Mládež farnosti

Ohlédnutí za setkáním mládeže na Klokotech

V pátek 8.3. se setkalo v Emauzích na Klokotech několik desítek mladých lidí, aby si připomněli smysl, význam a dosah světových dnů mládeže pro duchovní život církve nejen v naší zemi. Celé setkání moderoval jeden z přímých účastníků SDM v Panamě Cyril Janda. Prostřednictvím audiovizuální techniky nám obrazem i slovem přiblížil aktuální dění, které provázelo v lednu tuto středoamerickou zemi. Mladí lidé viděli jinou tvář církve než tu se kterou se běžně setkávají. Radost z víry  nadšení ze společenství a touha po blízkosti druhých to byly okamžiky, které naplňovaly SDM v Panamě. Jedním z vrcholů celého setkání byl příjezd a setkání s papežem Františkem. Tématem  celé akce byla slova P. Marie:“ Jsem služebnice Páně ať se mi stane podle tvého slova.“ Z naší vlasti se zúčastnilo setkání přes 200 mladých. Z tohoto počtu bylo téměř 20 z Českobudějovické diecéze. Na závět celého setkání bylo oznámeno místo příštího setkání. To bude opět na Evropském kontinentě v Portugalsku. Tak mladí mohou začít šetřit peníze… P. JK

 

Vážení rodiče, starší děti a mládeži dovolujeme se vás pozvat na tyto akce naší farnosti ,vikariátu a diecéze.
1/ První na řadě je již tento pátek přednáška Cyrila Jandy o Celosvětovém setkání mládeže  v Panamě v lednu 2019. Viz. první plakátek. Začátek  v 18.00 hodin v domě Emauzy na Klokotech, proto budeme odjíždět 17.30 hod. od fary. Přihlášky nejpozději do zítra – zajištění dopravy auty. Děti  mladší 15 let zavezme po přednášce po návratu až domů.
2/ Farní setkání mládeže na faře 22.03. od 18.00 hodin – bude zde prezentovány ostatní akce + zážitky děvčat Kopeckých z CSM v Panamě v lednu 2019.
Děti  mladší 15 let zavezme po setkání až domů.
3/Letos farní prázdninový pobyt dětí nebude, proto nabízíme zavčas  pobyty Enter Junior+Enter Camp z naší diecéze pro starší děti a mládež
Děkujeme za vaši ochotu a zároveň vás prosíme o vstřícnou spolupráci na těchto akcích. P. Mgr. Jaroslav Karas a J. Kášková, katechetka

 

 

 

 

Diecézní setkání mládeže s biskupem 2019

Dějiny Světových dnů mládeže ve zkratce: Tři setkání mládeže a tři papežové

Od prvního Světového dne mládeže, který slavil Jan Pavel II. v Římě v roce 1986, se změnil geopolitický obraz světa, změnil se každodenní život i zájmy mladých a zakladatel těchto setkání se stal dokonce jejich svatým patronem. Motivace těch, kdo putují z různých koutů světa, aby poznali život svých vrstevníků, s nimiž sdílejí navzdory všem podmíněnostem a rozdílům stejnou víru a stejnou touhu, zůstávají stejné. Za zrnko naděje můžeme považovat i to, že jich stále přibývá.

Jan Pavel II. a přes milion mladých v Rio de Janeiru (1987)

