Mary´s Meals

Aktuální stav odeslaných příspěvků na Maryś Meals je

492 452,- Kč stav k 28.7. 2023

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům

Škola + Jídlo je naděje

 

Aktuální stav podpory Mary´s Meals k 11.2. 2022 den P. Marie Lurdské je

415 452,-Kč.

Děkujeme  P. Jaroslav Karas a manželé Petříkovi.

Zájemci mohou přispět na otevřený účet charitativní organizace Mary´s Meals

Ztracena ve vlastním životě…  

Píše se datum 6. srpna roku 2008. Rozjímám, a tak trošku se hádám s Bohem. Mám za sebou několik těžkých let života, řekla bych doslova zničující období. Jsem již několik let ztracená a na dně. Je to jakýsi začarovaný kruh, nemohu se z něj vyhrabat… Velkou měrou jsem se do té bezvýchodné situace dostala sama, nedobrými rozhodnutími, a teď si nesu následky. Toho jsem si vědoma. Ale je to již k neunesení, mám pocit, že přede mnou je jen černo a můj život nemá žádný smysl. Nejsem to já, ztratila jsem se. Ztratila jsem se ve svém vlastním životě. A i mé pochybnosti o existenci Boha mají své opodstatnění. A tak Bohu říkám: „Bože, jestli opravdu jsi a vidíš mě, tak prostě něco udělej. Cokoliv. Já už dál nemůžu. Jsem na konci sil.“  

Vlakové neštěstí 

V tomto stavu jsem usedala o dva dny později do vlaku, bylo to 8. srpna 2008, kdy jsem se vracela opět po návštěvě rodičů do Prahy. Ten den pak plnil titulky snad všech médií. Byla jsem zvyklá sedávat v prvním vagónu. Toho dne, když jsem vystoupila po schodech na peron, jsem najednou měla pocit, že moje taška váží snad tunu. Tenkrát jsem se nad tím vůbec nepozastavila, proč by moje desetikilová taška měla být najednou tak těžká, ale automaticky jsem se zastavila u první lavičky a řekla si, že dneska nastoupím do vagonu, který u mě zastaví, abych tu těžkou tašku nemusela tahat. Nejeli jsme dlouho, když vlak projížděl Studénkou. Náhle se ozvala šílená rána, naše věci se rozletěly po celém vagónu a všichni jsme byli úplně vyhozeni ze sedaček. A pak ticho.  Okamžitě jsem věděla, že se stalo něco „velkého“. Celé moje tělo se třáslo, nebyla jsem schopná se vůbec pohnout. Po pár minutách jsem celá roztřesená vylezla z vlaku, abych se ještě roztřesenější vrátila pro svoje věci. Vlak totiž narazil v plné rychlosti do spadlého mostu a obrázek, který se mi venku naskytl, bych nepřála vidět nikomu. Spatřila jsem jen hromadu sutin, zraněné lidi, zmateně pobíhající lidi… Já jsem jen byla schopná zavolat mámě, aby pro mě přijela. V té chvíli už bylo slyšet šílené houkání sanitek a okolo se to začalo doslova hemžit lidmi. Sled událostí v příštích hodinách se mi tak už slil do jakési mlhy. Bilance vlakového neštěstí ve Studénce byla dost tragická, přičemž v prvním a druhém vagonu to bylo nejhorší. Z médií jsem se pak dozvěděla, že celkem zemřelo 8 lidí a skoro 100 lidí bylo zraněno, mnoho z nich přišlo i o nohy nebo ruce, případně si po celý život ponesou následky jiných těžkých zranění a trauma. Pátý vagón, v němž jsem seděla i já, zůstal jako první celý na kolejích. Nikomu z nás se nic vážného nestalo (aspoň myslím), měli jsme jen nějaké modřiny a akutní šok.  

