První stopa sv. Ludmily Tetín

První stopa sv. Ludmily.

V pátek 15.10. 2021 jsme se vydali na společnou pouť „Po stopách sv. Ludmily“, která je spojena s posledními měsíci jejího života na starobylé místo Tetín. Toto hradiště se nachází v těsné blízkosti královského města Beroun. Tři desítky poutníků se vydaly autobusem ráno po osmé z Mladé Vožice okolo Benešova směrem na Beroun a následně Tetín. O dvě hodiny později jsme již v hlavním kostele sv. Ludmily slavili mši sv.. Po ní jsme měli možnost uctít ostatek této světice. V letošním roce je to 1100 let od její smrti a tato malá částečka (relikviář=ostatek) nás přenesl v čase do slovanského sídla, které je i po staletích snadno rozpoznatelné. Na toto hradiště se česká kněžna uchýlila v předtuše pomsty kněžny Drahomíry. Tato pomsta vyvrcholila 16. 9. 921 kdy dva najatí zločinci Tuna a Gomon pravděpodobně bývalí členové vojenské družiny Ludmilu zavraždili. Již po krátké době pochopila Drahomíra, že udělala chybu a pokáním se snažila odčinit zlý skutek. Přestože v lidském pohledu Drahomíra zvítězila v historickém je vítězkou kněžna Ludmila, která byla povýšena na oltář a získala nepomíjející věnec svatosti.

Po liturgii se nás ujala průvodkyně a přiblížila nám dobu, okolnosti i zlobu nepřátel ve kterých světice žila. V její době ženy neměly téměř žádná práva a o budoucnosti rozhodovali výlučně muži. Z tohoto důvodu je zcela evidentní, že sv. Ludmila musela být „silnou ženou“, která si dokázala vybudovat respekt k sobě i ke své rodině i mezi skutečnými válečníky. Na hradišti Tetín se v blízkosti nacházejí tři relativně malé chrámy, které mají velký význam pro naši Českou zem. Nejvýznamnější nese jméno naší světice. Na závěr naší prohlídky jsme měli možnost navštívit prostranství, kde se uskutečnila nedávná mše sv., při příležitosti Národní poutě ke sv. Ludmile. Tuto bohoslužbu celebroval český rodák žijící ve Vídni. Kardinál Schönborn. Po skončení prohlídky jsme pokračovali podle plánu do královského města Berouna, kde jsme měli plánovanou zastávku na oběd. Po obědě nás čekala prohlídka obce, která zanechala v dějinách naší země výraznou stopu. Obec sv. Jan pod skalou se zapsala do historie díky přítomnosti mnicha a poustevníka sv. Ivana. Ten žil v 8. století a zasloužil se o vybudování poutního místa, které nedokázalo zničit ani 20. století se svými hrůzami a katastrofálním vztahem k památkám. Jako bájný pták Fenix povstalo toto poutní místo a díky obětavým lidem dostalo znovu svojí krásu a vrátila se mu přitažlivost. Ročně navštíví toto místo přes 200 tisíc turistů a poutníků. Tak není divu, že nám čas rychle utekl a z místní útulné kavárny, kterou jsme navštívili se nám ani nechtělo zpět. Na závěr mé úvahy bych proto chtěl poděkovat všem účastníkům a vyjádřit přání, že v dohledné době budeme pokračovat v pražské katedrále „modlitbou za národ“. P. JK

Modlitba růžence

Růženec za ČR – DÍKY! 

Chvála Kristu a Marii!

Srdečně vás všechny zdravím. Chci opravdu ze srdce moc poděkovat všem modlitebníkům, rozšiřovatelům i podporovatelům modlitby svatého růžence za Českou republiku. Část vás znám osobně, ale velkou část díky rozšíření ne. Velice si vážím a udělalo mi obrovskou radost to, že této iniciativě požehnali pomocný biskup olomoucký Antonín Basler, P. Jan Peňáz, P. Pavel Dokládal a další kněží.