Připomeňme si nyní krátce tři z těchto Světových dní mládeže, které v stoupily do dějin. Po Římě se hned druhé konaly mimo Evropu. Jan Pavel II. za jejich dějiště zvolil hlavní město Argentiny.  Na květnou něděli v dubnu 1987 se do Buenos Aires sjelo více než milion mladých lidí, aby se setkali s papežem, který tam uzavíral svou apoštolskou cestu do Uruguaye, Chile a Argentiny. Setkání zahájila mše v bazilice Naší Paní z Luján. Modlitební bdění před závěrečnou mší mělo trojdílonou skladbu, tvořenou argentinským, latinskoamerickým a světovým blokem. Ke každému z nich měl Petrův nástupce zvláštní poselství. Hlavní eucharistie se slavila před Obeliskem v Buenos Aires. Bylo to poprvé v novodobých dějinách, co papež slavil květnou neděli mimo Řím. Přes milion mladých lidí zpívalo společně na prostranství Avenida 9 de Julio hymnu složenou k této příležitosti „Země, která nemá hranice, nýbrž ruce, které společně vytvoří řetěz silnější než válka a smrt. Vždyť víme, že cestou je láska.“ O jakou lásku jde, ujišťovalo motto setkání: „Poznali jsme a uvěřili jsme v lásku, kterou má Bůh k nám.“

 

Benedikt XVI. a dva miliony mladých v Madridu (2011)

O dvacet čtyři let později se Světové dny mládeže konaly v Madridu. Na setkání s Benediktem XVI. se sjelo dva miliony mladých. Byl srpen 2011 a 26. setkání mládeže se neslo v duchu motto: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držete víry“ (Kol. 2,7). Papež povzbuzoval mladé ke statečnému vyznání vlastní víry. Připomněl také, že Ježíš Petra ujišťuje, že na skále jeho víry postaví svou církev. Svatý otec vysvětloval, církev není jen jednou z řady institucí, ale je s Bohem těsně spojená. „Sám Kristus se k ní vztahuje jako ke „své“ církvi. Není možné odtrhávat Krista od církve, jako není možné oddělovat hlavu od těla (srov. 1 Kor 12,12). Církev nežije sebou, nýbrž Pánem. On je přítomen uprostřed ní, dává jí život, pokrm a sílu.“ Kázal v Madridu Benedikt XVI.

František a tři miliony mladých v Riu de Janeiru (2013)

Setkání mládeže v Riu de Janeiru v roce 2013 se mělo stát první zahraniční cestou papeže Františka. První latinskoamerický papež předsedal festivalu mladých v Brazílii, v největší zemi Jižní Ameriky. Motto tehdy znělo „Jděte a zíkejte učedníky ze všech národů“. Závěrečná mše v neděli 28. července se zapsala do dějin jako patrně největší eucharistie vůbec. Na pláži Copacabana se jí zúčastnilo tři miliony lidí. František si získal mladé také gestem mimo program, když zamířil za mladými Argentinci, kteří nocovali v okolí katedrály sv. Sebastiána. Vyzval je, aby se nebáli opustit světskost, karierismus a klerikalismu, aby nebyli uzavřeni do sebe. Pokud církev nevyjde ze sebe, stává se neziskovou organizací. A církev není neziskovka!  – zdůrazňoval papež v Riu de Janeiru.

Video záznam najdete ZDE

Světové dny mládeže se uskuteční  od 22.1.-27.1. 2019 v Panamě se dvěma zástupci našich farností.

Odkaz na stránky Světových dnů mládeže, kterých se zúčastní 2 zástupci  za z našich farností

https://panama2019.signaly.cz/1810/katecheze-podzimni-duchovni-priprav

Děkujeme mládeži i dospělým za zapojení do Tříkrálové sbírky. Díky úsilí mnoha štědrých lidí se podařilo shromáždit rámci sbírky dohromady     75 803,-Kč. K tomu je třeba připočítat desítky lidí,  kterým  koledníčci přinesli radost a požehnání až do jejich příbytků. Děkujeme

P. Jaroslav Karas a Ing. Jana Kášková

CSM Olomouc 2017 | Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017

Prázdninový pobyt dětí ve Smilových Horách

                                                        24.-28.7.2017

Motto :“ Pojedeme do Fatimy, jo a kde to je..?“

Délka pobytu 5 dní, v turistické ubytovně obce.

Cena pobytu včetně ubytování a celodenní stravy 1.900,-Kč.

