Ohlédnutí za poutí na sv. Horu 2020

Milí svatohorští poutníci!

V sobotu 30.5.2020 jsme doputovali k Mariánskému sloupu a věřte, šli jste s námi. Poděkovali jsme Panně Marii Svatohorské za ochranu našeho národa před nákazou, taky jsme prosili za zastavení strachu v naší společnosti a modlili jsme se i za milost pro ostatní svatohorské poutníky, kteří na Svatou Horu nemohli přijít. Po přivítání nám P. Kuník říkal, že jsme k nim přišli jako první organizovaná skupina poutníků po karanténě. Putovní „jádro“ tvořilo 13 poutníků (ti přespávali a šli celou cestu), ale co víme, tak se do poutě různými způsoby zapojila téměř stovka – a to je úžasné. Někteří nás překvapili na cestě někde „za bukem“ a buď zamávali, nebo se k nám na chvíli připojili. Jiní napsali mejl, sms, zavolali. Další putovali sami v tyto dny na Lomec, na Klokoty, k Ústějovské kapličce nad Mladou Vožicí nebo ke křížkům u svých domovů. Taky se ozvali mnozí, že ve stejný čas, jako budeme mít mši na Svaté Hoře, s námi budou ve spojení na dálku v modlitbě nebo na mši někde jinde. S mnohými z vás jsme se setkali při mších v Sedlci, na Krásné Hoře a na Svaté Hoře. Jen se omlouváme, že jsme podle slibů každý den nereagovali na webu farnosti, přiznáváme, při plánování jsme přecenili  naše síly. Jistebničtí poutníci si vyzkoušeli svou větev do Sedlce. Čekali jsme, že za křižovatkou nad Šanovicemi bude jen Maruška Bendová, která se o jistebnickou větev stará, a P. Pavel Němec. K našemu překvapení tam mávalo 11 poutníků, nejmladší pětiměsíční Vilma. A Panna Maria je odměnila mocnou ochranou, neboť zatímco vožičtí byli jako vodníci, na ně za celý den nespadla ani kapička. Všude pro cestě jsme se víc jak kdy dříve setkávali s podporou a pomocí. Například po deštivém prvním dni nám  P. Vlček rozfajroval kamna na faře tak dobře, že ráno bylo všechno suché a my vyhřátí. O jedno se s vámi chceme obzvlášť podělit, milí přátelé. Ale ono to nejde popsat, to musíte vidět! Až budete mít cestu kolem Střezimíře, udělejte si výšlap k altánu nad ves. Asi tak 50 m od něj jsme objevili krásný křížek s fotkou „Naší Marušky“ věnovaný poutníkům na Svatou Horu, kteří nás předešli k věčnosti. U jeho paty jsou dva kamínky se jmény Honzy a Jirky, a jednou tam bude mít kamínek každý z nás. Křížek je nad loukou plnou lučního kvítí, pod ní běhají koně, dál se táhne údolí do Sedlce a na obzoru zahlídneš kopečky kolem Svaté Hory. – Stáli jsme tam v úžasu nad krásnou prací a neskutečnou myšlenkou… Velké, velké díky Majce a Jirkovi Klimešovým a těm, kdo jim pomáhali dílo uskutečnit, manželům Pohanovým a Janě Vepřekové.    A tak můžeme říci, že i v těchto ztížených podmínkách jsme pouť na Svatou Horu společně se ctí naplnili, a i když byla „malá“, málo neznamenala. Děkujeme vám za pochopení a za všechno vaše připojení se k ní. Společně jsme uskutečnili něco, v co jsme ještě před měsícem ani nedoufali. A bylo to potřebné a je to velká radost! Těšíme se na vás ve středu 24.6. při setkání všech poutníků v Mladé Vožici (16 h mše sv. po ní společenství na farní zahradě).