Když mi kamarádka zavolala 29. 9. s nápadem, zda bychom jako společenství neudělali po vzoru Slovenska 24hodinovou modlitbu růžence, nenapadlo mě, že by tenhle nápad dosáhl až takových rozměrů. V pátek jsem rozeslala email a v pondělí večer bylo obsazeno celých 24h, proto jsme rozšířili možnost zapisování se na celý pátek a celou sobotu, tedy 48h, které se vyjma asi 1 hodiny v pátek v noci podařilo zaplnit. Ještě jednou veliké díky všem a díky Bohu! Věřím, že tyto modlitby přispěly k tomu, že volby dopadly (alespoň pro mě osobně) nad očekávání dobře. Chci nás také všechny zároveň povzbudit k tomu, abychom v modlitbách neustávali.

Jsem velice vděčná za to, že myšlenka modlit se svatý růženec za naši zem dále (nejvyšší meta by byla soustavně) nabývá konkrétních rozměrů. Pod záštitou a ve spolupráci s Českomoravskou Fatimou v Koclířově bychom rádi pokračovali v modlitbě růžence za ČR každý měsíc a to v pátek před 1. sobotou a 1. sobotu počínajíc listopadem 2021 – konkrétně tedy pátek 5.11. a sobota 6. 11. Tímto vás srdečně zvu do Koclířova nebo alespoň k připojení se online! 😊 

Více info o pravidelném programu na 1. sobotu zde: http://www.cm-fatima.cz/a/1marianske-soboty-pravidelny-program-41/ 

před 1. sobotou začíná vždy v pátek ve 22 hod. celonoční adorace do 8 hod.

4.-7.11. v Koclířově také bude probíhat víkendový seminář na téma pouti do Svaté Země, viz http://www.cm-fatima.cz/files/other/kalendar_akci/sfadosvaze_2021_fin.pdf

Rádi bychom vytvořili web a online formulář na přihlašování se na modlitbu růžence za ČR pro každý měsíc. Prosím o modlitbu a budu ráda za vaše podněty, návrhy a pomoc.

Přeji všechno dobré a Boží požehnání na přímluvu Panny Marie Růžencové Vám i Vašim drahým,

Veronika

P. S. Pár citátů. 

Posvátný růženec je mocná zbraň. Modlete se ho s upřímnou důvěrou a budete žasnout nad výsledky. (sv. Josemaria Escrivá)

Síla a moc růžence se nedá popsat. (Fulton Sheen)

Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého postupně vyvinul ve druhém tisíciletí, je oblíbenou modlitbou mnoha světců, která je doporučována učitelským úřadem. Ve své jednoduchosti a hloubce zůstává také v tomto právě započatém třetím tisíciletí modlitbou s velkým významem, jejímž posláním je přinášet plody svatosti. (sv. Jan Pavel II.)

Ohlédnutí za návštěvou Papeže Františka

Tvořivost evangelia místo obranářského křesťanství. Obrazy ze slovenské cesty papeže Františka

Papežské cesty jsou především perfektně zinscenovaná představení, při kterých záleží jak na ději a replikách, tak na kulisách a rekvizitách. Jak vypadala Františkova slovenská cesta?

 

Na počátku své čtyřdenní cesty na Slovensko přinesl papež František nový teologický a politický výklad středoevropské tradice vítání chlebem a solí. Stejně jako je v evangeliu chléb vždy lámán, opravdové bohatství nespočívá jen v rozmnožování věcí, které máme, ale ve spravedlivém sdílení těchto věcí s ostatními. Tím papež naznačil možné teologické ospravedlnění ekonomie nerůstu. Modlitba „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“ znamená podle Františkova výkladu právo na zaměstnání a práci pro všechny. Papež dále zdůraznil, že není lidské důstojnosti bez práce. Jádrem spravedlivé a bratrské společnosti je právo každého mít přístup k „chlebu zaměstnání“, „aby nikdo nebyl marginalizován a nucen opustit rodinu a rodnou zemi, aby hledal lepší příležitosti“.

