Děti a ministranti

Svatý Martin by měl radost. Takto bych mohl stručně zhodnotit víkendové setkání dětí na faře. 14 dětí se vystřídalo během víkendu na faře. Ti odvážnější měli možnost přespat a další se zapojili do programu, který měl několik  částí. Již v pátek v podvečer jsme se připravovali zpěvem několika oblíbených písní na slavnostní nedělní liturgii. Na varhany nás doprovázela Eliška. Naučili jsme se zpívat novou veselou píseń o sv. Martinovi. V sobotu jsme dopoledne využili přípravou scénáře a pak nacvičováním hry o sv. Martinovi. Hra má několik dějství a odráží život tohoto světce. Zachycuje nejdříve římského vojáka Martina v armádě. Následně prožije konverzi když se rozdělí o svůj plášť s chudákem. Je vysvěcen na kněze a biskupa. Koná mezi lidmi mnoho dobrého a   je oblíben. Vyvrcholením odpoledne byla příprava lampionů a průvod do kaple na Hradě. Tady jsme celý den zakončili modlitbou a zpěvem. Druhý den v neděli jsme se setkali už kolem 9 hodiny v kostele, abychom doladili jednotlivě role a v rychlosti zvládli poslední zkoušku. Následně jsme předvedli během mše sv. hru, která se setkala s velkým úspěchem.  Do kostela přišli naši rodiče a řada našich známých a přátel.  Jsme rádi, že jsme mohli takto oslavit svátek našeho patrona a těšíme se že se podobné akce ve farnosti budou opakovat. Děkujeme všem za super zázemí na faře i našim rodičům za dobrůtky, které přinesli na faru. Těšíme se zase někdy příště na viděnou. P. Jaroslav  Jana a děti z našich farností.

Přehled výuky náboženství ve školním roce 2018/2019

Pondělí fara Mladá Vožice

5. třída od 12.50-13.35 hodin (příprava na první svaté přijímání

6. třída od 13.40-14.25 hodin

Pátek fara Mladá Vožice

2. třída od 12.00-12.45 hodin

3.-5. třída od 12.50-13.35 hodin

Poprvé výuka náboženství v pátek 21.9. 2018

Těšíme se na všechny

P. Jaroslav Karas mobil 604214741

Ing. Jana Kášková,  katechetka mobil 731402948

Prosíme rodiče dětí, které navštěvují školní družinu a klub, aby vedoucí těchto zařízení v dostatečném předstihu informovali o této skutečnosti tj. poslali po dětech písemnou zprávu.                                       Děkujeme

PŘEHLED  VÝUKY  NÁBOŽENSTVÍ VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2016/2017

Pondělí –  fara Mladá Vožice

4. třída    – od 12.50 – 13.35 hodin

5.-7. třída    – od 13.50 – 14.35 hodin

Pátek   –  fara Mladá Vožice

2. třída         – od 12.00 – 12.45 hodin

                          / první měsíc si chodí vyučující pro děti

                          k šatnám, po  výuce  jsou děti na faře k

                        vyzvednutí nebo budou odvedeny do družiny./

3. třída        – od 12.50 – 13.35 hodin

Poprvé začne výuka v pátek    16.9.2016

pondělí 19.9.2016

Těšíme se na všechny !

P. Mgr. Jaroslav Karas mobil : 604214741 

       Ing. Jana Kášková, katechetka mobil : 731402948   Prosíme rodiče dětí, které navštěvují školní družinu a klub, aby vedoucí těchto zařízení v dostatečném předstihu informovali o termínech výuky náboženství a poslali písemnou zprávu.

Velikonoční vyrábění 

Na Zelený čtvrtek, dne 14.4.2014, jsme s dětmi z naší farnosti navštívily velikonoční dílnu v poutním domě Emauzy-Klokoty. Ráno v 8 hodin se sešlo třináct dětí na autobusovém nádraží. Cesta nám pěkně ubíhala, děti se těšily, co hezkého si vyrobí. Dílna byla připravena a paní katechetka Mája se svými pomocnicemi radila dětem, jak pracovat na jednotlivých stanovištích. Zdobily kraslice, kuřátka i slepičky. Byl tam jeden malý chlapec, který si při práci hlasitě prozpěvoval a nakazil všechny svou dobrou náladou. Děti vyráběly různé ozdoby, které se váží k jaru a k Velikonocům, hlavně pomlázky. Čas rychle ubíhal, děti si ukládaly své práce do taštiček a byly na ně právem pyšné. Je moc hezké, že nemyslely jen na sebe, ale chtěly obdarovat i své rodiče, sourozence a prarodiče. Poděkovaly jsme za vlídné přijetí a rozloučily se. Naše skupinka z Mladé Vožice byla nejpočetnější. Ještě jsme před zpáteční cestou zašly do kostela a společně s dětmi se pomodlily a měly hezký pocit z dobře využitého času stráveného ne doma u televizorů nebo počítačů, ale se svými kamarády. Děkujeme rodičům a paní katechetce Janě, že nám své děti svěřily.      Jarka, Marta a Marie

