Maryś Meals

4. S Maryś Meals za Maryś Meals čtvrté setkání bylo ve znamení podpory mezinárodní pomoci na odstranění hladu a bídy ve světě. Tentokrát se nás setkalo na faře v Mladé Vožici 23 všech věkových kategoriích. Od dětí přes mládež a po dříve narozené. V úvodu setkání jsme si připomněli počátky a cíle organizace MM. Poté jsme shlédli dokumentární film Child 34, který svědčí o bídě v třetích zemích. Hlavní hrdinka filmu je dvanáctiletá dívka, která přišla o rodiče a stará se o svého mladšího bratra. V dokumentu jsou vidět základní nedostatky se kterými se tyto země musejí potýkat. Jednotlivé vlády se nedokáží v oblasti potravin a vody postarat o své obyvatele. Základní rovnicí organizace je škola + jídlo=naděje. Po skončení dokumentu jsme měli možnost nákupu drobných věcí a tím podpořit MM v naší farnosti.  Podařilo se dát dohromady  2860,-Kč. To je jídlo pro 6 dětí na celý rok. Děkujeme P. Jaroslav a spolupracovníci MM.        P. Jaroslav

S mládeží za mládež

„S mládeží za mládež “ třetí neděle postní byla ve znamení mládeže. Již v pátek přijela na faru malá skupinka mladých na duchovní soustředění. Modlitba v kostele, výlet do ústějovské kaple i účast na mši sv. a oslava svátku sv. Josefa. Těmito kroky jsme se připravovali na nedělní odpolední setkání. Skupinku mladých početně posílili i mladí z našich farností, takže nás byly necelé dvě desítky. Po úvodní modlitbě za Ukrajinu hovořili mladí o svých aktivitách. Po skončení následovala katecheze na téma „uzdravení slepého“. V závěru setkání představili dvě animátorky cíl, obsah i záměry kursu, který navštěvují. Rád bych touto cestou poděkoval účastníkům i zpěvákům, kteří doprovodili celý program. P. Jaroslav

S dětmi za děti

S dětmi za děti. Na druhou neděli postní jsme se ve farní budově setkali s dětmi. Tématem setkání byl Ježíšův zázrak „Uzdravení ochrnulého.“ Víc než dvě desítky účastníků dětí i dospělých se zaposlouchali do katecheze na dané téma. Katecheze byla provázána zpěvem a hudbou. Chtěl bych poděkovat těm, kteří se aktivně zapojili a připravili si vystoupení stejně tak i ostatním, kteří si udělali čas a přišli.  P. Jaroslav

S matkami za matky

„S matkami za matky“ tento název byl námětem prvního postního setkání na faře. Zúčastnilo se ho téměř dvacet lidí nejen z našich farností, ale i z Tábora. Obsahem setkání byla krátká historie společenství matek, které je rozšířeno po celém světě. Malý sbor prozářil odpolední chvíle zpěvem a hudbou. Vyslechli jsme také několik svědectví matek o praktickém způsobu náplně jednotlivých setkání. Společenství matek v naší farnosti čítá 6-8 žen, které se pravidelně setkávají k modlitbě za své děti a za mír v lidských srdcích. Odvahu a zbožnost „matek“ nezlomila ani neodradila covidová pandemie. I v uplynulé době se nepřestaly setkávat. Za tuto odvahu jim děkuji. P. Jaroslav

Dva lidské příběhy

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2022

Modleme se za větší zodpovědnost médií při šíření zpráv

Dva lidské příběhy se staly příležitostí, aby papež František poukázal na naši běžnou zkušenost. Bohužel jsme si přespříliš zvykli na proud špatných zpráv. Máme kolem sebe barikády neochoty zabývat se těmi věcmi kolem sebe, které se nás nedotýkají přímo. Obrnili jsme se proti nim. Uprostřed tolika špatných zpráv však existují dobré věci. Slovy papeže: svatí odvedle. Můžeme je najít v našem nejbližším sousedství: „V Maroku se celý národ spojil, aby zachránil Rayana. Všichni pracovali na záchraně dítěte! Dali do toho všechno, co měli. Bohužel se jim to nepodařilo. Ale ten příklad, ty fotografie lidí, kteří tam čekají na záchranu dítěte! Děkujeme těmto lidem za toto svědectví! A druhý příběh se do novin nedostal. Ghanský mladý muž, pětadvacet let, migrant, který si vytrpěl vše, co nespočet dalších migrantů, se nakonec usadil v Monferratu a začal pracovat ve vinařství, aby si zajistil budoucnost. A onemocněl rakovinou, umírá. Když mu řekli pravdu a zeptali se ho, co by chtěl udělat, odpověděl: ‚Vrátit se domů a obejmout tátu, než zemře,‛ – když umíral, vzpomněl si na svého otce. V této italské vesnici potom uspořádali sbírku, vybavili ho léky, koupili mu i jeho snoubence letenku a poslali jej domů, aby mohl zemřít v náručí svého otce.“

Proč jsme náchylnější zaposlouchat se vehementně do špatných zpráv než se naladit na zprávy dobré? Není to často jen proto, že nechceme hledat společnou řeč? Nakloněností ke špatným zprávám si ospravedlňujeme své pohodlí. Proč se namáhat rozumět tomu, co je za tím? Z dobrého bydla, na něž jsme si zvykli a kterého se nadto bezostyšně domáháme, zjevně morálně chátráme. Netrojčíme natolik, že v rodinách okolo očkování vedeme ideologické války? Nestěžujme si na okolí! Čím živíme své srdce, tím ústa přetékají! Spíše se nenechejme rekrutovat do těchto zbytečných informačních válek a uplatněme jednoduchou protiakci – osvědčenou metodu vědomě jít proti proudu (agere contra). Možná se tomu člověku odvedle moje dobré slovo, které si pro něj vědomě připravím, stane zprávou dne. Staňme se svatými odvedle. Ještě dnes, stejně tak i zítra a pozítří. Spoléhejme se na malé krůčky, které připravují epochální změny