Papež připomněl, že v nedávných dobách na Slovensku bránil svobodě jediný způsob myšlení, a dodal, že také dnes se prosazuje jiné, tentokráte neoliberální uniformní myšlení spojující pokrok se ziskem a práva pouze s potřebami jednotlivce. Symbol soli spojil papež s duchem nezištnosti a solidarity, který dává chuť životu. Solí víry není vedení kulturních válek, ale nenásilné a trpělivé rozsévání Božího království, především svědectvím lásky, konstatoval František. V současné koronavirové krizi bychom se podle něj neměli stahovat do sebe a myslet pouze na svůj prospěch – naopak je potřeba si uvědomit, že jsme všichni zranitelní a že se potřebujeme navzájem. Nikdo z nás nemůže stát stranou, ať už se jedná o jednotlivce nebo národy. Ke katolickému „no borders“ se ostatně papež František přihlásil již ve své poslední encyklice Fratelli tutti.

 

Církev má být pokorná jako Ježíš, který se pro nás stal chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (2 Kor 8,9).

Idea všeobecného určení statků se podle papeže vztahuje také na státy, jejich území a jejich zdroje. Jinak řečeno, země nám byla dána všem, bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, a je tedy nepřijatelné, aby někdo měl na určitém území méně práv, protože je příslušník jiného státu, případně bez státní příslušnosti. Tento transnacionální prvek katolického křesťanství zároveň nepopírá lokální kultury, spíše zdůrazňuje neustálé vyjednávání lokální kultury či příslušnosti s globální jednotou a solidaritou. Území a zdroje jednotlivých národních států musí podléhat principu obecného dobra, jež se týká důstojnosti všech lidí bez rozdílu (a jejich pracovních podmínek) stejně jako jako udržitelnosti života na společně spravované zemi.

Kříž jako obraz našeho spojení se zemí a všemi lidmi

Při modlitbě Anděl Páně v Budapešti František použil symboliku kříže, aby sdělil, že něco tak hlubokého, jako je náboženská víra, nevylučuje vstřícnost vůči ostatním. Podle agentury Reuters byla slova hlavy katolické církve zjevnou narážkou na premiéra Viktora Orbána, který zastává názor, že migrace z muslimských zemí může zničit křesťanské dědictví Maďarska.

 

„Kříž zasazený v zemi nás nejen ponouká, abychom byli zakořenění, také rozpíná své paže vůči všem,“ řekl papež. „Kříž nás nabádá, abychom si pevně drželi své kořeny, ale nikoliv obranářsky; abychom čerpali z pramenů a otevřeli se žízni mužů a žen naší doby,“ pokračoval. Kříž také zdůrazňuje slabost a zranitelnost Boha, jež stojí v jádru křesťanství. Obranářský katolicismus podle Františka tento ústřední význam kříže devalvuje a vyprazdňuje tím, že z něj dělá pouhé znamení identity. „Nepřijímat Boha slabého a ukřižovaného, nebo jej přijímat jen slovy, a snít o Bohu silném a vítězném. Je to velké pokušení. Kolikrát toužíme po křesťanství vítězícím, po triumfálním křesťanství, které by bylo důležité a významné, oslavované a uctívané. Křesťanství bez kříže je však světské a stává se neplodným. Neomezujme kříž na předmět zbožnosti, a tím méně na politický symbol či znamení náboženského a společenského významu,“ varoval papež při svém úterním kázání v Prešově.

Viktor Orbán názorně ukázal, jak takové obranářské křesťanství vypadá, když na svém Facebooku uvedl, že požádal papeže Františka, aby „nenechal křesťanské Maďarsko zaniknout“. Podle maďarské agentury MTI navíc dal premiér hlavě katolické církve kopii dopisu ze 13. století, v němž uherský král Béla IV. tehdejšího papeže Inocence IV. žádá o pomoc v boji proti Tatarům. Svůj nesouhlas s identitárním, obranářským katolicismem papež neadresoval jen středoevropským politikům, ale také maďarským a slovenským církevním představitelům. Maďarským biskupům v neděli řekl: „Rozmanitost je vždy trochu znepokojivá, protože narušuje získané jistoty a zpochybňuje dosaženou stabilitu. Je to však skvělá příležitost otevřít své srdce poselství evangelia: ,Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás‘ (J 15,12). Tváří v tvář kulturní, etnické, politické a náboženské rozmanitosti můžeme zaujmout dva postoje: můžeme se uzavřít do sebe a tvrdě bránit svou takzvanou identitu, nebo se můžeme otevřít setkání s druhými a společně pěstovat sen o bratrské společnosti“. Slovenským biskupům a kněžím zase připomněl, že církev není pevnost, ale společenství. „Církev není pevností, ani mocnářkou či hradem, který z výšky a dostatečného odstupu shlíží na svět, nýbrž společenstvím, které se – skrze radost z evangelia – snaží přitáhnout lidi ke Kristu. Prosím, nepodléhejme pokušení velkoleposti a světského velikášství. Církev má být pokorná jako Ježíš, který se pro nás stal chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (2 Kor 8,9).“