„Začni znovu a jinak“ 

Ale při tom všem jsem byla schopná zcela jasně a zřetelně pocítit, že v události, která se seběhla, je pro mě i odpověď Boha na mé zoufalé volání, aby mě zachránil. Jeho ruka se ke mně natahovala se slovy: „Tady jsem! Začni znovu a jinak.“ A já byla neskonale vděčná za dar života. Ještě před několika minutami se mi chtělo fakt umřít. O to intenzivněji jsem si uvědomila, že žiji, a jak ráda! Byla jsem si jistá, že nová šance, kterou jsem dostala, je Boží dar. Řekla jsem si, že nesmím – nemohu! – tento dar promarnit.  Jsem si též jistá, že určitou roli v tom sehrála moje milovaná babička, která byla tou dobou již několik let po smrti. Byla velmi zbožná, takovým tím prostým a upřímným způsobem, a měla široké, otevřené srdce, do kterého se vešel celý svět. A kdykoli jsem jí svěřila nějaké trápení, vždycky mi odpověděla: „Budu se za Tebe modlit.“ Jednou jsem se jí zeptala: „Babičko, a kdo se bude za mě modlit, až tu nebudeš?“ Ona se tenkrát mile usmála a odpověděla mi: „Já se za Tebe budu ale modlit vždycky.“ Zajisté sehrála svou roli i v tento den.Začala jsem si dávat život do pořádku, přišlo mnoho odpuštění. A především jsem prosila Boha, aby nějak zařídil, abych ho měla v životě už stále, protože ho potřebuji. A opravdu o to stojím. Neuměla jsem si představit jak, prostě jsem to odevzdala… Od té doby se událo mnoho věcí. Jedním z dalších znamení toho, že mi Bůh naslouchá, je i to, že jsem dnes vdaná za mého manžela Karla. Protože i díky němu má víra roste a jeho prostřednictvím a díky jeho životním hodnotám mám Boha neustále na zřeteli.  

Stavíme, jen trochu jiný dům… 

A dnes, kdy jsem součástí tak významného příběhu jako je Mary´s Meals, jsem si zpětně uvědomila i další věc. Už tenkrát měl Bůh pro mne připravenou tuto misi, a protože jsem jej vroucně prosila o zásah v mém životě, ušetřil mě. Ano, z tohoto příběhu si odnáším důležité poselství: Jestliže upřímně pozvu Boha do svého srdce a do svého života, on zcela jistě přijde. A lepší životní scénář bych pro sebe nikdy nevymyslela.  Není to o tom, že teď už mám ve všem jasno. Pořád a často jsem na rozcestích a rozhoduji se znovu a znovu. Zkoušky přicházejí stále, Bůh mi nedává všechno zadarmo. Například ještě před pár lety jsme měli s mým mužem úplně jiné plány, chtěli jsme stavět krásný velký dům. Ale zřejmě i díky tomu, že jsme začali naslouchat Duchu svatému ve svých srdcích, jsme na poslední chvíli stavbu odvolali (i když dva roky jsme neřešili prakticky nic jiného a už jsme měli vše potřebné vyřízené a oběhané). Namísto stavby nám vstoupilo do života Mary´s Meals, takže jsme naše síly i našetřené finanční prostředky začali směřovat na podporu hnutí. Ale vlastně tím pořád stavíme dům, jen trochu jiný. Připojili jsme se k Magnusově boudě, která sytí více než milion dětí.  

Plní se mé dávné sny 

V souvislosti s mým novým životním posláním si vzpomínám ještě na jeden zajímavý moment, který se udál zhruba před dvaceti lety. Přestěhovala jsem se tenkrát do Prahy a začala hledat práci. Velmi jsem se zajímala o nějaké místo u Člověka v tísni, protože jsem chtěla dělat něco takového. Ale bohužel, nabízený plat by sotva pokryl můj nájem, neměla bych na živobytí. Tenkrát jsem si řekla – kéž by mi bylo v mém životě někdy dopřáno, abych mohla pracovat v sociální oblasti a pomáhat lidem, a nebyla cele závislá na mém finančním příjmu. A já dnes mohu být denně součástí nádherných příběhů dětí, tolika malých i velkých skutků lásky! Vnímám dobrá srdce tolika lidí a přítomnost Božího Milosrdenství. Díky darům a požehnání, která s manželem dostáváme, se můžeme dnes oba dělit s těmi, kteří nic nemají, a spolu s mnoha skvělými dobrovolníky měnit lidské životy. Naprosto nás pohltila geniální myšlenka, kterou Bůh položil Magnusovi na srdce – poskytovat dětem to nejdůležitější pro jejich budoucnost – vzdělání – , a ještě jim u toho dát najíst! 

Děkuji Bohu i dnes, po víc než deseti letech, že mi tenkrát v tom vlaku odpověděl… 

Lucy Nečesalová z Brna 

Děkujeme těm, kteří přispívají na charitativní organizaci Maryś Meals. Aktuální stav příspěvků na odstranění bídy a hladu ve třetích zemí je celkem 250 415,Kč.  P. Jaroslav Karas a manželé Petříkovi

Milí přátelé,

dnes slavíme Mezinárodní den dobrovolníků! ❤ Při této příležitosti vám všem chceme poděkovat, zhlédněte video:

 

Užitečné odkazy:

Informace o kampani: http://mistouvanocnihostolu.cz/

Na všechna budoucí setkání, spolupráce a aktivity se těší

Šarlota a celý tým Mary’s Meals 

Aktuální stav příspěvků na Marys Meals

je k 2.11. 2021  214 415,- Kč

Vážení dárci, milí dobrovolníci a příznivci díla Mary’s Meals!

