Přehled bohoslužeb

Přehled bohoslužeb Leden 2019

Leden Den Farnost/Kostel Hodina Poznámka
1. Út Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS

MS

MS

MS P. JC

MS P. JC

MS P. JC

2. St Ml. Vožice 17.00 MS
4. Ml. Vožice 17.00 MS
6. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P. JC

BS

BS

MS

MS

MS

7. Po Ml. Vožice 8.30 MS
9 St Ml. Vožice 17.00 MS
11. Ml. Vožice 17.00 MS
12. So Zveme farníky všech farností na XVI. Ročník Farního plesu
13. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS

MS P. JC

MS

MS

MS

MS P. JC

14. Po Ml. Vožice 8.30 MS
16. St Ml. Vožice 17.00 MS
17. Čt Řísnice 16.00 FM M. Hlaváčková
18. Ml. Vožice 17.00 MS
19. So Šebířov 13.00 MS zádušní
20. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS

BS

MS P. JC

MS P. JC

MS

BS

21. Po Ml. Vožice 8.30 MS
23. St Ml. Vožice 17.00 MS
24. Čt Stojslavice 16.00 FM M. Vášová
25. Ml. Vožice 17.00 MS
27. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS

MS

BS

MS P. JC

MS P. JC

MS

28. Po Ml. Vožice 8.30 MS
30. St Ml. Vožice 17.00 MS
31. Čt Ústějovská kaple 16.00 FM

 

Přehled bohoslužeb Únor 2019

 

Únor Den Farnost/Kostel Hodina MS Poznámka
1. Ml. Vožice 17.00 MS
3. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P. JC

BS

MS

MS

MS

BS

4. Po Ml. Vožice 8.30 MS
6. St Ml. Vožice 17.00 MS
7. Čt Mladá Vožice 16.00 FM fara
8. Ml. Vožice 17.00 MS
10. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS

BS

BS

MS JC

MS

MS JC

11. Po Ml. Vožice 8.30 MS
13. St Ml. Vožice 17.00 MS
14. Čt Mladá Vožice kaple Hrad 16.00 FM
15. Ml. Vožice 17.00 MS
17.      Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS

MS P. JC

MS

MS

MS

MS P. JC

18. Po Ml. Vožice 8.30 MS
20. St Ml. Vožice 17.00 MS
21. Čt Zhoř kaple 16.00 FM
22. Ml. Vožice 17.00 MS
24. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P. JC

BS

MS P. JC

MS

MS

BS

25. Po Ml. Vožice 8.30 MS
27. St Ml. Vožice 17.00 MS
28. Čt Šebířov 16.00 FM

 

 

Fatimská mozaika 2019

 

17.1. Řísnice M. Hlaváčková
24.1. Stojslavice M. Vášová
31.1. Ústějovská kaple R. Malotín
7.2. Mladá Vožice fara P. J. Karas
14.2. Mladá Vožice kaple Hrad Petříkovi
21.2. Kaple Zhoř F. Matoušek
28.2. Šebířov P. Matoušek

 

 

 

 

 

Plán akcí farností 2018/19

Akce

Termín

Hodina

Poznámka

Zahájení školního roku mší svatou: Žehnání aktovek 16.09. 2018

9.30

Kostel sv. Martina v Ml. Vožici
Zahájení výuky náboženství V týdnu

10.09-16.09.

Fara v Mladé Vožici
Ohlédnutí a postřehy z pěších poutí na Velehrad a Sv. Horu  21.09

18.00

Fara
La Salettská pouť 23.09.

15.00

Fara v Ml. Vožici
Svatováclavský výšlap pro rodiny s dětmi a mládež

Ve spolupráci s Klubem Českých turistů

28.09.

8.00

Odchod z fary v Ml. Vožice
Mše sv. s pásmem dětí k misijím 21.10.

9.30

Kostel v Ml. Vožici
Poutní mše sv. v Janově 28.10.

10.00

Kostel Janov
Hubertská mše svatá v Mladé Vožici 04.11.

9.30

F. Matoušek
Posvícení  – mše s dětmi v kostele sv. Martina

( pátek a  sobota – víkendový program pro děti na faře)

11.11.

9.30

Pásmo ke sv. Martinovi
Ohlédnutí za liturgickým rokem  v našich farnostech 24.11.