Proti zakopávání se v obranném katolicismu František staví tvořivost: „Není to snad nejnaléhavější úkol církve pro národy Evropy: najít nové abecedy pro hlásání víry? Naše bohatá křesťanská tradice dnes v životě mnoha lidí zůstává vzpomínkou na minulost, která už k nám nepromlouvá a neudává směr existenciálnímu rozhodování. Tváří v tvář ztrátě smyslu pro Boha a radosti z víry neprospěje, že si budeme stěžovat, zakopeme se v obranném katolicismu a budeme odsuzovat a obviňovat zlý svět, nikoli, potřebujeme tvořivost evangelia.“

Otčenáš v romštině

Jedním z nejvýznamnějších momentů Františkovy návštěvy Slovenska bylo jeho úterní odpolední setkání s romskou komunitou ve vyloučené lokalitě Luník IX na okraji Košic. Někteří komentátoři dokonce soudí, že Luník jako jedno z největších ghett v Evropě byl jedním z podstatných důvodů, proč se papež rozhodl navštívit právě Slovensko. František ve své promluvě na sídlišti ujistil romské bratry a sestry, že církev je jejich domovem, že vytváření ghett nic neřeší a že jedinou cestou k pokojnému soužití je integrace. „Ano, Církev je domov, je to váš domov. Proto bych vám chtěl ze srdce říci: Jste vítáni, ciťte se vždy v církvi jako doma a nikdy se v ní nebojte žít. Nikdo ať nenechává mimo církev vás ani nikoho jiného! Kde je starost o člověka, kde je pastorační práce, kde je trpělivost a konkrétnost, tam přicházejí plody. Nikoli ihned, časem ale přijdou. Soudy a předsudky pouze zvětšují vzdálenosti. Spory a silná slova nepomáhají. Uzavírání lidí do ghett nic neřeší. Když se posiluje uzavřenost, dříve či později vzplane hněv. Cestou k pokojnému soužití je integrace. Je to organický a vitální proces, který začíná poznáním, trpělivě pokračuje a hledí do boudoucna.“

Návštěva papeže zajisté nemůže sama o sobě změnit strukturální aspekty sociální exkluze. Dramaturgie setkání pod vedením bratří Salesiánů, kteří na Luníku pastoračně působí, se navíc bohužel neobešla bez paternalistických rysů, typických pro určitý typ křesťanské charitativní práce. Ředitel Salesiánského centra ve své promluvě například poněkud bizarně děkoval zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají Romy, a mladá romská rodina ve svém předem pečlivě napsaném svědectví děkovala bratřím salesiánům, že jí pomohli ke vzdělání, které jim umožnilo si vzít hypotéku – jako by cesta ze sociální exkluze vedla přes hodné zaměstnavatele a bydlení v soukromém vlastnictví. Na druhou stranu, minimálně na symbolické rovině například společná modlitba Otčenáše v romštině potvrdila slova jiného papeže Pavla VI. z romské pouti z roku 1965 o tom, že Romové nejsou na okraji církve, ale v jejím středu. Zároveň svým vyzdvihnutím významu romské kultury a spirituality pro katolickou církev a svou morální kritikou sociálního vyloučení plní přesně tu roli, kterou by měla Kristova církev plnit ve vztahu ke státu: nikoli být „ozdobným oleandrem státní moci“, ale právě naopak – minimálně na diskursivní rovině posouvat jeho politiku směrem k větší lidskosti, spravedlnosti a solidaritě.

Autor je filosof a křesťan.

