Extrémní křížová cesta

Nejen v sousedním Polsku, kde se iniciativa extrémní křížové cesty v roce 2009 zrodila, ale i v České republice, se věřící i letos mohou zapojit a absolvovat desítky kilometrů dlouhé trasy. V článku se také dozvíte, kde se tyto extrémní křížové cesty u nás chystají.

image:Image 25/source/orig/24755_ekc-2023-1.jpg
 
 

„Historicky první trasa Extrémní křížové cesty (EKC) vedla z Krakova na Kalwarii Zebrzydowskou. Postupně se tato akce rozšířila do takových rozměrů, že se jí v roce 2018 zúčastnilo 100 tisíc lidí. Zvláštní požehnání získali účastníci dokonce od papeže Františka. EKC se postupně rozšiřuje i mimo Polsko,“ uvedl duchovní správce farnosti Borovany P. Ondřej Urbisz, který pochází z Polska a v jehož farnosti se k iniciativě rovněž připojili. EKC je určena především pro osoby, které jsou fyzicky aktivní, zdravé, zvyklé na fyzickou námahu. Je třeba vzít v úvahu, že cesta v noci je mnohem náročnější a únavnější než v průběhu dne a je třeba být na to fyzicky a psychicky připravený.

Co je Extrémní křížová cesta?

Výzva – Kdo jde na EKC neví, jestli dojde. Když se rozhodneme jít do neznáma, tak přicházíme o určitou jistotu. Tato nejistota pak vede k setkání s Bohem.

Cesta – Člověk je jednota těla a duše. Když vyjdeme, tak uvedeme celého člověka do modlitby. Je to způsob askeze, která otevírá člověka a směřuje ho na Boha. Odcházíme z toho, co známe, do toho co neznáme.

Námaha – Během cesty může přijít okamžik, kdy mi začíná být špatně. Něco začíná bolet, mrznu, zabloudil jsem, usínám, jsem unavený… Přichází otázka:“Mám jít dál, a jestli ano, tak proč?“. Je to velmi důležitá otázka. Tato otázka může vést k Bohu. Jestliže jdu kvůli Bohu, tak je to víra.

Setkání – Jestliže jsem přijal tuto výzvu, tak jdu touto cestou, bojuji s únavou. To je smysl EKC, Tvé individuální setkání s Bohem. Po tomto setkání se může v mém životě vše změnit.

Základy Extrémní křížové cesty:

Mše svatá – Eucharistie je projevem nekonečné lásky Boha.

Cesta – Musí byt náročná, mimo hlavní cesty. Min. 40 km. Fyzická únava je nutná. 

Noc – EKC je v noci. Noc je více soukromá, v noci je to daleko těžší. V noci člověk může zbloudit, v noci je nejistota.

Samota – Ježíš šel sám. EKC člověk prožívá sám.

Mlčení – Pomáhá soustředit se na cíl.

Rozjímání — EKC je duchovní cestování, rozjímání jsou připravená pro takovou cestu.

Extrémní křížové cesty jsou organizované i v České republice, zde jsou dvě nabídky, pokud se budete chtít zapojit:

Poutní křížová cesta Luhačovicemi a okolními farnostmi

Do Extrémní křížové cesty se zapojí farnost Luhačovice na Zlínsku. Bude se vycházet z kostela Sv. Rodiny v Luhačovicích a jednotlivá zastavení budou v kaplích farnosti nebo kostelích v blízkém okolí, takže bude možné si odpočinout a přečíst si zastavení křížové cesty před svatostánkem. Celkově trasa měří 41 km a převýšení bude cca 1958 m. Poslední zastavení budě opět v Luhačovicích, trasa vede i přes známé poutní místo p. Marie Provodovské na Malenisku a jedno ze zastavení bude i v kostele sv. Diviše v Horní Lhotě. Celá akce začne mší svatou v 18.15 hod v kostele Sv. Rodiny. Po ní bude následovat krátký briefing na seznámení s trasou. A poté účastníky čeká již samotná Extrémní křížová cesta.

Přihlašování je možné na: krizova.cesta.luha@seznam.cz. Podrobnosti jsou také na farním facebooku. Odkaz na trasu křížové cesty je zde: https://mapy.cz/s/gejobuhopu.

Poutní křížová cesta z Borovan

Jedná se o noční křížovou cestu, která se absolvuje pěšky po předem určené trase. Na výběr je ze tří možností. Z Borovan na Dobrou vodu, nebo z Borovan do Kájova, nebo z Borovan do Českých Budějovic. Pro bližší informace kontaktujte Lukáše Malíka na emailu: lukmark@seznam.cz, nebo na tel: 737 648 000.

Začátek EKC proběhne v kostele Navštívení P. Marie v Borovanech v 18.00 slavením mše svaté. Po mši svaté se účastníci seznámí s trasou (40 a 45 km). A poté bude následovat samotná EKC.

Přihlašování na tuto cestu je možné na: lukmark@seznam.cz, na tel: 737 648 000, nebo formou zprávy na fcb Extrémní Křížová Cesta Borovany.

Modlitba za Světový den mládeže 2023

Modlitba Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 
 
Panno Maria, která jsi vstala
a spěšně ses vydala do hor za Alžbětou,
veď i nás vstříc těm, kteří nás očekávají,
abychom jim předali živé evangelium:
Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána!
 
Vyrazíme rychle, bez rozptylování a zdržování,
připravení a plní radosti.
Půjdeme pokojně,
protože ti, kdo mají Krista, mají pokoj
a konání dobra je nejlepší způsob života.
 
Panno Maria, pomáhej nám,
ať se nám tento Světový den mládeže
stane společnou oslavou Krista,
kterého vítáme ve svých srdcích,
jako jsi to kdysi udělala Ty.
Ať se nám toto setkání
stane časem svědectví a sdílení,
bratrství a díkůvzdání,
ať jsme stále otevřeni jedni pro druhé.
 
S Tebou chceme pokračovat na cestě setkávání,
aby se celý svět shromáždil
v bratrství, spravedlnosti a míru.
Pomoz nám, Panno Maria, přinášet Krista všem
ve jménu Otce, v lásce Ducha Svatého!
 
Amen.
 
S církevním schválením vydala Sekce pro mládež České biskupské konference.