Poděkování přihlášeným poutníkům

Děkujeme desítkám poutníkům, kteří se včas přihlásili na pěší pouť na Svatou Horu. V letošním roce si připomínáme 50. výročí od smrti kardinála Josefa Berana. Pouť bude nesena tímto tématem. Zvon na památku kardinála Josefa Berana bude provázet účastníky poutě. Prosíme poutníky, kteří zvažují účast, aby tak učinili do konce dubna. po tomto termínu nebudeme schopni zajistit stravu na pouti. Pouť duchovně podpoří sestry Trapistky z Poličan. Připravujeme během pouti  několik „překvapení“ . Těšíme se na společné putování.

Organizátoři poutě na Svatou Horu.

Přihláška na pěší pouť na Svatou Horu 2019

Přihláška na pěší pouť na Svatou Horu 30.5. – 2.6. 2019

Milí poutníci,

napište na adresu helaknotkova22@gmail.com a zašleme vám formulář přihlášky, který vyplníte a odešlete do 30. dubna. Každý poutník odešle samostatnou přihlášku. U dětí a mládeže do 18 let budeme (kvůli GDPR, zákonu o ochraně osobních údajů)  před poutí chtít fyzický podpis jejich zákonného zástupce, to se po přihlášení domluvíme.

U P. Karase na faře nebo v kostelích v jeho působnosti můžete dostat i listinnou formu přihlášky.

Pokud se přihlásíte až v květnu, můžeme vám zajistit nocleh, ale nebudeme moci zajistit jídlo na cestě.

Chcete-li nám něco sdělit nebo se zeptat, můžete napsat na výše uvedený mejl nebo helaknotkova@seznam.cz, popř. zavolat na telefon 777016089 (nejlépe 18 – 21 h).

Aktuální informace k pěší pouti na Svatou Horu 2019

Informace o pěší pouti na Svatou Horu ve dnech 30.5. – 2.6.2019

Milí poutníci!

Letošní pěší pouť na Svatou Horu připravujeme ve velmi podobném duchu jako byla ta loňská. Naše poutní společenství je otevřené a rádi mezi sebe přivítáme také vás, kteří jste se zatím neosmělili. Můžete se přidat i třeba na některý den nebo jen na pár kilometrů, vyprovodit nás kolem vesnic (k dispozici je časový itinerář).

Potřetí se vydáme po vzoru našich předků na pěší duchovní pouť k Panně Marii Svatohorské. Po cestě budeme zpívat, modlit se, neseme kříž, sochu P. Marie a prapory. Každý den bude mše svatá, budeme mít možnost zpovědi nebo rozhovoru s knězem. Promysleme si, za co pouť půjdeme. Poneseme na Svatou Horu své prosby i prosby našich blízkých a farníků.

Abychom mohli dobře pouť připravit, potřebujeme, abyste se přihlásili do 30.4. Přihlášky budou v dubnu na webu nebo papírově v kostelích. Vyplňte v nich, jaké jídlo chcete objednat, zda pojedete autobusem zpět ze Svaté Hory do Mladé Vožice, popř. přespíte na faře před nebo po pouti.

Jídlo bude připraveno jako loni: snídaně a svačiny (z darů obětavých farníků a poutníků) poveze doprovodné auto. V poledne se zastavíme v hospodách na polévku (30 – 40 Kč), večeře nám uvaří v bufetu v Sedlci a ve školních jídelnách (80-90 Kč). Jídla musíme objednat dopředu na přesný počet, proto potřebujeme vaše přihlášky. Omlouváme se, ale diety nezajišťujeme.

Spát budeme zase ve školních tělocvičnách v Sedlci, Krásné Hoře a Milíně a na faře v Sedlci, všude ve vlastním spacáku a karimatce. Tuto bagáž nám budou převážet z místa na místo mladovožičtí hasiči, takže nás při putování nebude zatěžovat. Ubytování je s teplou vodou a platíme 50 Kč/noc.

Peníze za jídlo (podle přihlášení), ubytování (50 Kč/noc), autobus (150 Kč) a registrační poplatek (100 Kč) budeme vybírat najednou 30.5. ráno před zahájením poutě v kostele v Mladé Vožici. Přesné ceny vám napíšeme kolem 15. května v posledních informacích před cestou.

Jak na tom máte být fyzicky, abyste pouť zvládli? Přiměřeně, nic nemožného. Jdeme asi tak 4 km/hod., odpočíváme přibližně po 6 km. Jdeme pohromadě a nikdo nemusí mít strach, že ho někde necháme, pomáháme si. Navíc duchovní program na cestě povznese a dá zapomenout na bolístky. Znavení poutníci se mohou popovézt doprovodných autem. Je ale dobré se před poutí rozejít, začít co nejdříve každý den pár kilometrů, občas přidat. Alespoň otestujete boty do každého počasí, ponožky se sžijí s nohou a nožky otlačí – souhra nohou, ponožek a bot je nejspolehlivější prevence puchýřů. Naše cesty vedou hodně po loukách, poránu jsou mokré, podle toho se obujte.

Sbalte si pláštěnku, láhev na pití (1 litr), plecháček na snídaně, a něco proti klíšťatům (jsem u klíšťat „oblíbená“ a nejvíc se mi osvědčila tygří mast). Samozřejmě budete potřebovat spacák a karimatku. Všeho ostatního (léky, hygiena, oblečení,…) co nejméně v co nejmenších baleních, jen to nutné – kdo by se s tím nosil? Kamarádky hůlky ale nejsou zbytečnou zátěží.