Ve dnech 14-16. 3. 2013 probíhal na faře v Mladé Vožici jarní pobyt dětí z farnosti. Téma akce navazovalo na podzimní pobyt: „Rok víry a výročí 1150 let příchodu věrozvěstů“. První den si děti zopakovaly a doplnily vědomosti o svatém Cyrilovi a Metodějovi a podnikly s tetami Anežkou, Jaruškou a otcem Jaroslavem pěší výlet do Janova. Tam je čekala kostelnice pí.  Chlumáková, která je seznámila s historii kostela Všech svatých v Janově. Celý den se také nesl v radosti, že máme nového papeže Františka, kdy jim otec Jaroslav vyprávěl po cestě životopisy sv. Františka z Assisi a sv. Františka Xaverského, protože jsme v tu dobu nevěděli, od kterého z nich, si jméno svatý otec vybral. Také byla na faře významná jedna novinka. Chlapci již bydleli v nově opravované hospodářské budově na faře. Díky naší spolupráci s církevní mateřskou školou v Pacově jsme mohli topit a ohřívat se u nových krbových kamen. Místa bylo dost, a proto mohl být k chlapcům instalován mobilní pingpongový stůl.  Odpoledne přijela praktikantka Terezka a pomáhala nám s časovou osou dějin / dobrá a tvořivá pomůcka z DKS v Českých Budějovicích / a večer přijely také praktikantky Hanička a Markétka.  Druhý den nás stejně jako na podzim navštívila vikariátní katechetka paní Mája Šittová a mohla s námi prožít část dne. Dětem přivezla nějakou tu dobrotu a soutěž v hádání zajímavých předmětů. Viděla  jak praktikantka Hanička dětem  připravila hezkou katechezi se starodávným písmem hlaholicí a cyrilicí. Nakonec si v hlaholici děti zapsaly své jméno. Hlaholici potřebovaly nakonec i později  při večerní bojové hře. Po obědě a poledním klidu v pátek měly děti s paní Káškovou katechezi o hříchu ke kající bohoslužbě. Tu vedl otec Jaroslav v kapli Panny Marie na Hradě. Po cestě ke kapli jsme se krátce zamýšleli u jednotlivých zastavení venkovní křížové cesty a pak jsme pokračovali ještě v kostele pod hudebním vedením p. Z. Mrázkové. Během dne doslaly děti malé přesýpací hodiny / na 3 minuty /, aby jim připomínaly čas na denní modlitbu, tak jak to chtěla ve svém poselství  P. Marie z La Salette. Na chutné obědy ve čtvrtek a v pátek jsme chodili do školní jídelny. V sobotu po snídani se děvčata s Terezkou, Haničkou a Markétkou dala do dotvoření hadrových panenek – obličeje a vlásků pro děti z azylového domu v Jeníčkově Lhotě. Vždy obětavá paní Petříková našila oblečení pro ně a paní Kahounová připravila a vycpala tělíčka. Chlapci skládali dřevěnou stavebnici lodě k Roku víry. Po jejím dokončení také pomáhali s výrobou  panenek. Paní Kášková uvařila  oběd / polévku s drobením, knedlo, zelo, kuřo…/. Po obědě se ještě dokončovaly panenky i panáčci, a pak přijelo čtyřnohé překvapení na faru. Po závěrečné modlitbě, zabalení osobních věcí a úklidu na pokojích, se děti kolem páté hodiny rozjely do svých domovů. Děkuji všem za krásné zážitky a pomoc.           J. Kášková , katechetka

