Návštěva Jihočechů ve Vatikáně

Jihočeská delegace předala papeži Františkovi „požehnané pivo“ a perník pro chudé

 

 

 

 

 

 

 

Vatikán. Papež František přijal na závěr generální audience delegaci z Českých Budějovic. U příležitosti svátku patrona města sv. Mikuláše, mu přivezla již podruhé požehnané adventní pivo. Svatý biskup z Myry se tak stal  symbolem spolupráce českobudějovické diecéze, města a pivovaru, z níž vzešel charitativní projekt zaměřený na podporu sociálních služeb, které poskytuje diecézní charita. Akci nazvanou „požehnané pivo“ nám přiblížil českobudějovický biskup Vlastimil Kročil, ředitel Českobudějovické diecézní charity Jiří Kohout a generální ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák. Za jihočeskou metropoli pozdravil papeže primátor Český Budějovic Jiří Svoboda.

Hluboký zážitek připravil dnešní den pro paní Marii Jarošovou z Veselí nad Lužnicí. Přijela na generální audienci na vozíčku a papež František ji podravil ve skupině nemocných, ještě než přijal oficiální jihočeskou delegaci.

Rozhlasovou reportáž k návštěvě Jihočechů ve Vatikánu najdete na stránkách Vatican News.

Dalším dárek z Jižních Čech směřoval přímo na papežskou charitu. Perníčky z rodinné firmy v Plané nad Lužnicí přivezl tamní starosta Jiří Šimánek. Komu bude tento dar určen, jsme se zeptali přímo papežského almužníka, kardinála Konrada Krajewského:

Dárky z Čech budou pro nejchudší z Říma, zejména pro ty, kteří přicházejí každý den pod kolonádu sv. Petra a využívají sprch nebo lékařských služeb, které pro ně nechal zřídit papež František. Je to 200 lidí z různých koutů světa a tato pomoc je nebytná k tomu, aby se jim vrátila lidská důstojnost. Když je člověk umytý, vyšetřený lékařem, když si může dát ostříhat vlasy a oholit se, může se také pokoušet o návrat do normálního života.

Bude to tedy takový malý dárek k vánocům…

Bude to velký dárek k vánocům – reagoval papežský almužník, kardinál Krajewski

Mučedníci z Alžírska

Papež k beatifikaci alžírských mučedníků: Kéž tato slavnost zhojí rány minulosti

 

 

 

 

 

Vatikán/Alžírsko. Devatenáct kněží, řeholníků a řeholnic z osmi různých kongregací bylo dnes započeteno mezi blahoslavené v alžírském Oran. Beatifikační liturgii v bazilice Notre-Dame de Santa Cruz předsedal prefekt Kogregace pro svatořečení, kardinál Angelo Becciu. Biskup z Oran, dominikán Pierre Claverie a dalších 13 řeholníků a 6 řeholnic padlo za oběť nenávistným kampaním občanské války na přelomu tisíciletí.

Jejich mučednická smrt se zapsala do tragické historie Alžírska. V roce 1991 zvítězila ve volbách strana islamistů. Aby nedošlo k přeměně státu v islámskou republikou, armáda provedla státní převrat, což podnítilo povstání fundamentalistů. Islámská fronta spásy po deset let rozsévala teror mezi všemi, kdo podporovali oficiální vládu. Celkem zahynulo přes 150 tisíc lidí.

V roce 1993 islamisté vyhlásili ultimátum všem cizincům na území Alžírska. Na opuštění země dostali měsíc. Dnes blahořečení mučedníci zahynuli právě v důsledku tohoto opatření. Jejich působení v Alžírsku mělo nejrůznější charakter, od vzdělávací činnosti přes charitativní práci mezi nejubožejšími až po svědectví mnišského života trapistů z Tibhirine. Všichni si uvědomovali hrozící nebezpečí a zároveň měli živé vědomí, že ve chvíli zkoušky nemohou opustit zemi, do které je Bůh poslal.

Poselství papeže Františka

Papež František zaslal účastníkům dnešní beatifikační slavnosti zvláštní poselství, které v Oran přednesl jeho legát, již zmíněný kardinál Becciu. Zdůraznil v něm, že tito mučedníci beze zbytku zasvětili svůj život lásce k Bohu, zemi, v níž žili, a ke všem jejím obyvatelům, s nimiž v pokoře sdíleli každodenní život v duchu bratrství, přátelství a služby. Kéž tato slavnost pomůže uzdravit rány minulosti a vytvořit nový prostor setkání a soužití ve stopách našich blahoslavených, čteme v poselství.

Papež poděkoval alžírskému prezidentovi za pomoc v organizaci blahořečení. Ujistil, že beatifikací těchto mučedníků chtějí katolíci uctít jejich věrnost Božímu plánu pokoje pro všechny lidi. Do svých modliteb zahrnují také všechny Alžírce, kteří padli za oběť témuž násilí.

František také připomněl, že Alžírsko je dědicem sv. Augustina z Hippony a jeho velkého poselství lásky. Církev chce sloužit tomuto poselství v našich časech, kdy všechny národy usilují o mírové soužití – napsal Svatý otec v poselství k blahořečení alžírských mučedníků.

07:21:20

Svátek sv. Martina dětská mše sv.