Dovolte, abychom Vám nabídli několik novinek z české pobočky.

 

 

 

 

 

 

Léto ve znamení setkávání

Po delší pandemické pauze naši dobrovolníci opět vyrazili do terénu. Modrý stánek nechyběl na akcích jako byl např. Dobropiknik v Brně, Dny lidí dobré vůle na Velehradě, Svatoanenská pouť na Modletíně, festival Ladná Čeladná, Africký týden v Safari parku Dvůr Králové nebo Kelečské babí léto. Na mnoha místech také proběhly poutě, jarmarky či bazárky, jejichž výtěžek byl věnován našemu dílu. Děkujeme všem, kdo se podíleli, za energii, nadšení i laskavost vložené do přípravy těchto akcí.

 

Malí agenti velkých skutků

Naprosto netradičním způsobem se zapojili skauti a skautky z Šenova, kteří připravili a prožili celotáborovou hru s námětem Mary’s Meals. Členové oddílu AGENTI pomocí speciálně sestaveného automatu postupně proměnili body získané za dobré skutky na peníze, které budou sytit 30 dětí po celý školní rok!

 

Vyšla výroční zpráva

Zajímá Vás, jak Mary’s Meals plnilo své poslání v době pandemie Covid-19? Chcete se dozvědět více detailů z programových zemí nebo aktuální čísla z české pobočky? To vše najdete ve Výroční zprávě Mary’s Meals Česká republika 2020, která je již dostupná ke stažení na našem webu.

 

Batůžkový projekt

Děkujeme také všem dětem i dospělým, kteří se zapojili do Batůžkového projektu. Aktuální stav centrálního skladu v Brně již překročil 5500 batůžků! A sběr stále pokračuje. Vše další se dozvíte na nových webových stránkách projektu.

 

A na co se těšíme v blízké budoucnosti?

 

 

 

Dobročinná aukce na podporu Mary’s Meals ve spolupráci s Knupp Gallery Prague

Přemýšlíte, jak investovat své peníze? V prostorách Knupp Gallery v Praze se dne 23. 9. 2021 v 17:00 objeví díla umělců, kteří se rozhodli podpořit programy školního stravování Mary’s Meals. Kromě toho bude jedinečná možnost získat bankovku s dvěma Komenskými, jejichž cesty jste mohli v našich spotech vídat poslední rok na sociálních sítích i v televizi. Dražená díla představujeme v katalogu. Pokud se chcete této události zúčastnit, ozvěte se nám prosím co nejdříve na info@marysmeals.cz.

 

 

Den kaše 10. října!

Proč slavit něco tak obyčejného jako je kaše? Protože kaše mění životy. Mysleme v tento den na všechny děti, které se každodenně těší na svůj hrnek kaše, a podpořme je. Jak? Na měsíc říjen jsme připravili výzvu Kaše za kilo a další aktivity pro jednotlivce i rodiny.

 

 

Cukroví nejen na Vánoce

Zveme ke spolupráci všechny, kdo rádi pečou!

Na vyžádání Vám zašleme vykrajovátka ve tvaru hrnečku na kaši a razítko na sušenky s nápisem „mary’s meals“. Použijete je při pečení perníčků, sušenek či cukroví, které můžete nabídnout na jarmarku, setkání, ve farní kavárně či jako dárek pro své známé.

Vykrajovátka vyrábíme technologií 3D tisku ze zdravotně nezávadného materiálu PLA. Uvítáme i tipy, jak vykrajovátka dále zlepšit či zdokonalit pro potřeby pekařské praxe.

 

 

 

Dva miliony díků na závěr

 

 

Dne 8. září jsme s radostí a vděčností oslavili dosažení dalšího významného milníku – již 2 miliony dětí dostávají jídlo od Mary’s Meals. Jeho zakladatel Magnus MacFarlane-Barrow k tomu mimo jiné řekl: „Je to úžasný den, kdy se scházíme v duchu vděčnosti a myslíme na 2 miliony dětí, které dostaly najíst. Den, kdy se třeba jen na chvíli zastavíme, abychom poděkovali a zároveň přijali poděkování. Dva miliony díků od dvou milionů dětí, pro které mnozí z vás každý den těžce pracují, a mnozí z vás mnoho dávají, jen aby ony dostaly najíst. Je to také den, kdy odvážněji než kdy jindy hlásáme naše poslání, aby každé dítě na tomto světě dostávalo jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání.“ Na celou promluvu v anglickém originále a na záběry z oslav v Keni se můžete podívat na youtube kanálu Mary´s Meals UK.