Farní tábor dětí 2013

     Letošní farní pobyt pro děti se konal, na rozdíl od předešlých let, kousek od městečka Buchlovice na Moravě. Děti zde spolu s dospělými strávily celý týden od 23. do 30. 8. Pobytu se zúčastnilo celkem dvacet dětí a osm dospělých včetně P. Jaroslava Karase. Část z nás podnikla pouť na Velehrad, během které jsme se připojili k ostatním poutníkům, kteří vycházeli v sobotu 24. 8. z Buchlovic. Poté na Velehradě jsme mohli společně oslavit slavnou mši svatou. V dalších dnech děti také navštívili místní hrad Buchlov, buchlovický zámek a podnikli jsme exkurzi do výrobny tradičních moravských krojů. Dětem se na táboře moc líbilo, zvlášť těm nejmenším. Během týdne vyráběly panenky, učily se plést náramky z bavlnek, uspořádaly vlastní miniolympiádu a nechyběla ani noční bojová hra se strašidlem Barbuchou. Také si vyrobily vlastní památeční triko na pobyt Buchlovicích a 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Velký úspěch měla také místní dětská diskotéka. Po návratu jsme byli všichni dost unavení, ale snad jsme si také odvezli nějaké povzbuzení a zajímavé zážitky. Děti si tak mohly hezky užít poslední dny prázdnin před očekávaným nástupem do školy. Hana

Podzimní pobyt dětí 

Ve dnech 25.10.- 27.10.2012 probíhal na faře v Mladé Vožici podzimní pobyt dětí z farností. Původně měl probíhat částečně na Moravě s ostatními farníky. Z důvodu nenaplnění autobusu se odehrál celý na naší faře. Téma akce bylo –  Rok víry a výročí 1150 let příchodu věrozvěstů. Pro tento pobyt to byl návrat ke kořenům – “ Kdo byli bratři ze Soluně ?“ Děti  dnes vědí odtud pocházeli a jaký život žili svatý Cyril – mnišské jméno / téměř až do své smrti ve 42 letech Konstantin . Kdo je na Velkou Moravu pozval, co zde zažili a dokonce si děti postavily dřevěné  hradiště v Mikulčicích, kde oba bratři přebývali a svatý Metoděj zde pravděpodobně také zemřel ve svých 82 letech. Také navštívily kostel v Oldřichově a poznaly svaté v něm / děti  tak je už znají z kostela v Mladé Vožici, Šebířova a Smilových Hor /. Velice hezkou prohlídku jim v kostele sv. Filipa a Jakuba připravila paní kostelnice , ale také zároveň  starostka obce paní Mrázková. Poté se děti vyřádily v letošním roce nově budovaném centru / bývalá školka v Oldřichově Šelmberských dvořanů . Také nás v pátek navštívila vikariátní katechetka paní Maja Šittová, doufám, že s námi prožila hezké chvíle. Určitě byla pro děti posilou a velkou radostí kající bohoslužba na Hradě zakončená mší v kostele sv. Martina. Večer děti čekalo překvapení v podobě návštěvy nově vybudovaného muzea loutek a maňásků  ve věži Solnice  u kostela. Dokonce si děti připravily etudu s maňásky na téma : Pozvání  sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. V sobotu nakonec čekal děti náhradní výlet do Prahy, který organizovala právě p. Šittová z vikariátního střediska z Tábora. Děti navštívily muzeum másla v Maslovicích a strahovský klášter s knihovnou. Pouze byla veliká škoda, že po celý den provázelo dětí nevlídné počasí . Nakonec moc děkuji mé dceři Terezce  za obrovskou pomoc, protože celý pobyt  hlavně spočíval na ni, protože mi má nemoc neumožňovala se na něm podílet více. Děkuji tetě Anežce a Martičce za pomoc při hlídání dětí . Velké poděkování také patří otci Jaroslavovi, že nám umožnil být na faře a prožíval s námi společné chvíle. J. Kášková, katechetka

Výuka náboženství ve školním roce 2012/13

Jsme nesmírně rádi, že se v letošním roce přihlásilo na výuku náboženství celkem 23 dětí. Hlavně mě velice potěšilo, že z druhých tříd / kde se začíná poprvé s výukou / je dětí osm. Po třech minulých letech, kdy počty druháčků byly 1,2 a 3. Také si velice vážím účasti dětí na druhém stupni, kde jsou někdy křesťanské děti vystaveny tlaku, ze strany některých nevěřících spolužáků. Někdy neunesou syndrom „ bílé vrány „ a ztrácí se…Velice důležitý je také citlivý, ale pevný přístup věřících rodin.

Přehled výuky ve školním roce 2012/13

Výuka probíhá v příjemném prostředí společenské místnosti na faře v Mladé Vožici.