Helena Knotková

 

Pěší pouť na Svatou Horu 2020

Děkovná malá pouť na Svatou Horu 28. – 30.5.2020                                     Milí svatohorští poutníci!                                                                                 Nové jarní životní zkušenosti, jak rádi věříme, už se snad blíží ke konci. Nedonesly se nám žádné špatné zprávy, a tak doufáme, že jste všichni zdraví a v pořádku. Nákaza k nám přišla zrovna v postní době, a tak nás vedla k nejrůznějším zamyšlením, o kterých by stálo společně, na pouti na Svatou Horu, popovídat. Jenže situace je stále nejistá. Jisté už je, že školy nás neubytují v takovém počtu, na jaký jsme zvyklí. Po dlouhém zvažování různých variant jsme se rozhodli, že naší pouť odložíme na podzim.  Sluší se ale poděkovat Panně Marii za její ochranu v tomto čase. Proto se chceme vypravit v plánovaném termínu na „děkovnou malou pouť“ v minimálním množství lidí (kolem 10) s možností zapojení ostatních poutníků. Jak si to představujeme? Ve dnech 28. – 30. 5. 2020 vyjde, dá-li Pán, z Mladé Vožice na Svatou Horu kolem 10 poutníků, spát se bude na farách v Sedlci a v Krásné Hoře, na Svatou Horu se dojde na pravidelnou mši v sobotu v 17 h. Půjde se bez servisu jídla a možnosti popovézt se autem po cestě. Jistebničtí poutníci, kteří se mají letos pod vedením Marušky Bendové a P. Pavla Němce připojit první den na cestě, dojdou jen do Sedlce bez možnosti přespání. Teď si asi říkáte: Jak se mezi těch 10 poutníků dostanu? Ani netušíte, co všechno se nám honilo hlavami, abychom se mohli všichni zapojit. A taky aby nám nebylo smutno, protože jsme se rok těšili nejen na duchovní část pouti, ale i na sebe navzájem. Malá děkovná pouť vykrystalizovala nakonec takto: Pěšky celou pouť půjdou především místní organizátoři a ostatní si mohou vybrat z následující nabídky:

  1.     Můžete s námi jít kterýkoli den (celý nebo část) bez možnosti přespání. Trasu a čas si domluvte s Helou Knotkovou (777 016 089).
  2.      Můžete přijet na mše sv., které budou v Sedlci (čt), v Krásné Hoře (pá) a na Svaté Hoře (so) vždy v 17 h. nebo se s námi můžete v tuto dobu setrvat doma v modlitbě. Nabízí se i možnost shlédnout mši vysílanou on-line na webových stránkách Svaté Hory. V Sedlci bude mše sv. sloužená za poutníky, kteří nás předešli (za Honzu a Jirku), v Krásné Hoře za milost pro nás všechny svatohorské poutníky, na Svaté Hoře předáme prosby, které poneseme.
  3.      Ale především vás nabádáme k tomu, abyste si udělali ve dnech 28.-30.5. sami nebo ve skupince pouť ve svém okolí, navštívili kostel zasvěcený Panně Marii, nějaké poutní místo nebo křížek.
  4.      Udělejte ze své pouti fotku a tu se pozdravem, kde jste byli, s kým jste šli, co jste prožili apod. pošlete nejlépe tentýž den           e-mailem na farnostvozice@seznam.cz. Totéž budeme po cestě dělat i my. Naše i vaše fotky a zážitky každý večer vložíme na stránky www.farnostmladavozice.cz., kde se alespoň takto můžeme všichni „potkat na cestě“. Z fotek od vás i z našich pak vytvoří Jirka Klimeš prezentaci.
  5.      Můžete nám ve dnech pouti zavolat a vzájemně se pozdravit, např. na tel. P. Jaroslavu Karasovi 604 214 741 nebo Hele Knotkové 777 016 089. Prosíme, volejte v časovém rozmezí 10 – 11 h, aby se nerušila duchovní část během cesty, nebo večer mezi 19:30 – 20 h.
  6.      Už teď můžete na e-mail farnosti nebo obratem na tento e-mail poslat své prosby, které poneseme a budeme se na cestě za ně modlit.
  7.      Ve středu 24. června vás všechny zveme do Mladé Vožice na společné setkání (snad bude situace příznivá). V 16 h začne mše sv., po ní bude na faře promítání prezentace a dalších vašich fotek a možnost popovídat si. A taky naplánujeme podzimní velkou pouť.                                                                                                                 Moc by nás potěšilo, kdybyste se našli v některé z těchto možností a s pokorou jí přijali. Přijde den, kdy si to vynahradíme a zase společně půjdeme k Panně Marii Svatohorské. Mimořádná situace vždycky vyžaduje najít slušné řešení mimo zaběhlý řád, je to na nás.                                                                                                                                                                                                                                                                  Milá rodino svatohorských poutníků! Omlouváme se, že nejsme statečnější. Moc bychom si přáli, abychom neztratili vaší důvěru, nepřišli o vaší přízeň. Věřte, nebylo to pro nás jednoduché rozhodnutí. Náš vzájemný poutnický vztah projde tímto zkouškou, stejně jako v tyto i příští dny prochází zkouškou všechno jiné v našich životech. S vaším pochopením a zapojením může být i z děkovné malé poutě jedinečná veliká pouť, která nás posílí a na kterou budeme v budoucnu vzpomínat. Děkujeme vám za každý projev přízně a přejeme vše dobré.                                                   Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko!                                        Za přípravný tým Hela Knotková a P. Jaroslav Karas