 

Děkujeme, že zůstáváte s námi. Sledujte nás na našich stránkách a na sociálních sítích.

Společně měníme životy.

Se srdečným pozdravem za všechny členy správní rady a za pobočku

Ludmila Pavlišová

 

 

Mary’s Meals Česká republika z.s.

Okružní 843/9a

638 00 Brno

 

T: +420 703 685 407

E: info@marysmeals.cz

IČ: 06918735

č.ú.: 44 102 77 / 0100

 

Nechcete už od nás dostávat tyto zprávy? Odhlaste se prosím zde.

 

     

 

 

 

 

 

 

K 27.12. 2020 bylo během Vánočního otevření kape na Hradě vybráno na projekt Maryś Meals 14.000,-Kč. Celkem k tomuto datu bylo odesláno  183 037,-Kč. Děkujeme  P. Jaroslav Karas a manželé Petříkovi.

Dne 15.10. 2020 bylo odesláno na projekt Maryś Meals dalších 30. 200,.Kč. Současně bylo odesláno dalších 30 batůžků naplněných hygienickými potřebami. Aktuální stav k 15.10. 2020  169.037,-Kč  a 130 batůžků s hygienickými potřebami.   Sbírka pokračuje děkujeme

Dne 3.9. 2020 bylo odesláno na projekt Maryś Meals dalších 10. 200,- Kč.               

Aktuální stav k 3.9. 2020 je 141.795,-Kč

 Děkujeme za podporu a příspěvky. Pomoc pokračuje ve formách   

 1) finanční příspěvky 

   2) batůžkový projekt   

 Ve 21. století není důvod k tomu, aby děti hladověly   P. Jaroslav Karas a manželé Petříkovi

Seznamte se s týmem na pobočce

Milí dobrovolníci Mary’s Meals,

jak mnozí víte, nedávno jsme přivítali v brněnské pobočce nové kolegyně. Seznamte se s nimi v tomto krátkém videu (klikněte na obrázek)

S celým týmem se můžete seznámit na našem webu zde.

Vnímáme, že dílu Mary’s Meals se dostává velké požehnání, a to i díky vašemu přičinění v terénu. Naše působení v České republice je velmi ceněno ve skotské centrále a jsme také v mnohém inspirací pro kolegy v jiných dárcovských zemích. Jsme tu pro vás a těšíme se na setkání s vámi.

S úctou za pobočku

Lucy Nečesalová

12.7. 2020 bylo odesláno na podporu projektu Maryś Meals 10.000,-Kč. Celkem odesláno 131 595,-Kč. Děkujeme za podporu a pomoc.             

   P. Jaroslav Karas a manželé Petříkovi.

  • Ke 20.5. 2020 bylo odesláno na podporu Maryś Meals dalších 8.000,-Kč. celkem je odesláno na podporu chudých dětí 121.593,-Kč a k tomu necelá stovka batůžků. Děkujeme P. Jaroslav Karas a manželé Petříkovi

Milí přátelé,  zveme vás k poslechu záznamu pořadu „Rodina podporovatelů Mary’s Meals v Česku se rozrůstá“ z vysílání rádia Proglas. Rozhovor se moc povedl 🙂 

   https://www.proglas.cz/…/detail-poradu/2020-03-26-19-30-00/…

S pozdravem a přáním ať jste zdraví,                      Dita Arabo

Na obrázku může být: 3 people, boty

Tato krásná fotečka nám dorazila z Jihočeského kráje, od dobrovolníků z obce Mladá Vožice. Batůžky zde vlastnoručně šije dobrovolnice Mary’s Meals, paní Antonie Petříková, naplňovat batůžky pak pomáhají děti a dospěli z místní farností. Mockrát děkujeme

Pěkný večer, moji milí a blízcí. A bude ještě hezčí, až si přečtete, co vám píši…

Není žádnou tajností, že naše farnosti již delší dobu podporují hnutí Mary´s Meals, které se stará prostřednictvím školství o hladovějící děti. Výtěžek za poslední rok je toho příkladnou ukázkou.
Na různých dobročinných a charitních akcích jsme za pouhý rok vybrali více než 100 tisíc korun. Když se toto číslo představí v překladu konání mnoha dobrovolníků Mery´s Meals, nasytili jsme 41 667 dětí. To není málo! Dík patří všem, kdo nejsou hluší a slepí, kdo přiloží jakýmkoliv způsobem ruku k dílu. 
 