V letošním roce jsou III. skupiny dětí :

I. skupina – 2.třídy /8 dětí/ Pá 12.00 – 12.45 hod.

II. skupina – 3-5. třídy /7 dětí / Pá 12.50 – 13.35 hod.

vyučující Ing. Jana Kášková, katechetka mobil 731402948

III. skupina – 6-9. třídy /8 dětí / Pá 13.45 – 14.30hod. :

vyučující P. Mgr. Jaroslav Karas mobil 731402979

 Přehled společných akcí pro děti v tomto školním roce

Celoroční společné téma : Výročí 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na

Moravu.

1/ Podzimní pobyt dětí na faře spojený s dvoudenním výletem farníku na Velehrad a se zastávkou

v rodišti otce biskupa Hloucha.

Téma : „ Kdo byli bratři ze Soluně. „

Termín pobytu : 25-27.října 2012

2/ Jarní pobyt dětí na faře dokončení přínosu bratří ze Soluně….

Téma : „ První písmo slovanů – Hlaholice „

Termín pobytu : 11-15. března 2013

3/ Sladké putování ke dni dětí v sobotu 1.6.13 do muzea čokolády a marcipánu v Táboře

na místě dílna pro děti : výroba vlastní pralinky a ostatních dobrot

4/ Výlet na závěr školního roku v sobotu 22.6.13 do ZOO v Táboře-Větrovy

5/ Prázdninový pobyt dětí v Buchlovicích na Moravě / 5 km od Velehradu/.

Téma : „ I my doputujeme na Velehrad, jako svatý Cyril a Metoděj „

Termín : 23 -30.srpna 2013

Mše svaté a pobožnosti během školního roku 2012/13

1/ 21.10. Mše svatá s pásmem dětí na téma misie / Ml. Vožice /

2/ 25.10. Kající bohoslužba v adventu – během podzimního pobytu dětí

3/ 26.12. Setkání dětí u jesliček v 15.00 hod. kostel Ml. Vožice

4/ 12.03. Kající bohoslužba v postu – během jarního pobytu dětí

5/ 29.03. Velkopáteční křížová cesta pro dětí na Kalvárii v Miličíně

6/ 12.05. Mše svatá s pásmem dětí P. Marii a maminkám

7/ 21.06. Mše svatá s pásmem dětí na závěr školního roku

Ing. Jana Kášková, katechetka a P. Mgr. Jaroslav Karas

Ohlédnutí za školním rokem 2011/12 a aktivitami dětí z farnosti:

      Na hodiny náboženství chodilo celkem 15 dětí. Výuka probíhala na faře v Mladé Vožici pod vedením otce Jaroslava Karase a katechetky Jany Káškové. Na náš podnět v lednu navštívil naši školu v Mladé Vožici otec misionář Marek Adamczuk a paní Hannou Koukalovou. Pro děti 5. a 8. ročníků si připravili velice zajímavou přednášku o životě v misiích. Všichni byli překvapeni, když se z krátkého dokumentu dozvěděli, že v Africe často dochází k novodobému otroctví. Větší děti jsou zde prodávány na námezdní práce. Třeba třináctiletí až patnáctiletí chlapci rybářům za zásobu pitné vody pro rodinu na tři měsíce.Volně poté navazoval 15. ročník projektu do škol, které vyhlašuje diecézní katechetické středisko našeho biskupství. Letošní téma bylo: „Naděje“. Do projektu jsem se přihlásila s Mgr. Jiřinou Bělíčkovou a žáky 8. A. Měli jsme se seznámit s osudem Josefa Egyptského. Probrat jednotlivé fáze tohoto příběhu: otroctví, křivé svědectví a naděje. A vše zpracovat a převést do současné doby. Celkem týdenní příprava přinesla své ovoce a deset děvčat odjelo v červnu reprezentovat školu s dramatickým pásmem o třech obrazech a výtvarnými kolážemi do Českých Budějovic, odkud si přivezly čestné uznání od otce biskupa Jiřího Paďoura.Mimoškolní aktivity pro naše děti z farností byly také zajímavé. Podzimní a jarní víkendové setkání dětí na faře, které mělo své vyvrcholení výlety do Kutné Hory a do Prahy na výstavu Svatá Anežka Česká. Téma bylo „poznáváme světce a patrony našich kostelů“. Již je známe z kostela v Mladé Vožici a Šebířově. Volně navazoval prázdninový pobyt dětí z farnosti ve dnech 4. – 11. srpna 2012 ve Smilových horách. Tam děti poznaly kostel Rozeslání svatých apoštolů a téma pobytu bylo: „Svatí, mají mi co říct??“ Pobytu se zúčastnilo 22 dětí.