nejdelší atletická disciplína na programu olympijských her. Slovo maraton se též obecně používá pro označení dlouhých a vytrvalostně náročných akcí sportovního i jiného charakteru.                                                                       Vzhledem k celosvětově rozšířené pandemii Covid 19 vyhlásil papež František letošní květen „modlitební maratón“, jehož cílem bylo propojení všech kontinentů známou modlitbou růžence. Každý den se tato modlitba s prosbami za zastavení pandemie Covid 19 vznášela z různých významných poutních míst světa. Vatikánský server přenášel tyto modlitby v přímém přenosu a některé farnosti zajistili díky sociálním sítím přenosy, takže se řada lidí mohla duchovně propojit a nabídnout touto formou dar za zdraví celého světa.  Zatímco v řadě evropských zemí máme několik vln za sebou a dochází k uvolňování opatření, o mnoha jiných zemích to nelze říci. Indie, Pákistán, země v Africe jsou sužovány touto nemocí. Jedná se často o země velmi chudé, které nemají rozvinuté sítě nemocnic a zdravotních zařízení. Proto papež vyzval „bohaté země“, které mají nadbytek vakcín a léků, aby se rozdělily s chudými. Myslet si, že se nás problém zemí třetího světa netýká, je nejenom naivní a hloupé, ale i nebezpečné. Zvlášť pokud jsou nositelé těchto myšlenek „vlivní lidé“. V současném globalizovaném světě, kdy je možné přeletět za pár desítek hodin svět a tedy dovézt si i nebezpečné a život ohrožující viry je důležité, aby se svět semknul a společně bojoval účinnými prostředky proti zrádným nemocem.                         

     V této době řešili organizátoři obnovy poutí na sv. Horu, zda pouť uskutečnit nebo odložit. Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum a moudrost, která navazuje na duchovní hodnoty našich předků. Letos se uskutečnila již pátá pouť z Mladé Vožice na Svatou Horu. Předznamenání poutě bylo řečeno v úvodu. Připojili jsme se k vybídnutí papeže Františka a s prosbou za uzdravení našeho národa a celého světa jsme se na pouť vydali. Současně jsme k tomuto úmyslu připojili myšlenku restartu náboženského života i církve v naší vlasti.               

   Z kostela sv. Martina se po požehnání vydalo na pouť 19 poutníků mezi nimi i nejmladší 4letý Hynek, který měl výsadu pohodlného kočárku. Letošní rok byl vyhlášen jako rok „Svatého Josefa“ a tak nám  téma spadlo rovnou do klína. Během pouti jsme četli z knihy „Stín Otce“, která poutavým způsobem popisuje život, dramatický útěk do Egypta i návrat svaté Rodiny. První etapu jsme zakončili mší sv. v kostele v Sedlci. Otec Martin nás vřele přivítal a zatopil ve velké místnosti, kde jsme se mohli ohřát. Poutníci byli připraveni a vybaveni stany a někteří je skutečně využili. Jiní poutníci odjeli nocovat do svých domovů. Tím jsme učinili zadost nařízením o omezení pohybu a dostatečných vzdálenostech. Po příjemném odpočinku jsme po požehnání v kostele pokračovali do kopců nad městečkem a po hřebeni jsme se dostali přes Trkov až do Počepic. Po odpočinku a občerstvení jsme pokrčovali do Krásné Hory.  Název obce vystihuje její polohu i charakter místních. Z několika míst je vidět úchvatný barokní kostel P. Marie na Makové Hoře, který se nachází na druhém břehu řeky Vltavy. Opět se nám dostalo milého přijetí a i tentokrát se poutníci rozhodli vybalit a postavit na nocování stany. Děkovná mše sv. předznamenala závěrečný den naší pouti, která vyvrcholila na svaté Hoře. Během poslední části naší pouti nás čekalo milé překvapení. V Kamýku n. Vltavou se připojily rodiny s deseti malými dětmi. Tím se náš peloton rozrostl na pět desítek poutníků. Jedna malá poutnice Maruška se rozhodla, že ponese sošku P. Marie sama. Dvanáct dětí přivedlo tedy pět desítek poutníků na svatou Horu ve slavnostním průvodu. Následovalo uvítání P. Janem Kuníkem a mší sv. jsme pouť zakončili. Další poutníci přicestovali na mši sv. auty, a protože probíhala liturgie u korunovačního oltáře, nevztahovalo se na ni omezení počtu účastníků. Rád bych na závěr svého zamyšlení vyslovil slovo poděkování všem těm, kteří nám pomáhali k důstojnému zvládnutí pátého ročníku pouti. I v ne úplně jednoduchých podmínkách to poutníci dokázali včetně malých dětí a za to jim patří velký dík. 

Jaroslav Karas Mladá Vožice

Pozdrav svatohorským poutníkům

Milí svatohorští,

nikdo nevíme, co bude za pár měsíců, ale může být i lépe.  A tak farnost Mladá Vožice připravuje ve dnech 20.-23.5.2021 pěší pouť na Svatou Horu. Zapykejte si zatím tento termín, v jaké formě letos bude, to ještě uvidíme, další informace pošleme někdy v dubnu.

Byla jsem překvapená, že všichni ředitele škol, ve kterých spíme, a páni faráři na cestě přijali tuto zprávu s velkým potěšením: „To není bláznivý nápad, to je moc zapotřebí!“ „Těšíme se na vás, budete posly návratu do normálního života!“ „Vítáme všechny pozitivní lidi!“ A tak jsem si z těch telefonátů uvědomila, kolik už jsme asi rozeseli na předchozích poutích radosti, slušnosti, pokory a naděje, když teď můžeme sklízet takovou vstřícnost a vlídnost. Je to krása! A tak vás prosím, pamatujte ve svých modlitbách na lidi, které po cestě na Svatou Horu potkáváme.

Přeji vám, milí poutníčkové, uchovejte si stále zdravého ducha i tělo, rozdávejte nadále kolem sebe radost a naději. Přeji vám, aby se vám vaše láska k blízkým vrátila tak, jako se nám vrací na pouti za Pannou Marií Svatohorskou.

A tady máte vzkaz od otce Jaroslava

Přeji pěkné „Covidové“ dny a zdravím všechny poutníky a poutnice z fary v Mladé Vožici. Ve dnech mnoha „negativních“ zpráv nás možná povzbudí informace o jedné naší poutnici, která onemocněla nákazou a když se „prospala“, covid od ní odešel a byla zdravá. V přítomné době prožívá mnoho našich spoluobčanů frustraci a smutek. Křesťané a poutníci jsou poslové radosti a naděje. Buďme tedy nositeli pokoje všude tam, kde vládne strach. Přesně podle vzoru sv. Františka.

Kéž tedy od vás milí poutníčkové naše nebeská Matka všechno špatné a těžké odhání a kéž se potkáme na další pouti ( pokud možno ještě té pozemské).

S přáním dobra a pokoje

P. Jaroslav Mladá Vožice

za přípravný tým Hela Knotková