Přehled bohoslužeb leden a únor 2020 +Plán farností

Přehled bohoslužeb Leden 2020

Leden Den Farnost/Kostel Hodina Poznámka
1. St Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS

BS

MS

MS P. JC

MS P. JC

MS  P.JC

3. Ml. Vožice 17.00 MS  Adorace
5. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P. JC

BS  

BS

MS 

MS                 

MS

6. Po Ml. Vožice 8.30 MS
8 St Ml. Vožice 17.00 MS
10. Ml. Vožice 17.00 MS
12. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS

MS P. JC

MS P. JC

MS 

MS                          

MS

13. Po Ml. Vožice 8.30 MS
15. St Ml. Vožice 17.00 MS
17. Ml. Vožice 17.00 MS
19. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS  P. JC

MS

MS 

MS

MS   P. JC      

BS

20. Po Ml. Vožice 8.30 MS
22. St Ml. Vožice 17.00 MS
24. Ml. Vožice 17.00 MS
25.. So  Zveme veřejnost na XVII. Ročník Farního plesu
26. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS

MS P. JC

BS  

MS P. JC

MS           

MS 

27. Po Ml. Vožice 8.30 MS
29. St Ml. Vožice 17.00 MS
31. Ml. Vožice 17.00 MS

 Přehled bohoslužeb Únor 2020

Únor Den Farnost/Kostel Hodina MS Poznámka
1. So Ml. Vožice 30. Výročí   

P. Veselého

10.00 MS  1. Sobota

Hlavní celebrant P. Adolf Pintíř

2. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS  Uvedení Páně do chrámu

MS  

MS

MS    P. JC

MS    P. JC             

BS

3. Po Ml. Vožice 8.30 MS
5. St Ml. Vožice 17.00 MS  
7. Ml. Vožice 17.00 MS
9. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P. JC

BS

BS 

BS 

MS P. JC            

MS P. JC

10. Po Ml. Vožice 8.30 MS
12. St Ml. Vožice 17.00 MS 
14. Ml. Vožice 17.00 MS
16.   Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS

MS  P. JC

MS  P. JC

MS 

MS                           

MS

17. Po Ml. Vožice 8.30 MS
23. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS

BS 

MS

MS P. JC

MS           

BS

24. Po Ml. Vožice 8.30 MS
26. St Ml. Vožice 17.00 MS           Popeleční středa
28. Ml. Vožice 17.00 MS P. JC

Plán akcí farností 2019/2020

Akce Termín Hodina Poznámka
Zahájení školního roku mší svatou: Žehnání aktovek 08. 09. 2019 9.30 Kostel sv. Martina v Ml. Vožici
Zahájení výuky náboženství V týdnu

16. 09-21. 09.

  Fara v Mladé Vožici
Svěcení zvonu v Ústějovské kapli 15.09. 13.00 Průvod z Radvanova
Ohlédnutí a postřehy z pěších poutí na Velehrad a Sv. Horu 25.09 18.00 Fara
Svatováclavský výšlap pro rodiny s dětmi a mládež

Ve spolupráci s Klubem Českých turistů

28.09. 8.00 Odchod z fary v Ml. Vožice
Přednáška Mgr. Koukalové na téma Missie v doprovodu kněze z Ugandy na faře v Mladé Vožici, následuje mše sv. v kostele 16.10. 16.00 Mladá Vožice
Mše sv. s pásmem dětí k misijím 20.10. 9.30 Kostel v Ml. Vožici
Poutní mše sv. v Janově 26.10.  10.00 Kostel Janov
Hubertská mše svatá v Mladé Vožici 27.10. 9.30 F. Matoušek
 Víkendový pobyt pro děti na faře spojený s poutí k ústějovské kapli. Zakončen mší svatou v neděli  kostele   01-03.11. 16.00

fara

Pásmo ke sv.  Anežce
Přednáška o sv. Anežce České při příležitosti 30. výročí svatořečení. 20.11.   18.00  Mgr. Marie Šittová fara v Ml. Vožici
Adventní duchovní obnova s příležitostí sv. smíření 29. 11. 16.00  P. Karas
1. Otevírání adventu kostel sv. Martina,  koncert pěveckého sboru Lumen z Pacova 01.12. 15.00 Kostel sv. Martina a rozsvícení stromů na náměstí
Advent roráty – zahájení 02.12.   8.00 Fara
2. Adventní varhaní koncert s pěveckým vystoupením 08.12. 15.00 Šebířov
Adventní kající bohoslužba pro děti z nábožentví

