Neděle Božího slova

Boží Slovo je milostný dopis

Homilie papeže v neděli Božího Slova, baz. sv. Petra

Česká sekce RV

Tuto neděli Slova slyšíme Ježíše hlásat Boží království. Podívejme se, co říká a komu to říká.

Co říká. Ježíš začíná kázat takto: »Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.« (Mk 1,15). Bůh je blízko – to je první sdělení. Jeho království sestoupilo na zemi. Bůh není, jak jsme často pokoušeni si myslet, daleko nahoře v nebi, separován od lidství, nýbrž je s námi. Čas vzdálení zmizel, když se Ježíš stal člověkem. Od té doby je Bůh blizoučko, nikdy se od našeho lidství neoddělí a nikdy ho neomrzí. Toto přiblížení je počátkem evangelia a – jak zdůrazňuje text – Ježíš »hlásal« (v.15), tedy opakovaně, nikoli jednou a dost, nýbrž neustále. „Bůh se přiblížil“ – to byl leitmotiv Jeho zvěstování, jádro Jeho sdělení. Je-li to počátek a refrén Ježíšova zvěstování, nemůže nebýt konstantou křesťanského života a zvěstování. Dříve než cokoli jiného je třeba věřit a hlásat, že se nám Bůh přiblížil, byli jsme omilostněni a zahrnuti  milosrdenstvím. Dříve než jakékoli naše slovo o Bohu doléhá k nám Jeho Slovo a neustále nám říká: „Neboj se. Jsem s tebou. Jsem a budu ti nablízku.

Boží Slovo nám umožňuje dotknout se rukou této blízkosti, protože, jak praví Deuteronomium, není daleko od nás, nýbrž blízko našemu srdci (srov. Dt 30,14). Je protilékem na strach, že se ocitneme v životě sami. Pán totiž skrze svoje Slovo sou-cítí, tedy je tím, kdo je sám. Když k nám promlouvá, připomíná nám, že Mu ležíme na srdci, jsme drahocenní v Jeho očích a opatrováni dlaněmi Jeho rukou. Boží Slovo vštěpuje tento pokoj, avšak nenechává v klidu. Je Slovem potěchy, ale také obrácení. »Obraťte se« – řekl Ježíš hned, jakmile prohlásil, že Bůh je blízko. Jeho přiblížením totiž skončila doba zaujímání odstupu vůči Bohu a druhým, skončila doba, kdy každý myslí na sebe a stará se o sebe. To není křesťanské, protože kdo zakusí blízkost Boha, nemůže se distancovat od bližního, nemůže jej vykazovat do lhostejnosti. Potom ten, kdo se stýká s Božím Slovem, dostává ozdravné existenciální podněty, objevuje, že život není čas určený k tomu, jak na druhých vydělat a sebe zabezpečit, nýbrž příležitost k setkávání s druhými ve jménu Boha, který je blízko. Takto nás Slovo, zaseté do půdy našeho srdce, přiměje rozsévat naději sbližováním. Právě tak, jako to Bůh činí s námi.

Podívejme se nyní, ke komu mluví Ježíš. Nejprve oslovuje galilejské rybáře. Byli to prostí lidé, kteří žili z práce svých rukou, v noci i ve dne tvrdě pracovali. Nebyli odborníky v Písmu a zajisté nevynikali věděním a kulturou. Obývali region, kde žily různé národy, etnika a kulty, místo nejvíce vzdálené náboženské čistotě Jeruzaléma a nejvíce odlehlé od středu země. Ježíš však začíná tam, nikoli v centru, nýbrž na periferii, a činí tak proto, aby řekl také nám, že Božímu srdci není nikdo marginální. Všichni mohou obdržet a osobně potkat Jeho Slovo. V této souvislosti se v evangeliu vyskytuje jedna hezká podrobnost: poznamenává se tam, že Ježíšova zvěst přichází až po té Janově (srov. Mk 1,14). Toto potom je rozhodující a ukazuje na jeden rozdíl. Jan přijímal lidi v poušti, kam se za ním vydávali ti, kdo mohli odejít z míst, kde žili. Ježíš však mluví o Bohu uprostřed společnosti ke všem, kdo tam žijí. A nemluví ve stanovených úředních hodinách a dobách. Promlouvá, když jde »podél Galilejského moře« k rybářům, kteří tam »loví« (v.16). Oslovuje lidi v těch nejobyčejnějších místech a chvílích. Taková je všeobecná síla Božího Slova, které dostihuje všechny a každou oblast života.

