Duchovní příprava poutě na Svatou Horu

Poutníci společně s organizačním týmem zvou k modlitebnímu setkání

Novéna za prohloubení víry a duchovního života v našich farnostech

do kostelů a Kaplí od 20.5. – 28.5. 2019

Termín Místo  
20.5. Po Mladá Vožice 18.00 na   faře v Mladé Vožici
21. 5. ÚT Mladá Vožice 18.00 na faře v Mladé Vožici
22.5. St Mladá Vožice 18.00 na faře v Mladé Vožici
23. 5. Čt Stojslavice 18.00 ( u M. Vášové)
24. 5. PÁ Hlasivo 18.00 Noc kostelů program v Hlasivu
25.5. So Ústějovská kaple 18. 00 v Kapli
26.5. Ne Mladá Vožice 18.00 na faře v Mladé Vožici
27.5.Po Mladá Vožice 18.00 na faře v Mladé Vožici
28.5. Út Mladá Vožice 18.00 na faře v Mladé Vožici
30.5. Čt Zahájení pouti v 7.00 v kostele sv. Martina v Mladé Vožici

 Program

  • Přiblížení smyslu a významu poutí
  • Modlitba
  • Společenství, sdílení
  • Dopravu je možné domluvit na faře

Modlitba novény – Devět dní před odchodem poutníků na Svatou Horu  se chceme duchovně připravit na pouť.

Pokud se nemůžete připojit modlete se doma ve vašich rodinách

přijdťe doprovodit poutníky. Můžete předat poutníkům vlastní prosbu  a ti ji ponesou na Svatou Horu.

Pomozte nám Prosíme obnovit poutní tradici na Svatou Horu

Poděkování přihlášeným poutníkům

Děkujeme desítkám poutníkům, kteří se včas přihlásili na pěší pouť na Svatou Horu. V letošním roce si připomínáme 50. výročí od smrti kardinála Josefa Berana. Pouť bude nesena tímto tématem. Zvon na památku kardinála Josefa Berana bude provázet účastníky poutě. Prosíme poutníky, kteří zvažují účast, aby tak učinili do konce dubna. po tomto termínu nebudeme schopni zajistit stravu na pouti. Pouť duchovně podpoří sestry Trapistky z Poličan. Připravujeme během pouti  několik „překvapení“ . Těšíme se na společné putování.

Organizátoři poutě na Svatou Horu.

Přihláška na pěší pouť na Svatou Horu 2019

Přihláška na pěší pouť na Svatou Horu 30.5. – 2.6. 2019

Milí poutníci,

napište na adresu helaknotkova22@gmail.com a zašleme vám formulář přihlášky, který vyplníte a odešlete do 30. dubna. Každý poutník odešle samostatnou přihlášku. U dětí a mládeže do 18 let budeme (kvůli GDPR, zákonu o ochraně osobních údajů)  před poutí chtít fyzický podpis jejich zákonného zástupce, to se po přihlášení domluvíme.

U P. Karase na faře nebo v kostelích v jeho působnosti můžete dostat i listinnou formu přihlášky.

Pokud se přihlásíte až v květnu, můžeme vám zajistit nocleh, ale nebudeme moci zajistit jídlo na cestě.

Chcete-li nám něco sdělit nebo se zeptat, můžete napsat na výše uvedený mejl nebo helaknotkova@seznam.cz, popř. zavolat na telefon 777016089 (nejlépe 18 – 21 h).

Aktuální informace k pěší pouti na Svatou Horu 2019

Informace o pěší pouti na Svatou Horu ve dnech 30.5. – 2.6.2019

Milí poutníci!

Letošní pěší pouť na Svatou Horu připravujeme ve velmi podobném duchu jako byla ta loňská. Naše poutní společenství je otevřené a rádi mezi sebe přivítáme také vás, kteří jste se zatím neosmělili. Můžete se přidat i třeba na některý den nebo jen na pár kilometrů, vyprovodit nás kolem vesnic (k dispozici je časový itinerář).

Potřetí se vydáme po vzoru našich předků na pěší duchovní pouť k Panně Marii Svatohorské. Po cestě budeme zpívat, modlit se, neseme kříž, sochu P. Marie a prapory. Každý den bude mše svatá, budeme mít možnost zpovědi nebo rozhovoru s knězem. Promysleme si, za co pouť půjdeme. Poneseme na Svatou Horu své prosby i prosby našich blízkých a farníků.

