Pátá neděle postní

Páté  neděli postní předcházela sobotní duchovní obnova s P. Tomášem van Zavrelem. Ten přicestoval na ranní mši sv. a uvedl nás do tématu „Chci vám ukázat mnohem vzácnější cestu.“ (1Kor.13). Dvě přednášky beseda a večer chval to byl rámec duchovní obnovy, která vyvrcholila požehnáním a modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství. Na akci se vystřídalo necelých třicet účastníků nejen z našich farností, ale i ze vzdálenějšího okolí.  Rád bych touto cestou poděkoval účastníkům za to, že si udělali čas a podpořili dobrou věc. Nedělní odpoledne se neslo ve znamení zpěvu, čtení z Písma sv. a modlitby. Setkání bylo připraveno pro účastníky modlitby za národ, která se odehrává každého 28. dne v měsíci v pražské katedrále a z našich farností tam jsou vždy zástupci. Na setkání dorazili deset účastníků a dvě děti. Děkuji i těmto účastníkům za jejich aktivitu a nasazení.  P. Jaroslav

 

Maryś Meals

4. S Maryś Meals za Maryś Meals čtvrté setkání bylo ve znamení podpory mezinárodní pomoci na odstranění hladu a bídy ve světě. Tentokrát se nás setkalo na faře v Mladé Vožici 23 všech věkových kategoriích. Od dětí přes mládež a po dříve narozené. V úvodu setkání jsme si připomněli počátky a cíle organizace MM. Poté jsme shlédli dokumentární film Child 34, který svědčí o bídě v třetích zemích. Hlavní hrdinka filmu je dvanáctiletá dívka, která přišla o rodiče a stará se o svého mladšího bratra. V dokumentu jsou vidět základní nedostatky se kterými se tyto země musejí potýkat. Jednotlivé vlády se nedokáží v oblasti potravin a vody postarat o své obyvatele. Základní rovnicí organizace je škola + jídlo=naděje. Po skončení dokumentu jsme měli možnost nákupu drobných věcí a tím podpořit MM v naší farnosti.  Podařilo se dát dohromady  2860,-Kč. To je jídlo pro 6 dětí na celý rok. Děkujeme P. Jaroslav a spolupracovníci MM.        P. Jaroslav

S mládeží za mládež

„S mládeží za mládež “ třetí neděle postní byla ve znamení mládeže. Již v pátek přijela na faru malá skupinka mladých na duchovní soustředění. Modlitba v kostele, výlet do ústějovské kaple i účast na mši sv. a oslava svátku sv. Josefa. Těmito kroky jsme se připravovali na nedělní odpolední setkání. Skupinku mladých početně posílili i mladí z našich farností, takže nás byly necelé dvě desítky. Po úvodní modlitbě za Ukrajinu hovořili mladí o svých aktivitách. Po skončení následovala katecheze na téma „uzdravení slepého“. V závěru setkání představili dvě animátorky cíl, obsah i záměry kursu, který navštěvují. Rád bych touto cestou poděkoval účastníkům i zpěvákům, kteří doprovodili celý program. P. Jaroslav

S dětmi za děti

S dětmi za děti. Na druhou neděli postní jsme se ve farní budově setkali s dětmi. Tématem setkání byl Ježíšův zázrak „Uzdravení ochrnulého.“ Víc než dvě desítky účastníků dětí i dospělých se zaposlouchali do katecheze na dané téma. Katecheze byla provázána zpěvem a hudbou. Chtěl bych poděkovat těm, kteří se aktivně zapojili a připravili si vystoupení stejně tak i ostatním, kteří si udělali čas a přišli.  P. Jaroslav

S matkami za matky

„S matkami za matky“ tento název byl námětem prvního postního setkání na faře. Zúčastnilo se ho téměř dvacet lidí nejen z našich farností, ale i z Tábora. Obsahem setkání byla krátká historie společenství matek, které je rozšířeno po celém světě. Malý sbor prozářil odpolední chvíle zpěvem a hudbou. Vyslechli jsme také několik svědectví matek o praktickém způsobu náplně jednotlivých setkání. Společenství matek v naší farnosti čítá 6-8 žen, které se pravidelně setkávají k modlitbě za své děti a za mír v lidských srdcích. Odvahu a zbožnost „matek“ nezlomila ani neodradila covidová pandemie. I v uplynulé době se nepřestaly setkávat. Za tuto odvahu jim děkuji. P. Jaroslav