Na pobytu se dozvíme vše o Portugalsku :

národním jazyku, jídlu, krojích, zvycích, vlajce.

Kde se v Evropě nachází, co tam roste a žije.

Vyrobíme si portugalskou vlajku, modrou portugalskou kachli, naučíme se péct sladký košíček Pastel de nata, uvařit v jednom hrnci národní pokrm Cosidu a taky pár slov a frází v portugalštině, tak abychom se dozvěděli :

– co se vlastně před sto lety ve Fatimě stalo a jak to tam dříve i dnes vypadá.

Také prožijeme modlitby s písničkami během celého dne, mši svatou v přírodě.

Prožijeme celotáborovou hru, noční bojovku a pro starší děti noc pod širákem….

Z důvodu potvrzení počtu ubytovacích míst, potvrdtě prosím

závaznou přihlášku nejpozději do pátku 24.3.2017.

Děkuji J. Kášková , mobil : 731402948

         

 Plán akcí mládeže 2014/15

Akce Termín Poznámka
Svatováclavské putování 28.9. Pěší putování odchod v 7.45. od fary. Po příchodu mše sv. na Malém Blaníku ve 13.00 následuje koncert Karla Vepřeka od 14.00 návrat zpět busem v 17.00 do Ml.Vožice
Setkání mladeže v Klokotech 24.10 Auty odjezd od fary v Ml. Vožici
Výlet k Trapistkám 23.11. Autobus odjíždí v neděli v 8.00 na slavnostní Mši sv. při které budou sestry skládat obláčky
Pomoc při organizaci akce na Hradě 24.12. Akce na Hradě, zajištění průběhu akce včetně občerstvení ve spolupráci s ostatními organizacemi
Setkání u jesliček v kostele sv. Martina 26.12 Pomoc při organizaci
Silvestr na faře 31.12.
Postní putování neděle
Zelený čtvrtek adorace 2.4. Po mši sv. adorace v kostele a  průvod do kaple na Hrad
Velikonoční setkání 28.3. Pátek a sobota před květnou nedělí setkání s mladými na diecézní úrovni
Letní tábor Červenec Nabídka letního pobytu  zázemí na faře

Ahoj holky a kluci,

chtěli bychom vás pozvat na pravidelná setkávání mládeže od 15 do 30 let. Setkáváme se každý čtvrtý  pátek v měsíci v 18 hodin na faře v Mladé Vožici. Příští plánované setkání bude 25. října 2013. Další program  na rok 2013/14 nahoře

Základní info:

 • čas od 18 do 20:30 hodin (je možné kdykoli odejít nebo i zůstat delší dobu), čas se může měnit podle dohody
 • místo setkání: na faře, farní zahradě, venku a podobně…

Co bychom chtěli dělat:

 • společně se více poznat, vytvořit společenství
 • podnikat akce menší (bowling, kulečník, ping-pong), větší (bazén, kola, motokáry) i největší 🙂 (setkání mládeže naší diecéze, Světové setkání mládeže,…)

Obecná pravidla:

 • nikdo nikoho nenutí – každý může přijít i odejít, kdy bude potřebovat
 • je možné přivést i své kamarády – jak věřící, tak i nevěřící, pokud by o to měli zájem
 • během setkání nepít alkohol a nekouřit

Průběh setkání:

pokud budeme na faře (což bude asi většinou), pak by se setkání skládalo ze

 • společného povídání na určité téma
 • her – venkovní i stolní
 • případně přednášek (pokud bude zájem)
 • sledování filmů apod.
 • na závěr vždy krátká modlitba

Přijďte se nezávazně podívat a můžete s sebou vzít i své přátele (věřící či nevěřící). Pokud máte zájem (nebo se chcete na něco zeptat) ozvěte se, prosím, na e-mail: mladez.ml.vozice@seznam.cz

Těšíme se na všechny! 🙂