Přehled bohoslužeb

Březen

 

Den Farnost/Kostel Hodina Poznámka
1. Ml. Vožice 17.00 MS
3. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS JC

MS

MS

MS

MS

BS

4. Po Ml. Vožice 8.30 MS
6. St Ml. Vožice 17.00 MS Popeleční středa
7. Čt Smilovy Hory 16.00 FM
8. Ml. Vožice 17.00 MS,
10. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS

MS JC

MS

BS

MS

MS JC

11. Po Ml. Vožice 8.30 MS
13. St Ml. Vožice 17.00 MS
15. Ml. Vožice 17.00 MS
17. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS

BS

MS JC

MS JC

MS

MS

18. Po Ml. Vožice 8.30 MS
20. St Ml. Vožice 17.00 MS
20. St Vrcholtovice 16.00 FM
22. Ml. Vožice 17.00 MS
24. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS JC

MS JC

MS

MS

MS

BS

25. Po Ml. Vožice 8.30 MS
27. St Ml. Vožice 17.00 MS
28. Čt Řísnice 16.00 FM
29. Ml. Vožice 17.00 MS 24 hodin pro Pána

Adorace zpovědní den

31. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS

MS JC

MS

BS

MS

MS JC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Fatimská mozaika 102.výročí Fatimských událostí si připomínáme modlitbami růžence a ve čtvrtek v kapličkách podle rozpisu. Cílem FM je návrat k modlitbě růžence, k pokání a životu podle evangelia. Každé pondělí po MS se na faře modlíme růženec za naše farnosti Smilovy Hory, Hlasivo, Šebířov, Nová Ves, Vrcholtovice a Mladou Vožici. Přijďte mezi nás.–
  • Postní putování k Ústějovské kapli – Od 10.3. odchod od fary ve 14.00 hod. každou neděli
  • 29.3. Akce 24 hodin pro Pána inspirovaná papežem Františkem. Po MS adorace prostor pro modlitbu a svátost smíření zpovědník P. J. Šmejkal
  • Duben 2019
Duben Den Farnost/Kostel Hodina Poznámka
1. Po Ml. Vožice 8.30 MS
3. St Ml. Vožice 17.00 MS
4. Čt Stojslavice 16.00 FM
5. Ml. Vožice 17.00 MS
7. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Sm, Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS JC

BS

MS JC

MS

MS

BS

8. Po Ml. Vožice 8.30 MS
10. St Ml. Vožice 17.00 MS
11. Čt Ústějovská kaple 16.00 FM
12. Ml. Vožice 17.00 MS
14. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Sm. Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS           Květná neděle

MS JC

MS

MS

MS

MS JC

15. Po Ml. Vožice 8.30 MS
17. St Ml. Vožice 17.00 MS
18. Čt Ml. Vožice

Smilovy Hory

17.00

18.00

MS Zelený čtvrtek

MS JC Velikoční dílna pro děti na Klokotech

19. Ml. Vožice

Nová Ves

17.00

18.00

VO Velký pátek – Křížová cesta dětí

VO JC na Hrad odchod v 15.00 od fary

20. So Ml. Vožice 19.00 MS   Vigilie
21. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Sm. Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS JC Boží hod velikonoční

MS JC

MS JC

MS

MS

MS

22. Po Ml. Vožice

Oldřichov

9.30.

9.00

MS JC   Pondělí Velikonoční

MS

24. St Ml. Vožice 17.00 MS
25. Čt Kaple Zhř 16.00 FM
26. Ml. Vožice 17.00 MS
28. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Sm. Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS Neděle Božího milosrdenství

BS

MS

MS

MS

MS JC

29. Po Ml. Vožice 8.30 MS
  • 12.-13. dubna Diecézní sekání mládeže v Českých Budějovicích

 

 

 

 

Plán akcí farností 2018/19

Akce

Termín

Hodina

Poznámka

Zahájení školního roku mší svatou: Žehnání aktovek 16.09. 2018

9.30

Kostel sv. Martina v Ml. Vožici
Zahájení výuky náboženství V týdnu

10.09-16.09.

Fara v Mladé Vožici
Ohlédnutí a postřehy z pěších poutí na Velehrad a Sv. Horu  21.09

18.00

Fara
La Salettská pouť 23.09.

15.00

Fara v Ml. Vožici
Svatováclavský výšlap pro rodiny s dětmi a mládež

Ve spolupráci s Klubem Českých turistů

28.09.

8.00

Odchod z fary v Ml. Vožice
Mše sv. s pásmem dětí k misijím 21.10.

9.30

Kostel v Ml. Vožici
Poutní mše sv. v Janově 28.10.

10.00

Kostel Janov
Hubertská mše svatá v Mladé Vožici 04.11.

9.30

F. Matoušek
Posvícení  – mše s dětmi v kostele sv. Martina

( pátek a  sobota – víkendový program pro děti na faře)

11.11.

9.30

Pásmo ke sv. Martinovi
Ohlédnutí za liturgickým rokem  v našich farnostech 24.11.