Kromě štědrosti a věnované práci na přípravě projektů můžeme ale my všichni udělat ještě jednu věc – totiž šířit myšlenku Mary´s Meals. Seznamovat s konáním MM své blízké, kamarády, známé… Na internetu je jistě mnoho srozumitelných informací, ale hned v tomto týdnu jsou dva pořady, které si nenechme ujít. 
Nastavte si budíčky 
-) na pátek 14. 2 ., kdy bude ve 20:00 h na Tv Noe s Mary´s Meals Kulatý stůl (http://www.tvnoe.cz/porad/26922-kulaty-stul-mary-s-meals)
-) a na neděli 16. 2., kdy ve 12:35 h bude na ČT 2 v Křesťanském magazínu mimo jiné i reportáž z brněnského setkání dobrovolníků Mary´s Meals (https://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/320298380040002/).  Mimochodem, tam jsme měli i zastoupení, naši Toničku Petříkovou, která mi pěkně vynadá, až si přečte, že jsem ji sem uvedla. Ale já i ostatní víme, co všechno pro věc dělá, a tak vynadání snesu ráda a prozradila jsem to s hrdostí!!! B-) Ze setkání vám posílám také fotečku, schválně…, kdo najde Toničku??? Tak si pořady nenechte ujít a mějte se krásně. 
Za zpravodajství Pumprdlík (to vymyslel Péťan Coufalů), Jana Vepřeková.
Poděkování za finanční pomoc a podporu mezinárodního projektu Maryś Meals

Rád bych touto cestou poděkoval našim čtenářům za podporu mezinárodního projektu potravinové pomoci dětem v chudých zemí. Během adventních koncertů a vánočního období se podařilo dát dohromady a odeslat na konto pomoci MM přes 40 tisíc. Dohromady činí množství odeslaných finančních prostředků 113. 593,- Kč. Tato částka je dokladem toho, že i ve velmi skromných poměrech našich farností je řada lidí, kteří vidí mnohem dál než na vlastní zahrádku. Ještě jednou díky a sbírka pokračuje. P. Jaroslav Karas  Mladá Vožice 

Poděkování Maryś Meals

Milí přátelé, u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků bychom vám všem rádi vyjádřili poděkování, úctu a uznání za veškerý věnovaný čas, modlitby, myšlenky a úsilí, které věnujete šíření Mary‘s Meals v České republice. Česká pobočka má od svého založení, tj. od března loňského roku, obrovský kus cesty za sebou. A to i Vaší zásluhou. Ještě větší kus cesty je určitě před námi, nicméně sami jsme nečekali tak rychlý růst. Každý den nás naplňuje vnitřní radostí, že se v naší zemi Mary’s Meals stále tolik rozšiřuje. Je obohacující potkávat skvělé lidi, kteří nám díky hnutí do života přicházejí. Ostatně jsme toho svědky na mnoha setkáních s vámi. I vy se nám mnohdy svěřujete s povzbudivým příběhem, jak Mary’s Meals dokáže proměňovat srdce a životy druhých lidí. Je neuvěřitelné, jaké různorodé iniciativy a v jakém počtu napříč téměř všemi kraji od vás dosud vzešly. Svou energii věnujete například do organizování místních benefičních koncertů, pořádáte kreativní dílny a jarmarky, přednášky, besedy, sbírky ve školách či jiných společenstvích, píšete články do obecních nebo farních časopisů, pomáháte nám s překlady nebo se správou sociálních sítí, pomáháte na stáncích různých festivalů nebo trhů, vaříte kaši Likuni Phala, navazujete spolupráci v knihovnách či kinech pro představení knih nebo filmů, organizujete batůžkové projekty a mnoho, mnoho dalšího.nVaše zapálení, pomoc a nabídnutý čas jsou opravdu klíčovými prvky pro šíření hnutí. Z celého srdce a jménem všech téměř 40 000 dětí, které nyní dárci z České republiky denně sytí, vám všem ještě jednou DĚKUJEME za to, že jste s námi. Těšíme se na budoucí setkávání, rozhovory, příběhy a další příležitosti, díky kterým se s vámi budeme moci osobně potkat.

