Přehled bohoslužeb květen-červen 2022 +Plán farností

Přehledy bohoslužeb květen 2022

Květen Den Farnost/Kostel Hod. Poznámka
30.4. So Vrcholtovice 18.00 MS
1. Ne Nová Ves

Mladá Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

MS

MS

MS  

2. Po Ml. Vožice 8.30 MS
4. St Ml. Vožice 17.00 MS
5. Čt Kaple Hrad 16.00 MS zpěvy s Taize
6. Ml. Vožice 17.00 MS
7. So Oldřichov

Hlasivo

16.00

18.00

MS

MS

8. Ne Šebířov

Mladá Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

MS

MS

MS 

9. Po Ml.Vožice – fara 8.00 Odjezd na Dětskou vikariátní pouť na Klokoty

Návrat po 16.00 hodin.

11. St Ml. Vožice 17.00 MS
12. Čt Buková 16.00 MS
13. Ml. Vožice 17.00 MS
14. So Vrcholtovice 18.00 MS
15. Ne Ml. Vožice

Moraveč

9.30

11.00

MS

MS

16. Po Ml. Vožice 8.30 MS  
28. St Ml. Vožice 17.00 MS
19. Čt Řísnice 17.00 FM
20. Ml. Vožice 17.00 MS
21 So Vilice

Hlasivo

11.00

18.00

MS

MS

22. Ne Šebířov

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

MS   Sbírka na pomoc

MS   pronásledovaným křesťanům

MS 

23. Po Ml. Vožice 8.30 MS
25. St Ml. Vožice 17.00 MS
  Ne Ml. Vožice 9.30 MS  P. Stanislav Zápotocký
26.5.-29.5. pouť pro všechny farnosti na sv. Horu

Přehledy bohoslužeb červen 2022

Červen Den Farnost/Kostel Hodina MS /BS
1. St Ml. Vožice 17.00
2. Čt Kaple Hrad 16.00 MS+ adorace se zpěvy z Taize
3. Ml. Vožice 17.00
4. So Hlasivo 18.00
5. Ne Šebířov

Ml. Vožice  

Smilovy Hory

8.00  Boží hod svatodušní

9.30

11.00                       

6. Po Mladá Vožice – fara     16.00 odjezd ke kapli P. Marie v Chotovinách
8. St Ml. Vožice 17.00
9. Čt Řísnice 16.00
10. Ml. Vožice  MS 17.00 18.00  Noc kostelů – kaple na Hradě
11. So Vrcholtovice 18.00 Pouť Nejsvětější Trojice
12. Ne Nová Ves

Ml. Vožice  

Smilovy Hory

8.00   Sbírka na potřeby diecéze

9.30

11.00                       

   
 13. Po Ml. Vožice 8.30
15. St Ml. Vožice 17.00
16. Čt Ústějovská kaple 16.00 FM
17. Ml. Vožice 17.00 MS
18. So Sjezd rodáků ve Smilových horách  14.00 MS, 15.00 modlitba na hřbitově

Hlasivo                            18.00 MS

19. Ne Ústějovská kaple           10.00 MS  Slavnost Těla a Krve Páně

Pro všechny farnosti

20. Po Ml. Vožice 8.30
22. St Ml. Vožice 17.00
23. Čt Ml. Vožice 16.00 FM
24. Ml. Vožice 17.00
25. So Vrcholtovice 18.00
26. Ne Nová Ves

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

27. Po Ml. Vožice 8.30
29. St Ml. Vožice 17.00
30. Čt Ml. Vožice 16.00 FM

 

  • První a třetí neděli se koná BS v Šebířově v 8.00  hod.
  • Druhou a čtvrtou neděli se koná ve Vrcholtovicích BS v 11.00 hod
  • Srdečně zveme farníky na velikonoční program, který bude probíhat na faře každou postní neděli od 15.00hod.v příjemném prostředí farního zázemí. Program bude probíhat ve třech rovinách společenství, sdílení, slavení.
  • Každou neděli je z kostela sv. Martina  bohoslužba stremovaná v 9.30 hod.

Velikonoční nedělí 2020 zahajuje ŘKF Mladá Vožice stremové vysílání farní bohoslužby v 9.30hod. a adorací  v 15.00 hod. se svátostným požehnáním pro všechny naše farnosti. Každá neděle je věnována modlitbě za konkrétní farnost. Podpořte svojí účastí, popřípadě pošlete přímluvu za sebe i své blízké. Tento komunikační prostředek má pomoci těm, kteří nemohou do kostela chodit. V žádném případě nenahrazuje osobní účast na mši sv. Prosím, nabídněte přenos těm, kteří jsou osamoceni a nemají, kdo by je na mši sv. dovezl. Při dostatečném počtu odběratelů (1kliknutí na obrazovce) bude možné vložit odkaz na farní internetové stránky a bohoslužba bude okamžitě uložena a připravena ke shlédnutí.                                                                                       Děkuji P. Jaroslav

Plán akcí farností 2020/21

Akce Termín Hodina Poznámka
Zahájení školního roku mší svatou: Žehnání aktovek 06. 09. 2020 9.30 Kostel sv. Martina v Ml. Vožici
Zahájení výuky náboženství podle epidemiologické situace 9-10. 2020