Abychom mohli dobře pouť připravit, potřebujeme, abyste se přihlásili do 30.4. Přihlášky budou v dubnu na webu nebo papírově v kostelích. Vyplňte v nich, jaké jídlo chcete objednat, zda pojedete autobusem zpět ze Svaté Hory do Mladé Vožice, popř. přespíte na faře před nebo po pouti.

Jídlo bude připraveno jako loni: snídaně a svačiny (z darů obětavých farníků a poutníků) poveze doprovodné auto. V poledne se zastavíme v hospodách na polévku (30 – 40 Kč), večeře nám uvaří v bufetu v Sedlci a ve školních jídelnách (80-90 Kč). Jídla musíme objednat dopředu na přesný počet, proto potřebujeme vaše přihlášky. Omlouváme se, ale diety nezajišťujeme.

Spát budeme zase ve školních tělocvičnách v Sedlci, Krásné Hoře a Milíně a na faře v Sedlci, všude ve vlastním spacáku a karimatce. Tuto bagáž nám budou převážet z místa na místo mladovožičtí hasiči, takže nás při putování nebude zatěžovat. Ubytování je s teplou vodou a platíme 50 Kč/noc.

Peníze za jídlo (podle přihlášení), ubytování (50 Kč/noc), autobus (150 Kč) a registrační poplatek (100 Kč) budeme vybírat najednou 30.5. ráno před zahájením poutě v kostele v Mladé Vožici. Přesné ceny vám napíšeme kolem 15. května v posledních informacích před cestou.

Jak na tom máte být fyzicky, abyste pouť zvládli? Přiměřeně, nic nemožného. Jdeme asi tak 4 km/hod., odpočíváme přibližně po 6 km. Jdeme pohromadě a nikdo nemusí mít strach, že ho někde necháme, pomáháme si. Navíc duchovní program na cestě povznese a dá zapomenout na bolístky. Znavení poutníci se mohou popovézt doprovodných autem. Je ale dobré se před poutí rozejít, začít co nejdříve každý den pár kilometrů, občas přidat. Alespoň otestujete boty do každého počasí, ponožky se sžijí s nohou a nožky otlačí – souhra nohou, ponožek a bot je nejspolehlivější prevence puchýřů. Naše cesty vedou hodně po loukách, poránu jsou mokré, podle toho se obujte.

Sbalte si pláštěnku, láhev na pití (1 litr), plecháček na snídaně, a něco proti klíšťatům (jsem u klíšťat „oblíbená“ a nejvíc se mi osvědčila tygří mast). Samozřejmě budete potřebovat spacák a karimatku. Všeho ostatního (léky, hygiena, oblečení,…) co nejméně v co nejmenších baleních, jen to nutné – kdo by se s tím nosil? Kamarádky hůlky ale nejsou zbytečnou zátěží.

Prosíme ty z vás, kteří se k nám budete přidávat po cestě, přijďte nejméně o 10 minut dřív. Zejména v sobotu a v neděli na nás bude, resp. nebude čekat začátek mší na Makové hoře v 11 hodin a na Svaté Hoře v 9 hodin, a tak se ráno nebudeme zdržovat. Z Krásné Hory i z Milína budeme vycházet od škol v 6 hodin, proto příprava a požehnání budou už v 5.50 hodin.

Kolem 15.5. vám na našich stránkách napíšeme Poslední info před poutí, kde vše potřebné doladíme. Máte-li možnost přispět na pouť jakýmkoli sponzorským darem, budeme vám vděčni. Pro vaše dotazy, nejasnosti a pochybnosti o pouti, ale i nápady jsme připravení na mejlu či telefonu.

Již dvakrát jsme prožili na cestě spoustu radosti a veselí, vytvořila se nová přátelství. Věříme, že i letos to pro nás všechny bude velké povzbuzení do každodenního života.

Těšíme se na vás všechny v procesí i na příznivce poutě na cestě!

Za přípravný tým:

Hela Knotková (helaknotkova@seznam.cz, 777 016 089)

a P. Jaroslav Karas (faravozice@seznam.cz, 604 214 741)