Děkujeme! 

https://www.marysmeals.cz/zapojte-se/dobrovolnictvi/nasi-dobrovolnici

 

za správní radu Mary’s Meals ČR z.s.

Marián Janov

Lucy Nečesalová

Karel Nečesal

Dominik Vít

Katka Mokrá

———————————————-

Mary’s Meals Česká republika, z.s.
Okružní 9a, Brno – Lesná, 638 00
t: +420 703 685 407

e: info@marysmeals.cz 
w: www.marysmeals.cz  
IČO: 06918735  č.ú.: 4410277 / 0100

 

V rámci 1. Adventního koncertu v kostele sv. Martina bylo vybráno na podporu mezinárodního projektu Maryś Meals 3.508,-Kč. Celkem je odesláno 68 187,-Kč a 90 batůžků s dětskými potřebami. Děkujeme.

Sbírka na odstranění hladu a bídy v našich farnostech pokračuje. K 30.11. 2019 bylo odesláno na Maryś Meals celkem 64.679 Kč. Současně jsme odeslali 90 vybavených batůžků. Děkujeme. V rámci 1. Adventního koncertu  1.12. v 15.00 hod. v kostele sv. Martina a 2. Adventního koncertu v Šebířově 8.12. v 15.00 hod. proběhne znovu finanční sbírka na MM. Kromě toho bude na radnici promítán film s názvem Chaild 34. Je to autententický dokument o životě jednoho sirotka v Africe. Lhostejnost zabíjí. Nebuďme lhostejní k základním potřebám druhých. Film bude promítán 6.a 7.12. v 15.00, 13.a14.12. v 15.00, 20. a 21.12. v 15.00. Originalita celého projektu spočívá v propojení povinné školní docházky a jedním jídlem denně (kukuřičná kaše), kterou by naše zhýčkané děti nejedly. Projekt využívá zdroje místní země čímž podporuje místní ekonomiku a dobrovolníky to jsou často mámy dětí, které v primitivních podmínkách připravují ve velkých kotlech pokrm pro děti. Z ČR se odesílá 100 všech finančních  darů. Podnikatelé z Brna financují režii a tím podporují celý projekt.           P. Jaroslav  Karas

Ke 30.9. 2019 jsme odeslali další batůžky pro školáky. Celkem naše farnost věnovala 90 vybavených batůžků. Velký dík všem, kteří čímkoliv přispěli!!!   Akce batůžky pokračuje.  Má to velký význam, protože je to podpora  extrémně chudých dětí. Pomozme těmto dětem získat vzdělání.   Děkujeme  A. Petříková

Velké poděkování vám všem, kteří jste přispěli do kasičky v kapli. Po Velikonocích se tam objevilo 1.803,- Přidali jsme k tomu peníze z různých dřívějších darů a prodeje drobných věcí, takže jsme dnes mohli na účet Mary´s Meals poslat 5.378,- . Vaše štědrost přinese spoustu dobra…

Na květnou neděli jsme s manželem byli opět na přednášce o projektu Mary´s Meals, tentokrát v Lukavci na faře. Sešlo se nás asi 20. Přednáška byla zajímavá a pečlivě připravená, spojená s promítáním filmu Child 31. Na faře v Lukavci byla moc milá atmosféra. Jednak proto, že se sešli lidé, kterým jde o dobrou věc, ale také lidé, kteří se rádi potkávají – například moc šikovní přednášející z Humpolce a několik „svatohorských poutníků“ (už se moc těším na květnovou pouť J ). V Lukavci při mši svaté v kostele sv. Václava proběhla sbírka na podporu Mary´s Meals, díky které se vybralo několik tisíc korun. A také na faře lidé přispěli. Jedna porce jídla pro děti ve škole stojí 2 koruny – tak si vždycky říkám „To bude jídla!!“ Mám smělé a neskromné přání, aby tato přednáška proběhla také u nás v Mladé Vožici … uvidíme… Moje srdeční záležitost jsou batůžky, což je doprovodný program. Jde o to, že se batoh (nemusí být nový, ale zachovalý) naplní potřebnými věcmi. Pro nás, kteří žijeme v bohaté části světa, jsou to běžné věci, ale pro tak extrémně chudé lidi, jako jsou třeba Malawijci, je to velká pomoc. A věřím, že i povzbuzení a ujištění, že na ně a na jejich děti někdo myslí a že svět není úplně lhostejný. Zde je soupis věcí, které musí batoh obsahovat: Pokud by se někdo z Vás chtěl zapojit do batůžkového projektu (například přispěním některé z výše uvedených věcí), zde je moje telefonní číslo: 721 131 628.