Nabídka individuální svátosti smíření starších dětí a mládeže

16.-20.12.   Fara v hodině náboženství
Vánoční dílna Klokoty, VKS + farnost Klokoty 14.12. 8.05 Odjezd autobusu od pošty

Výroba vánočních předmětů

3. Adventní vystoupení učitelů a žáků   ZŠ a MŠ  Ml. Vožice 15.12.  15.30 Kostel Ml. Vožice
Zakončení rorátů  s posezením u vánočky 23.12. 8.30 Fara
Celodenní otevření kaple-Jesličky v kapli 24.12.

25.12.

Od 9.00 Zahájení roráty

Závěr v 16.00

Setkání dětí u Jesliček v kostele sv. Martina 26.12. 15.00 Program  dětí ZŠ pod vedením Dipl. um. M. Kuklová
Požehnání koledníkům, mše sv. s dětmi 03.01.  2020. 13.00 Kostel v Ml. Vožici
Tříkrálová sbírka 03.1.-13.01   Podle rozpisu skupin koledníků
Víkendový pobyt koledníčků na faře 03-05.01   Fara v Mladé Vožici
Farní ples hraje skupina Triton 25.01. 20.00 Záložna v Mladé Vožici
Přednáška ke Světovému dni nemocných na faře v Ml. Vožici jáhna  a nemocničního  kaplana v Táborské nemocnici 05.02. 16.00 Mgr. Mikula V.
Mše sv. s dětmi ke SDN v kostele sv. Martina 09. 02.  9.30 Pásmo dětí
Masopustní víkend dětí na faře Výroba masek, masopustní rej dětí v maskách  s diskotékou a setkání rodičů na faře. 21.- 23. 2. 16.00 Fara v Ml. Vožici
Postní duchovní obnova se svátostí smíření 06.03. 16.30 P. J. Karas + host
Postní putování k ústějovské kapli  od 01.03. – 05.04.  Neděle 14.00  Modlitba a zpěv
Kající bohoslužba pro děti

Nabídka individuální svátosti smíření starších dětí a mládeže

20.03.-27.03.   Hodiny náboženství
Setkání mládeže pro starší děti a mládež

V pátek na faře ohlédnutí za Světovým dny mládeže

v Panamě leden 2019

27.3. 18.00 Účastníci SDM v Panamě
Svatý týden oslava největších křesťanských svátků  od 09.04-13.04. 2020
Velikonoční dílna Klokoty                                     09.04 8.05 Odjezd  od pošty

                                                                                        Výroba velikonočních  předmětů

Křížová cesta dětí  na Hrad Velký Pátek 10.04. 15.00 Odchod od fary
Velikonoční program v kapli na Hradě 12.-13. 04. 9.00 Závěr v 16.00
Neděle Božího milosrdenství pouť do Prahy na Černý Most 19.04. 13.33 Odjezd vlaku z Olbramovic
Poutní zájezd farníků do Neratova ve Vých. Čechách a okolí 14. 05. – 17. 05.   Vepřeková J.
Přednáška Mariánské téma    20.05. 18.00 Kněz z diecéze
Dětská vikariátní pouť 25. 05. 7.45 Odjezd od fary
Pěší pouť na Svatou Horu 28 05.-31.05 7.00 Kostel Ml. Vožice
Poutní mše sv. ke kapli P. Marie v Chotovinách 01.06 16.00 Od fary
Noc otevřených kostelů 05. 06.   Ústějov a Janov
Víkendové setkání dětí přistupujících k prvnímu sv. přijímání 05.-07. 06 16.00  
       
Boží Tělo – Šebířov 14. 06. 9.30 MS, průvod ke čtyřem oltářům, občerstvení
Setkání  na závěr školního roku s rodiči a dětmi na faře. Zahájíme MS,  pak grilování na faře a program pro všechny 19.06. 17.00  
První svaté přijímání dětí farností 21.06. 9.30 Ml. Vožice
Pouť Ml. Vožice pro všechny generace 16.08. 10.00 Na Hradě
Pěší pouť Velehrad 19.08.-24.08.   Pro starší mládež
Pouť k Ústějovské kapli,  zahájení průvodem v Radvanově 14.09. 13.00