 

  Fara v Mladé Vožici
Pěší pouť z Mladé Vožice do Želiva 11.9.-12.9 .    
Ústějovská kapl + Lasaletská pouť 20.09. 9.30  
Svatováclavský výšlap pro rodiny s dětmi a mládež

Ve spolupráci s Klubem Českých turistů

28.09. 8.00 Zrušen
Celodiecézní pouť do Českých Budějovic 2.-3.10.   Zrušena
Mše sv. s pásmem dětí k misijím 18.10. 9.30 Kostel v Ml. Vožici
Poutní mše sv. v Janově 31.10.  10.00 Kostel Janov
Hubertská mše svatá v Mladé Vožici 1.11. 9.30 p. Chomát
 Duchovní obnova s příležitostí sv. smíření v Poličanech 5.-8. 11.    P. Karas
 Setkání  dětí na faře spojený s poutí do kostela sv. Martina v Sedlčanech. Zakončeno mší svatou v neděli  kostele   14.-15.11.   Pásmo ke sv. Martinovi
Přednáška o sv. Martinovi 18.11.   16.00 P. Sedloň fara v Ml. Vožici
       
1. Otevírání adventu kostel sv. Martina,  koncert pěveckého sboru Lumen z Pacova 29.11. 15.00 Kostel sv. Martina
2.-3. Adventní koncert podle epidemiologické situace      
Advent roráty – zahájení 30. 11. 8.00 Fara
Adventní duchovní obnova s příležitostí sv. smíření 4. 12. 16.00  P. Karas
Adventní kající bohoslužba pro děti z nábožentví

Nabídka individuální svátosti smíření starších dětí a mládeže

16.-20.12.   Fara v hodině náboženství
Vánoční dílna Klokoty, VKS + farnost Klokoty podle epidemiologické situace Prosinec 2020 8.05 Odjezd autobusu od pošty

Výroba vánočních předmětů

Zakončení rorátů  s posezením u vánočky 23.12. 8.30 Fara
Celodenní otevření kaple-Jesličky v kapli 24.12.

25.12.

Od 9.00 Zahájení roráty

Závěr v 16.00

Setkání dětí u Jesliček v kostele sv. Martina podle epidemiologické situace 26.12. 15.00 Program  dětí ZŠ pod vedením Dipl. um. M. Kuklová
Požehnání koledníkům, mše sv. s dětmi 03.01.  2021. 13.00 Kostel v Ml. Vožici
Tříkrálová sbírka 04.1.-12. 2021   Podle rozpisu skupin koledníků
Výlet  koledníčků do Vlašimi 16.01.   Fara v Mladé Vožici
Farní ples hraje skupina Triton 30.01. 20.00 Záložna v Mladé Vožici
Přednáška ke Světovému dni nemocných na faře v Ml. Vožici 10.02. 16.00 Hospic Jordán
Mše sv. s dětmi ke SDN v kostele sv. Martina 14. 02.  9.30 Pásmo dětí
Setkání  dětí na faře o masopustu. Výroba masek, pečení masopustních koblih  a setkání rodičů s dětmi na faře 13.-14.2. 9.00 Fara v Ml. Vožici
Postní duchovní obnova se svátostí smíření 19.02. – 26.02. 16.30 P. J. Karas + host
Postní putování k ústějovské kapli  od 21.02. – 28.03.  Neděle 14.00  Modlitba a zpěv
Kající bohoslužba pro děti

Nabídka individuální svátosti smíření starších dětí a mládeže

1.3.-7.3.   Hodiny náboženství
Svatý týden oslava největších křesťanských svátků  od 28.03- 04.04. 2021
Velikonoční dílna Klokoty  podle epidemiologické situace                                   01.04 8.05 Odjezd  od pošty

                                                                                        Výroba velikonočních  předmětů

Křížová cesta dětí  na Hrad Velký Pátek 02.04. 15.00 Odchod od fary
Velikonoční program v kapli na Hradě 04.-05. 04. 9.00 Závěr v 16.00
Neděle Božího milosrdenství pouť do Prahy na Černý Most 11.04. 13.33 Odjezd vlaku z Olbramovic
Přednáška Mariánské téma    Květen 2021 18.00 Kněz z diecéze
Dětská vikariátní pouť podle epidemiologické situace                                   Květen 2021 7.45 Odjezd od fary
Pěší pouť na Svatou Horu Květen 2021 7.00 Kostel Ml. Vožice
Poutní mše sv. ke kapli P. Marie v Chotovinách 24.5. 2021 16.00 Od fary
Noc otevřených kostelů 05.- 06.2021   Ústějov a Janov
Poutní zájezd farníků do Neratova ve Vých. Čechách a okolí Květen 2021.   Vepřeková J.
Boží Tělo – Ústějovská kaple 30.05. 9.30 MS, průvod ke čtyřem oltářům, občerstvení
Setkání  na závěr školního roku s rodiči a dětmi na faře. Zahájíme modlitbou, pak grilování na faře a program pro všechny 20.06. 15.00 Kostel a fara v Mladé Vožici
Pouť Ml. Vožice pro všechny generace 15.08. 10.00 Na Hradě
Pěší pouť Velehrad Srpen 2021   Pro starší mládež