 

evidenční kartička batůžkuobsah batůžku

 

 

 

 

Antonie Petříková

Velikonoční otevření kaple na Hradě

Děkujeme příchozím  za návštěvu  kaple o velikonocích. Opět přišlo mnoho lidí, kteří jsou již stálými návštěvníky i těm ostatním. Během několika dnů se podařilo shromáždit necelé dva tisíce korun. Na projekt Mary´s Meals bylo odesláno 5.378,-Kč. Tento projekt napomáhá k odstranění bídy a hladu  v rozvojových zemích. Spojuje návštěvu školy a jedno jídlo denně. Cena jednoho jídla denně je něco málo více než 1 Kč. Nízká cena svědčí o velké bídě některých zemí. Cena financování 1 dítěte na 1 rok tak, aby dítě dostalo 1 jídlo denně je 420,-Kč. Naše farnost dlouhodobě podporuje tento projekt. P. J. Karas

Ohlédnutí za přednáškou

Ve čtvrtek 28.3.2019 jsme byli s manželem na přednášce o Mary´s Meals na faře v Pacově. Přednáška byla moc pěkně připravená, srozumitelná a s promítáním filmu CHILD 31. Tento film jsem viděla už po několikáté, a pokaždé se nemohu ubránit slzám. Ta bída dětí, které jsou mnohdy sirotky, je šokující. Je pro mně velmi těžké smířit se s tím, jak je svět lhostejný. O to víc jsem vděčná všem, kteří nejen finančně podporují tuto jednoduchou myšlenku, a sice podávání jídla ve spojení se vzděláním. PROSÍM, najděte si chvilku času na shlédnutí přednášky z Brna (https://vimeo.com/282905424) nebo filmu (https://vimeo.com/229266481). Neméně zajímavá je knížka Bouda, která krmí milion dětí (je k dispozici na faře). Škoda, že na výše zmiňované přednášce v Pacově nás bylo pouze 5… Ale ani to nás nesmí odradit – dobré myšlenky se musí šířit, dobro se samo neprosadí.

V den pacovské přednášky jsme slavili Den učitelů (výročí narození Učitele národů), proto se v tomto místě hodí jeho citát:

Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno – li, celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.

                         Jan Amos Komenský

Nejen proto bych vás ráda pozvala do kaple na Hradě o Velikonocích. Kaple je zasvěcena Panně Marii, a tak se přímo nabízí, aby právě Mariino jídlo propagovala.

A pokud vás tento projekt neosloví, můžete se potěšit krásou kaple a jejího okolí. Některé naše problémy se mohou zdát menší, pokud se na ně podíváme z výšky…

                                                          Antonie Petříková

Přednáška o projektu Mary´s Meals

Přednáška
 
Kdy:
28.3.2019 16:30 – 28.3.2019 17:30
Kde:

Na začátku nového roku 2019 bylo odesláno na potravinovou pomoc Maryś Meels 26.600,-Kč.  Díky této pomoci bude mít 63 dětí zajištěno jedno jídlo denně v rámci školní docházky. Děkujeme všem dárcům. Případné další příspěvky mohou čtenáři poslat sami  na zveřejněný účet případně prostřednictvím farnosti Mladá Vožice. Děkujeme P. J. Karas

V rámci blešího trhu spojeného s prodejem zboží  a dvou adventních koncertů bylo vybráno na projekt Maryś Meals celkem  přes 15 000 Kč. Sbírka na podporu projektu pokračuje. Děkujeme všem dárcům.

Farnost Mladá Vožice podporuje charitativní organizaci Maryś Meals. Cílem této organizace je  pomoc nejchudším zemím světa a tím odstranit hlad ve světě. Jednoduchá myšlenka, která se realizuje v řadě zemí. Organizátoři  využívají místní dobrovolníky a místní zdroje. Tím se potravinová pomoc výrazně zefektivní a zlevní. Druhým cílem je spojit učení ve škole s jedním jídlem denně. Děti, které vědí, že ve škole dostanou jídlo ji rádi navštěvují a tím roste gramotnost. Jednoduchá myšlenka jednoduchý cíl. Na těchto stránkách najdete konkrétní aktivity projektu včetně nabídky pomoci. P. J. Karas

Úvodní stránka neoficiálního webu podporovatelů Mary’s Meals

Děti ze ZŠ Komenda na Festivalu demokracie, doprovodné akci konference Forum 2000:
Festival demokracie očima dětských nadšenců pro MM ze ZŠ Komenda

Sbírkový účet Mary’s Meals Česká republika:

Sbírkový účet Mary´s Meals Česká republika

Mary’s Meals je mezinárodní hnutí, které účinně bojuje proti hladu ve světě zaváděním školního stravování tam, kde chudoba a hlad brání dětem v přístupu ke vzdělání. Vzdělání pak dětem otevírá cestu z chudoby.