Homilie papeže Františka v Šaštíně

Při závěrečné bohoslužbě papežovy cesty na Slovensko pronesl František homilii na mariánské téma. Ukazuje při ní na postavě Panny Marie tři aspekty víry: cestu, proroctví a soucit.
 

Papežovu homilii vám přinášíme v plném znění:

V jeruzalémském chrámu se Mariiny ruce vztahovaly k rukám starého Simeona, který mohl Ježíše přijmout a poznat v něm Mesiáše poslaného pro spásu Izraele. V této scéně se zamýšlíme nad tím, kdo je Maria: je to Matka, která nám dává svého Syna Ježíše. Proto ji milujeme a uctíváme. Slovenský národ se s vírou a úctou shromažďuje v této národní svatyni v Šaštíně, protože ví, že právě ona nám dává Ježíše. Logo této apoštolské cesty znázorňuje cestu v srdci, nad nímž se tyčí kříž. Maria je cestou, která nás vede do srdce Krista, který z lásky k nám obětoval svůj život.

Ve světle evangelijního příběhu, který jsme právě slyšeli, můžeme na Marii pohlížet jako na vzor víry. Rozpoznáváme tedy tři vlastnosti víry: cestu, proroctví a soucit.

Mariina víra je především vírou, která se vydává na cestu. Hned po andělově zvěstování se nazaretská dívka „vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova“. (Lk 1,39). Marie šla navštívit svou sestřenici Alžbětu. Nepovažovala za výsadu, že byla povolána za Spasitelovu Matku; neztratila prostou radost ze svého pokorného ponížení poté, co ji navštívil anděl; nezůstala stát a nečinně rozjímat mezi čtyřmi stěnami svého příbytku. Naopak, žila svůj dar jako poslání; cítila potřebu otevřít dveře a vyjít z domu; stala se živým ztělesněním oné nedočkavosti, s níž Bůh touží přijít ke všem lidem a zachránit je svou láskou. A tak se Maria vydává na cestu: místo pohodlí zvyků volí neznámé cesty; místo stability domácnosti namáhavou chůzi; místo bezpečí klidné zbožnosti riziko víry, která se otevírá novým výzvám, a tak se stává darem z lásky k bližnímu.

Dnešní evangelium nám také ukazuje Marii na cestě: směrem k Jeruzalému, kde spolu s Josefem, svým ženichem, obětuje Ježíše v chrámu. Celý její život bude cestou za jejím Synem, jako jeho první učednice, až ke konečnému cíli, na Kalvárii, k úpatí jeho kříže. Maria je stále na cestě.

Panna Maria je tak pro tento slovenský národ vzorem víry: víry, která se vydává na cestu, vždy podněcována prostou a upřímnou zbožností, vždy na pouti, při hledání Pána. Chůzí překonáváte pokušení statické víry, která se spokojí s obřady nebo starou tradicí; vycházíte ze svého nitra, v batohu si nesete své radosti i bolesti a svůj život proměňujete v pouť lásky k Bohu a ke svým bratřím a sestrám. Děkujeme za toto svědectví! A prosím, zůstaňte na cestě! Stále. Nezastavujte se.

Ještě bych rád dodal jednu věc. Řekl jsem: “ Nezastavujte se“. Když se  církev zastaví, onemocní; když se zastaví biskupové, církev onemocní; když se zastaví kněží, onemocní Boží lid.

Mariina víra je také vírou prorockou. Mladá nazaretská dívka je svým životem proroctvím Božího působení v dějinách, jeho milosrdného jednání, které převrací logiku světa, povyšuje pokorné a rozptyluje ty, kdo mají pyšné srdce (srov. Lk 1,52). Je zástupkyní všech „Pánových chudých“, kteří volají k Bohu a očekávají příchod Mesiáše. Maria je Dcera Siónu, kterou zvěstovali izraelští proroci (srov. Sof 3,14-18), Panna, která počala Emanuela, jenž je Bůh s námi (srov. Iz 7,14). Jako Neposkvrněná Panna je Maria ikonou našeho povolání: stejně jako ona jsme i my povoláni být svatí a neposkvrnění v lásce (srov. Ef 1,4) a stát se Kristovým obrazem.