Slovo má však také zvláštní sílu: proniká ke každému přímo, osobně. Učedníci nikdy nezapomenou na slova, která slyšeli onoho dne na břehu jezera poblíž loďky spolu s příbuznými a kolegy, slova, která navždy poznamenala jejich život. Ježíš jim řekl: »Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!« (v.17). Nepřitahuje je vznešenými a neporovnatelnými proslovy, ale promlouvá do jejich života: lovcům ryb říká, že budou rybáři lidí. Kdyby jim řekl: „Pojďte za mnou, učiním z vás apoštoly: budete posláni do světa hlásat evangelium silou Ducha, budete zabiti, ale stanete se svatými, lze si představit, že by mu Petr a Ondřej odpověděli: „Díky, ale raději zůstaneme u svých sítí a lodí.“ Ježíš je však povolává odkazem na jejich život: „Jste rybáři a stanete se rybáři lidí.“ Strženi touto větou, postupně objeví, že žít rybolovem bylo málo, avšak vyplout na Ježíšovo Slovo je tajemstvím radosti. Tak jedná Pán s námi: hledá nás tam, kde jsme; má nás rád takové, jací jsme, a trpělivě provází naše kroky. Jako ony rybáře, očekává i nás na březích života. Svým Slovem nás chce přivést ke změně kurzu, abychom přestali živořit a vydali se za Ním.

Proto se, drazí bratři a sestry, nezříkejme Božího Slova. Je to milostný dopis, napsaný  Tím, kdo nás zná jako žádný jiný. Jeho čtením znovu nasloucháme Jeho hlasu, objevujeme Jeho tvář a dostáváme Jeho Ducha. Slovo nás přibližuje Bohu, neoddalujme ho. Nosme ho stále s sebou v kapse, v mobilu, dejme mu doma důstojné místo. Dejme evangelium na místo, které nám připomene denně jej otevírat, možná na začátku a na konci dne, aby tak mezi mnoha slovy, která doléhají k našim uším, pronikl do našeho srdce nějaký ten verš Božího Slova. K tomu si vyprosme od Pána sílu vypnout televizi a otevřít Bibli, vypnout mobil a otevřít evangelium. V letošním liturgickém roce čteme Markovo evangelium, které je snadné a krátké. Proč si z něho nepřečíst také o samotě nějakou drobnou pasáž každý den? Dá nám pocítit, že Pán je blízko, a dodá nám odvahu k životní cestě.

Přeložil Milan Glaser

Poděkování veřejnosti za návštěvu kaple na Hradě

Rád bych touto cestou poděkoval veřejnosti za návštěvu kaple během vánočního otevření. Kapli navštívily stovky lidí a na projekt Maryś Meals bylo shromážděno celkem 14. 000 Kč. Cílem tohoto projektu je podpořit chudé děti a spojit povinnou návštěvu školy s jedním jídlem denně. Toto  většinou prosté jídlo stojí na naše koruny necelé 2kč. Děkujeme P. Jaroslav Karas a manželé Petříkovi

Poděkování Maryś Meals

Chvála Kristu!

ráda bych poděkovala farníkům z Mladé Vožice i okolí,  kteří se připojili a podpořili sběr batůžků pro chudé děti v Malawi v rámci charitativní organizace Mary’s Meals v ČR. Zvláštní dík patří dobrovolnici Toničce Petříkové.

Přeji pokojný advent, radostné Vánoce a těšíme se na další spolupráci – www.batuzkovyprojekt.cz

Za tým Batůžkového projektu v MM

Terezie Široká

Terezie Široká

back-office Batůžkového projektu

 

Mary’s Meals Česká republika, z.s.