Co je to Mary's Meals

Klíčové informace o Mary's Meals Novinky ohledně podpory Mary's Meals v naší zemi Archív událostí Jak přispět darem

O výjimečnosti Mary’s Meals (stručné shrnutí):
Jak prosté... Jak výjimečné... Mary's Meals

Vybrané aktivity:

‚Batůžkový projekt‘
startuje v českých školách
Batůžkový projekt
Video – Magnus MacFarlane-Barrow přednášel v BrněVideo - Magnus MacFarlane-Barrow přednášel v Brně na Katolické charismatické konferenci 2018

Jak přispět darem

Jak přispět darem

Poznámka k výše zobrazenému obrázku: i když je obrázek stylizován do podoby slevového kupónu se značnou nadsázkou, jádro tohoto přirovnání je trefné: nebýt nezištné práce desítek tisíc místních dobrovolníků v zemích přijímajících pomoc, neměli bychom možnost svými penězi pomáhat takto účinně.

Film Child 31 ………. Další filmy zde >>>Film "Child 31" s českými titulky

Video – Milona von Habsburg přednáší v Třebíči
Milona von Habsburg v Třebíči

Kniha o Mary’s MealsKniha o Mary's Meals

Videokanály s dalšími videi
(česky, slovensky)
Náš videokanál na Vimeo (čeština, slovenština)Náš videokanál na YouTube (čeština, slovenština)

Naše vize

Odstraňovat hlad ze světa pomocí jednoduché myšlenky, která funguje – podáváním jídla ve spojení se vzděláváním.

 

Vizi Mary’s Meals pěkně vystihuje minutový klip z filmu „Child 31“ (kliknutím na obrázek vpravo).

Vize Mary's Meals - minutový klip z filmu Child 31 Vize Mary’s Meals spojuje:

srdce a rozum – srdce tíhne k okamžité pomoci, rozum hledá efektivitu a smysluplnost pomoci do budoucna

současnost i budoucnost – jídlo ve škole tiší okamžitý hlad dítěte, vzdělání mu otevírá budoucí cestu z chudoby

nejrůznější skupiny lidí – společná vize spojuje lidi, kteří pomáhají, s lidmi, kteří pomoc dostávají; spojuje lidi různých původů, ras a společenského postavení, lidi nejrůznějších vyznání i nevěřící

Mýty a pochybnosti

Mary's Meals boří mýty


Stručně o podporovatelích Mary’s Meals

Spojuje nás společná touha nezištně pomáhat nádherné věci.
Nepracujeme s žádným rozpočtem.
Naprostá většina lidí v naší zemi tento úžasný projekt stále ještě nezná – a společně s Vámi to můžeme krůček po krůčku měnit. Krůčkem k tomu může být například šíření odkazu na webové stránky mailem nebo přidáním odkazu do Facebooku. Nebo je možné do Facebooku nasdílet některé z odkazovaných videí (jednoduše pomocí pár kliků myší po přehrání videa), a podobně.

Účel těchto webových stránek

Tyto webové stránky jsou neoficiálními stránkami českých podporovatelů Mary’s Meals. Doporučujeme nahlédnout i do oficiálních mezinárodních stránek www.marysmeals.org, případně i do řady národních stránek (pomocí rozcestníku www.marysmeals.org/international).

Účelem těchto stránek není suplovat oficiální webové stránky Mary’s Meals, k jejich zřízení vedly následující důvody:

  • Poskytování informačního servisu pro české podporovatele hnutí Mary’s Meals v situaci, když oficiální české webové stránky Mary’s Meals ještě nejsou v provozu
  • Usnadnění vzájemných kontaktů a spolupráce českých sympatizantů a podporovatelů hnutí Mary’s Meals
  • Představení myšlenek a výsledků hnutí Mary’s Meals v českém jazyce dalším možným podporovatelům

Není vyloučeno, že tyto stránky zůstanou v provozu i po budoucím zprovoznění oficiálních českých stránek Mary’s Meals, pokud to bude mít smysl a budou se s oficiálními stránkami vhodně doplňovat.

Novinky ohledně podpory Mary's Meals v naší zemi Archív událostí Jak přispět darem