18.00

P. Mgr. J. Karas, fara
Adventní duchovní obnova s příležitostí sv. smíření 01. 12.

16.30

Kněz diecéze
Advent roráty – zahájení 03.12.

8.00

Fara
1. Otevírání adventu kostel sv. Martina 02.12.

15.00

Kostel sv. Martina a rozsvícení stromů na náměstí
2. Adventní varhaní koncert s pěveckým vystoupením 09.12.

15.00

Šebířov
Adventní kající bohoslužba pro děti 03-07.12.

Fara v hodině náboženství
3. Adventní vystoupení učitelek  ZŠ 16.12.

15.00

Kostel Hlasivo
Vánoční dílna Klokoty, VKS + farnost Klokoty 15.12.

8.05

Odjezd autobusu od pošty

Výroba vánočních předmětů

Zakončení rorátů  s posezením u vánočky 22.12.

8.30

Fara
Celodenní otevření kaple-Jesličky v kapli 24.12.

Od 8.00

Zahájení roráty

Závěr v 16.00

Setkání dětí u Jesliček v kostele sv. Martina 26.12.

15.00

Program  dětí ZŠ pod vedením Dipl. um. M. Kuklová
Požehnání koledníkům, mše sv. s dětmi 04.01.  2019.

13.00

Kostel v Ml. Vožici
Tříkrálová sbírka 04.1.-10.01 Podle rozpisu skupin koledníků
Víkendový pobyt koledníčků na faře 04-06.01 Fara v Mladé Vožici
Farní ples hraje skupina Triton 12.01. 20.00 Záložna v Mladé Vožici
Přednáška Farní Charita Tábor 08.02. 18.00 Mgr. Hašplová
Mše sv. s dětmi ke SDN v kostele sv. Martina 10. 02.  9.30 Pásmo dětí
Masopustní den dětí na faře Výroba masek, masopustní rej dětí v maskách  s diskotékou a setkání rodičů na faře. 02. 03. 16.30 Fara v Ml. Vožici
Postní duchovní obnova se svátostí smíření 08.03. 16.30 P. J.Karas
Postní putování k ústějovské kapli  od 10.03. – 14.04.  Neděle 14.00  Modlitba a zpěv
Kající bohoslužba pro děti 11.03.-15.03. Hodiny náboženství
Setkání mládeže pro starší děti a mládež

V pátek na faře ohlédnutí za Světovým dny mládeže

v Panamě leden 2019

12.-13. 04. 6.02 Odjezd od pošty, návrat v 18.15

Diecézní setkání mládeže,  Č. B.

Svatý týden oslava největších křesťanských svátků  od 14.04-21.04. 19

Velikonoční dílna Klokoty 18.04 8.05 Odjezd  od pošty

Výroba velikonočních  předmětů

Křížová cesta dětí  na Hrad Velký Pátek 19.04. 15.00 Odchod od fary
Velikonoční program v kapli na Hradě 22. 04. 9.00 Závěr v 16.00
Neděle Božího milosrdenství pouť do Prahy na Černý Most 28.04. 13.33 Odjezd vlaku z Olbramovic
Poutní zájezd farníků na Šumavu 29.04 – 02.05. Ing. Kášková J.
Přednáška Mariánské téma 10.05. 18.00 P. Sedloň Martin   OMI
Dětská vikariátní pouť 13.05. 7.45 Odjezd od fary
Noc otevřených kostelů – Hlasivo 24.05.
Pěší pouť na Svatou Horu 30.5-2.06 7.00
Víkendové setkání dětí přistupujících k prvnímu sv. přijímání 07.-09. 06 15.00 Dětská mše sv.
Poutní mše sv. ke kapli P. Marie v Chotovinách 10.06 16.00 Od fary
První svaté přijímání dětí farností 16.06. 9.30
Boží Tělo – Mladá Vožice 23. 06. 10.00 MS, průvod ke čtyřem oltářům, program a občerstvení na faře
Setkání  na závěr školního roku s rodiči a dětmi na faře 22.06. 9.00 Program pro všechny
Pouť Ml. Vožice pro všechny generace 18.08. 10.00 Na Hradě
Pěší pouť Velehrad 19.08.-24.08. Pro starší mládež

Plán akcí farností 2018/9 – ZŠ Ml. Vožice (návrh)

Akce

Termín

Hodina

Poznámka

3. Adventní koncert

16.12.18

15.00

Vystoupení učitelek v Hlasivu
4. Adventní koncert

14.12. 18

15.30

Vystoupení dětí ZŠ a MŠ v Mladé Vožici
Setkání dětí u jesliček

26.12.18

13.00

Vystoupení dětí ZŠ  v Mladé Vožici
Noc otevřených kostelů

24.05. 19

18.00 Program po Mši sv. v Mladé Vožici v 17.00 bude pokračovat v Hlasivě koncertem vážné hudby bude objednán autobus
Koncert pro veřejnost v Milíně v kině

01.06.19

18.00

Vystoupení učitelek  ZŠ v Mladé Vožici