Okružní 9a, Brno – Lesná, 638 00

t: +420 739 78 78 70
e: terezie.siroka@marysmeals.org

w: www.marysmeals.cz

w: www.marysmeals.org

IČO: 06918735 č.ú.: 4410277 / 0100

 

 

Svěcení nového kostela v Praze

Kardinál Duka posvětil nový kostel v Praze na Barrandově. Ovčáček: Je nádherný

V Praze mají od neděle věřící i další zejména místní obyvatelé k dispozici nový kostel. Vznikl na sídlišti Barrandov, podobně jako novodobé sakrální stavby v hlavním městě vyrůstají spíše na perifériích, kde rostl v posledních desetiletích počet obyvatel. Praha má nový kostel po více než deseti letech. Barrandovský kostel Krista Spasitele zasvětil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Nový kostel v Praze - Dokončovaná stavba kostela Krista Spasitele v Grussově ulici na pražském Barrandově na snímku z 16. listopadu 2020.lupa-plusKliknutím zvětšíte
Nový kostel v Praze – Dokončovaná stavba kostela Krista Spasitele v Grussově ulici na pražském Barrandově na snímku z 16. listopadu 2020. | Foto: ČTK / ČTK

V kostele byli však jen biskupové, kněží a civilní zaměstnanci arcibiskupství, kteří nedělní ceremonii pomáhali organizovat. Kvůli platným omezením ve snaze zabránit šíření koronaviru organizátoři vybízeli věřící, aby zůstali doma a sledovali v televizi přenos. Při slavnostní mši byl vložen do oltáře ostatek sv. Ludmily.

Na místě zasvěcení kostela přihlíželo jen několik desítek lidí, kteří mezi sebou drželi rozestupy. Dění uvnitř kostela sledovali na obrazovce. Od 13:00 do 16:00 mohli lidé do kostela individuálně přicházet za motlitbou na prohlídku. Bylo možné také navštívit a prohlédnout si komunitní centrum.

Zemanův mluvčí se přitom v týdnu zapojil do sporů politiků a části veřejnosti s církevními představiteli kvůli tlakům na Českou televizi skrze její radní – hlavně o nominaci Hany Lipovské, s níž se Ovčáček kamarádí. Česká biskupská konference kritiku ze strany poslanců Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska (oba TOP 09) však odmítla.

Farnost Praha-Hlubočepy po novém kostele volala desítky let, hlavním impulsem k reálným přípravám stavby před deseti lety byla nedostačující kapacita farního kostela na Zlíchově kvůli nárůstu počtu obyvatel na Barrandově. Do působnosti této farnosti spadá více než 30 000 lidí a kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově má kapacitu 80 míst.

Minimalistická stavba nového kostela vznikla podle návrhu architektů Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause a zahrnuje také komunitní centrum se sálem, klubovnami a kavárnou. Prostory mají sloužit nejen farnosti, ale všem obyvatelům Barrandova. Mohou se v nich konat koncerty, společenské akce, besedy, přednášky či výstavy, v centru jsou klubovny, knihovna, dětský koutek. Nechybí ani kavárna s přilehlým dětským hřištěm. Provoz bude navazovat na bývalé Misijní středisko, které stálo na témže místě.

Symbol naděje

Kostel má tradiční jednolodní půdorys, výrazný portál a věž se zvony. Mohutný kříž byl vztyčen teprve v pátek. Interiér liturgickými prvky vybavili sochaři Petr Váňa (autor repliky mariánského sloupu na Staroměstském náměstí) a Stanislav Kolíbal, kteří rovněž byli mezi pozvanými hosty. Stavba kostela přišla na 150 milionů korun, z jedné třetiny ji financuje pražské arcibiskupství, které od Prahy 5 odkoupilo i pozemek. Přispívají soukromí dárci, podle faráře Josefa Ptáčka někteří do projektu vkládají své životní úspory.

„Nový kostel v Praze. Stavění kostelů je známkou dobrých časů. Jejich ničení či přeměna na teletníky a skladiště naopak časů zlých. Na Slavnost Krista Krále byl na Barrandově vysvěcen nový kostel Krista Spasitele. Po obnovení Mariánského sloupu další symbol naděje do budoucna!“ napsal exministr kultury Daniel Herman.