Informace pro poutníky

Milí poutníci!

Přeci jen pár informací před naším putováním na Svatou Horu. Jdeme poděkovat Panně Marii za její ochranu v době nákazy a k tomu směřuje naše duchovní příprava. Ústřední písní bude Slunce, po cestě budeme zpívat celou píseň Kde domov můj!, obě máte v příloze. 

Sejdeme se ve čtvrtek 28.5. v 6:45 v kostele sv. Martina v Mladé Vožici, naložíme batožiny do auta, dostaneme požehnání, vezmeme křížek a Naší Marušku a hurá – nejpozději v 7 hodin odchod !!!

Na Sv. Horu přijdeme v sobotu mezi 15. a 16. h, mše sv. bude v 17 h.

Ještě dořešíme sobotní odjezd ze Sv. Hory kolem 18. h.

Svá auta můžete ve Vožici zaparkovat na dvoře fary.

Spát budeme na farách v Sedlci a na Krásné Hoře. Pokud budete chtít spát ve vlastním stanu a vejde se nám do auta, můžete.

Jídlo: Každý den si poneseme svačiny a pití na celý den (min. 1,5 litru) s sebou s tím, že 1. a 2. den bude možné zajít na polévku, popř. celé jídlo do restaurace v Mezně a v Počepicích.  Snídaně zajistíme na faře. Na večeři si dojdeme do hospod nebo budou v Sedlci i v Krásné Hoře otevřené obchody do 19 hodin pro možnost nákupu na večeři a na svačinu na druhý den.

Poplatky: dobrovolné, doporučuji 100 Kč na dopravu bagáže a případné nákupy po cestě, za spaní 50 Kč/noc.

Půjde nás 12 + 2 řidiči = 14 lidí. Na cestě se k nám budou přidávat jednodenní poutníci (nebudou moci přespat). Jejich auto bude případně převážet druhý řidič, proto ho máme s sebou. Zejména ve Střezimíři se k nám přidá více lidí, proto půjdeme první den dopoledne v malé skupince svižněji (ať máme časovou rezervu). Další poutníky čekáme v Počepicích a v Kamýce.

Přestože se sice rozvolňuje, stále platí zvýšená hygienická opatření, zejména je-li více lidí pohromadě. Nechceme připravit naše hostitelské fary a farnosti do problémů, proto to budeme respektovat. Vezměte si s sebou 3 roušky a mějte je na krku. 

Připomínám naimpregnování bot, batohů, bund,… Zminimalizujte, prosím, svá zavazadla.

Do batohu přibalte zejména::

3 roušky

karimatka, teplý spacák

hrnek na čaj ráno

poutnický zpěvníček

medailonek

pláštěnku

noviny na vysušení bot

pití na celý den (min 1,5 l)

jídlo na celý den

hrnek na čaj ráno

oblečení na cestu a spaní

špunty do uší

noviny na vysušení bot

kvalitní náplasti na puchýře (Compeed, Omniplast)

léky, hořčík (proti únavě)

prevence proti klíšťatům

krém na opalování, sluneční brýle, dioptr. brýle

klobouček proti sluníčku

1-2 náhradní trika a ponožky (v igelitovém pytlíku)

hygiena (všechno v malém množství na 3 dny)

náhradní boty, pantofle na faru

hůlky

A dobrou náladu! Už se těším na společné tři dny putování!

Hela     (tel. 777 016 089)