Prosíme ty z vás, kteří se k nám budete přidávat po cestě, přijďte nejméně o 10 minut dřív. Zejména v sobotu a v neděli na nás bude, resp. nebude čekat začátek mší na Makové hoře v 11 hodin a na Svaté Hoře v 9 hodin, a tak se ráno nebudeme zdržovat. Z Krásné Hory i z Milína budeme vycházet od škol v 6 hodin, proto příprava a požehnání budou už v 5.50 hodin.

Kolem 15.5. vám na našich stránkách napíšeme Poslední info před poutí, kde vše potřebné doladíme. Máte-li možnost přispět na pouť jakýmkoli sponzorským darem, budeme vám vděčni. Pro vaše dotazy, nejasnosti a pochybnosti o pouti, ale i nápady jsme připravení na mejlu či telefonu.

Již dvakrát jsme prožili na cestě spoustu radosti a veselí, vytvořila se nová přátelství. Věříme, že i letos to pro nás všechny bude velké povzbuzení do každodenního života.

Těšíme se na vás všechny v procesí i na příznivce poutě na cestě!

Za přípravný tým:

Hela Knotková (helaknotkova@seznam.cz, 777 016 089)

a P. Jaroslav Karas (faravozice@seznam.cz, 604 214 741)

Svatá Hora 2019

 

Farnost Mladá Vožice zve poutníky a poutnice na pěší pouť na Svatou Horu. Rádi bychom navázali na loňskou pouť, která se vydařila. Pouť se uskuteční ve dnech 30.5. -2.6. 2019. Začátek v 7.00 v kostele sv. Martina v Mladé Vožici. Těšíme se na společné setkání a vyprošujeme všem pokoj a dobro. Organizátoři poutě.

Svatá Země 2020

Farnost Mladá Vožice zve na leteckou pouť do Svaté Země v roce 2020 s CK Palomino. Vzhledem k velkému zájmu o tuto pouť v roce 2018 chceme tuto pouť zorganizovat i v příštím roce.  Přednost budou mít poutníci  na Mladovožicku. Pokud se nenaplní nutný počet dáme nabídku vikariátu Tábor a jejím farnostem. V případě zájmu si můžete dopředu rezervovat místa na adrese farnosti Mladá Vožice e-mail faravozice@seznam.cz.   Dříve přihlášení poutníci budou mít přednost. Základní  informace program, cena, ubytování jsou na letáčku. Pouť bude doprovázet  P. J. Karas

Program

Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ

V Rohu 725 / 12, 142 00 Praha 4

Tel./Fax: +420 244 404 239 Mob.: +420 728 361 728, +420 728 327 282

E – m a i l : p a l o m i n o @ v o l n y . c z , h t t p : / / w w w . p a l o m i n o . c z

Číslo zájezdu 62001

SVATÁ ZEMĚ

Poutní zájezd

Program:

1.den – odbavení na letišti Praha-Ruzyně v dopoledních hodinách, přílet do Tel Avivu,

odjezd do hotelu v Betlémě, večeře, nocleh

2.den – Betlém – celodenní prohlídka, Pole pastýřů, Bazilika Narození Páně a Svaté Kateřiny

Alexandrijské, Mléčná jeskyně, večeře a nocleh v Betlémě

3.den – Nazaret – Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, Kána Galilejská – obnova

manželských slibů, Hora Tabor – bazilika Proměnění Páně, večeře a nocleh

4.den – Nazaret – po snídani návštěva okolí Galilejského jezera – Hora Blahoslavenství,

Tabgha, Primát sv. Petra, Kafarnaum, oběd v restauraci na břehu Galilejského jezera,

místní specialita „ryba svatého Petra“, plavba po Galilejském jezeře, večeře a nocleh

5.den – Qars el Jahud – místo křtu Ježíše Krista, Jericho – nejstarší město světa,

Hora Pokušení, Zacheův fíkovník zastávka v turistickém centru – možnost návštěvy

Tel el Sultan – nejstarší naleziště osídlení, koupání v Mrtvém moři,

Wadi Qelt – zastávka v judské poušti, Betanie, hrob Lazara, večeře a nocleh v Betlémě

6.den – Jeruzalém, Bethfage, Olivová hora – panorama Jeruzaléma, Dominus Flevit,

Getsemanská zahrada – Bazilika Národů, San Pietro in Gallicantu, Hora Sion –

Večeřadlo, Bazilika Zesnutí Panny Marie, hrob krále Davida, večeře, nocleh v Betlémě

7.den – Jeruzalém – Staré město, pevnost Antonia, chrámy Odsouzení a Bičování,

Křížová cesta, Golgota – chrám Božího hrobu, Zeď Nářků, večeře, nocleh v Betlémě

8.den – Ein Karem – Bazilika Navštívení Panny Marie, Bazilika Narození sv. Jana Křtitele,

odjezd na letiště do Tel Avivu, přílet do Prahy ve večerních hodinách

Termín: 03.02. – 10.02.2020 Cena: 22.900,- Kč

Cena zahrnuje:

letenku Praha-Tel Aviv-Praha, letištní taxy, 2x ubytování Nazaret, 5x ubytování

v Betlémě ve 2-3 lůžkových pokojích včetně příslušenství, 7x polopenze, dopravu

po Izraeli klimatizovaným autobusem, kompletní pojištění, služby průvodce,

zákonné pojištění CK proti úpadku č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: 120 USD vstupy, hromadné poplatky a obslužné – uhradíte v Izraeli

Platnost cestovního pasu musí být minimálně ještě 6 měsíců po návratu do ČR.