Svatý Martin by měl radost. Takto bych mohl stručně zhodnotit víkendové setkání dětí na faře. 14 dětí se vystřídalo během víkendu na faře. Ti odvážnější měli možnost přespat a další se zapojili do programu, který měl několik  částí. Již v pátek v podvečer jsme se připravovali zpěvem několika oblíbených písní na slavnostní nedělní liturgii. Na varhany nás doprovázela Eliška. Naučili jsme se zpívat novou veselou píseń o sv. Martinovi. V sobotu jsme dopoledne využili přípravou scénáře a pak nacvičováním hry o sv. Martinovi. Hra má několik dějství a odráží život tohoto světce. Zachycuje nejdříve římského vojáka Martina v armádě. Následně prožije konverzi když se rozdělí o svůj plášť s chudákem. Je vysvěcen na kněze a biskupa. Koná mezi lidmi mnoho dobrého a   je oblíben. Vyvrcholením odpoledne byla příprava lampionů a průvod do kaple na Hradě. Tady jsme celý den zakončili modlitbou a zpěvem. Druhý den v neděli jsme se setkali už kolem 9 hodiny v kostele, abychom doladili jednotlivě role a v rychlosti zvládli poslední zkoušku. Následně jsme předvedli během mše sv. hru, která se setkala s velkým úspěchem.  Do kostela přišli naši rodiče a řada našich známých a přátel.  Jsme rádi, že jsme mohli takto oslavit svátek našeho patrona a těšíme se že se podobné akce ve farnosti budou opakovat. Děkujeme všem za super zázemí na faře i našim rodičům za dobrůtky, které přinesli na faru. Těšíme se zase někdy příště na viděnou. P. Jaroslav  Jana a děti z našich farností.

Promluva na hubertské liturgii

Hubertská MS 4.11. 2018  

Vážení myslivci, myslivkyně a přátelé myslivosti . Ve světě přírody a zvířat jsme se zvykli, že někteří jedinci jsou Einsteinové mezi ostatními živočichy. Cvičený pes dokáže na povel otevřít ledničku a podat pánovi žádanou věc. Podobně cvičený lovecký pes poslouchá na povel pána nebo taky ne.  Obří několika tunové kosatky loví mláďata lachtanů na břehu moře. Tento lov předpokládá velkou odvahu a předvídavost. Matka musí správně načasovat dostatečně velkou přílivovou vlnu. Vlna ji vynese na břeh. Tam má několik sekund na útok a zároveň se musí se zpětnou vlnou dostat zpět do moře. Pokud by zůstal tento kolos vyvržen na břehu mělo by to pro něj fatální následky. Obří kosatky učí svá mláďata tomuto lovu i několik let. Teprve pak jsou schopna mláďata napodobit svou matku.  Motýly modráska hořcového kladou své housenky na stonky rostlin v blízkosti mravenišť. Housenky modráska aby přežily se dopouštějí chemického podvodu – z jejich těla vychází zvláštní pach, který zmate chování mravenců. Ti housenku dopraví do mraveniště a pečlivě se o ni starají. Když se z housenky stane larva tak dokáže napodobit zvuk královny a opět dostává zdarma potravu od mravenců. Ze zabijáků mravenců žahavých se stávají otroci. Larva dokáže využívat pohostinství mravenců 2 roky, než se zakuklí. Z kukly vylézá nový motýl, který musí co nejdříve opustit mraveniště.  Na Aljašce žijí skokani lesní. Tam dosahuje vnější teplota často víc než -20stupňů. V zimě jsou žáby zahrabané v listí a mráz je promění v zmrzlou  hrudku. Netluče jim srdce a jsou zcela bez vegetativních funkcí. Na jaře se stane zázrak. Díky nemrznoucí látce v krvi začíná pomalu skokan ožívat. Žába vylézá z listí a začíná znovu žít.  Lev africký se svojí váhou 250 kg. Dokáže díky svojí obratnosti skolit 4x větší zvíře než je sám. Úspěch lovu závisí na schopnosti spolupráce se smečkou. .Nejodvážnějším mládětem je mládě nosorožce tuponosého. To přichází na svět s váhou 40 kg. Matka ochránkyně o něho pečuje 2-3 roky. Mládě běhá před matkou, aby se vyloučil útok zezadu. Velkým nebezpečím je setkání matky s mládětem se samcem, který může matku i mládě usmrtit. Během velmi nebezpečných potyček samce s matkou se dokáže mládě postavit proti několika tunovému vetřelci a zahnat ho na útěk. Svět přírody se řídí zákony, které si nedal a ani člověk do nich nemůže zasahovat. Pokud se tak někdy děje tak je to často ke škodě. Podle známého filozofického zákona každý zákon musí mít svého zákonodárce věří křesťanský svět na Božského inženýra, prvotní myšlenku či hybatele světa. Kéž dokážeme v přírodě a jejích zákonech číst Boží myšlenky.  P. Jaroslav

Ohlasy na hubertskou liturgii

V neděli jsme přivítali v kostele sv. Martina v Mladé Vožici trubače  z OMS Tábor pod vedením Jaroslava Tupého.  Pěvecký soubor Harmonie z Plané nad Lužnicí pod vedením Jiřího Holického doprovázel liturgii zpěvem, Několik desítek myslivců a příznivců mysliveckých sdružení Mladovožicka  vytvořilo hlubokou duchovní atmosféru celé slavnosti. O úrovni svědčí i zájem veřejnosti, který je každý rok  roste. Kostel byl zcela zaplněný a vzadu za lavicemi stály desítky lidí. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem organizátorům a pomocníkům akce především farnímu týmu, který zajištoval servis  na faře při občerstvení. Velkým povzbuzením jsou slova pěveckého sboru, kterým se v Mladé Vožici velmi dobře zpívá a rádi k nám jezdí. Letos se uskutečnil již 8. ročník. Děkujeme za podporu a zájem.              P. Jaroalav