Proroctví pro Izrael vrcholí v Marii, protože ve svém lůně nosila Slovo, které se stalo tělem – Ježíše. V Ježíši se Boží plán zcela a definitivně naplnil. Simeon o něm řekl jeho matce: „Je určen k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a ke znamení, kterému budou odporovat.“ (Lukáš 2:34).

Nezapomínejme, že víru nesmíme redukovat na cukr, který oslazuje život. To nejde. Ježíš je znamením, kterému budou vzdorovat. Přišel, aby přinesl světlo tam, kde byla tma, vyvedl tmu na světlo a donutil ji ustoupit. Proto proti němu temnota stále bojuje. Kdo přijímá Krista a otevírá se mu, vstává z mrtvých; kdo ho odmítá, uzavírá se do temnoty a je sám příčinou své zkázy. Ježíš svým učedníkům vysvětlil, že nepřinesl na svět pokoj, ale meč (srov. Mt 10,34): jeho slovo je totiž jako dvousečný meč; vstupuje do našeho života, odděluje světlo od tmy a vyzývá nás, abychom se rozhodli. Před Ježíšem nemůže nikdo zůstat vlažný nebo „sedět na dvou židlích najednou“. Nedá se to. Přijmout ho znamená souhlasit s tím, že ve mně odhalí rozpory, modly, vnuknutí zla a stane se pro mě vzkříšením, protože mě pozvedne, podá mi ruku a pomůže mi začít znovu.

Takové proroky potřebuje i dnešní Slovensko. Nejde o to, abychom byli vůči světu nepřátelští, ale abychom byli ve světě znamením, kterému se bude klást odpor, křesťany, kteří umějí svým životem ukázat krásu evangelia, lidmi, kteří navazují dialog, v němž se objevují různé postoje, kteří odhalují bratrský život tam, kde panuje rozdělení a neshody ve společnosti, kteří šíří příjemnou vůni přijetí a solidarity tam, kde často převládá osobní a kolektivní sobectví, kteří chrání a zachovávají život tam, kde se uplatňuje logika smrti.

A konečně, Maria je Matkou soucitu. Její víra je soucitná. Žena, která si říkala „služebnice Páně“ (srov. Lk 1,38) a která s mateřskou péčí dohlížela na to, aby na svatbě v Káně nechybělo víno (srov. J 2,1-12). Podílela se se Synem na spásném poslání a šla s ním až k úpatí kříže. V té chvíli, v mučivé bolesti, kterou prožívala na Kalvárii, pochopila Simeonovo proroctví: „I tvou vlastní duší pronikne meč.“ (Lk 2,35). Utrpení umírajícího Syna, který na sebe vzal hříchy a bolesti celého lidstva, proniklo i ji. Ježíš s rozervaným tělem, muž bolesti, kterého zhyzdila zloba (srov. Iz 53,3); Maria s rozervanou duší; soucitná Matka, která sbírá naše slzy a zároveň nás utěšuje a připomíná nám, že v Kristu je konečné vítězství.

Maria, Bolestná Matka, prostě zůstává u paty kříže. Stojí pod křížem. Neutíká, nesnaží se zachránit si život, nepoužívá lidskou lest ani duchovní anestetika, aby se vyhnula bolesti. To je důkaz soucitu: zůstat pod křížem. Zůstat s tváří plnou slz, ale s vírou člověka, který ví, že Bůh ve svém Synu proměňuje bolest v radost a vítězí nad smrtí.

S pohledem upřeným na Bolestnou Pannu Marii se i my otevíráme víře, která se stává soucitnou a vede nás k tomu, abychom sdíleli svůj život s těmi, kdo jsou zranění, trpí nebo musí nést na svých bedrech těžké kříže. Víra, která není abstraktní, ale nutí nás soucítit s potřebnými a být s nimi solidární. Tato víra podle Božího stylu, pokorně a bez rozruchu, odstraňuje bolest světa a spásou zavlažuje brázdy dějin.

Drazí bratři a sestry, kéž vás Pán navždy zachová v úžasu a vděčnosti za dar víry! A blahoslavená Panna Maria ať vám udělí potřebnou milost, aby vaše víra byla stále na cestě, aby měla nádech proroctví a byla bohatá na soucit.

Přeložil Petr Vacík