18.00

P. Mgr. J. Karas, fara
Adventní duchovní obnova s příležitostí sv. smíření 01. 12.

16.30

Kněz diecéze
Advent roráty – zahájení 03.12.

8.00

Fara
1. Otevírání adventu kostel sv. Martina 02.12.

15.00

Kostel sv. Martina a rozsvícení stromů na náměstí
2. Adventní varhaní koncert s pěveckým vystoupením 09.12.

15.00

Šebířov
Adventní kající bohoslužba pro děti 03-07.12.

Fara v hodině náboženství
3. Adventní vystoupení učitelek  ZŠ 16.12.

15.00

Kostel Hlasivo
Vánoční dílna Klokoty, VKS + farnost Klokoty 15.12.

8.05

Odjezd autobusu od pošty

Výroba vánočních předmětů

Zakončení rorátů  s posezením u vánočky 22.12.

8.30

Fara
Celodenní otevření kaple-Jesličky v kapli 24.12.

Od 8.00

Zahájení roráty

Závěr v 16.00

Setkání dětí u Jesliček v kostele sv. Martina 26.12.

15.00

Program  dětí ZŠ pod vedením Dipl. um. M. Kuklová
Požehnání koledníkům, mše sv. s dětmi 04.01.  2019.

13.00

Kostel v Ml. Vožici
Tříkrálová sbírka 04.1.-10.01 Podle rozpisu skupin koledníků
Víkendový pobyt koledníčků na faře 04-06.01 Fara v Mladé Vožici
Farní ples hraje skupina Triton 12.01. 20.00 Záložna v Mladé Vožici
Přednáška Farní Charita Tábor 08.02. 18.00 Mgr. Hašplová
Mše sv. s dětmi ke SDN v kostele sv. Martina 10. 02.  9.30 Pásmo dětí
Masopustní den dětí na faře Výroba masek, masopustní rej dětí v maskách  s diskotékou a setkání rodičů na faře. 02. 03. 16.30 Fara v Ml. Vožici
Postní duchovní obnova se svátostí smíření 08.03. 16.30 P. J.Karas
Postní putování k ústějovské kapli  od 10.03. – 14.04.  Neděle 14.00  Modlitba a zpěv
Kající bohoslužba pro děti 11.03.-15.03. Hodiny náboženství
Setkání mládeže pro starší děti a mládež

V pátek na faře ohlédnutí za Světovým dny mládeže

v Panamě leden 2019

12.-13. 04. 6.02 Odjezd od pošty, návrat v 18.15

Diecézní setkání mládeže,  Č. B.

Svatý týden oslava největších křesťanských svátků  od 14.04-21.04. 19

Velikonoční dílna Klokoty 18.04 8.05 Odjezd  od pošty

Výroba velikonočních  předmětů

Křížová cesta dětí  na Hrad Velký Pátek 19.04. 15.00 Odchod od fary
Velikonoční program v kapli na Hradě 22. 04. 9.00 Závěr v 16.00
Neděle Božího milosrdenství pouť do Prahy na Černý Most 28.04. 13.33 Odjezd vlaku z Olbramovic
Poutní zájezd farníků na Šumavu 29.04 – 02.05. Ing. Kášková J.
Přednáška Mariánské téma 10.05. 18.00 P. Sedloň Martin   OMI
Dětská vikariátní pouť 13.05. 7.45 Odjezd od fary
Noc otevřených kostelů – Hlasivo 24.05.
Pěší pouť na Svatou Horu 23.-26.05 7.00 Předběžný termín
Víkendové setkání dětí přistupujících k prvnímu sv. přijímání 07.-09. 06 15.00 Dětská mše sv.
Poutní mše sv. ke kapli P. Marie v Chotovinách 10.06 16.00 Od fary
První svaté přijímání dětí farností 16.06. 9.30
Boží Tělo – Mladá Vožice 23. 06. 10.00 MS, průvod ke čtyřem oltářům, program a občerstvení na faře
Setkání  na závěr školního roku s rodiči a dětmi na faře 22.06. 9.00 Program pro všechny
Pouť Ml. Vožice pro všechny generace 18.08. 10.00 Na Hradě
Pěší pouť Velehrad 19.08.-24.08. Pro starší mládež

Plán akcí farností 2018/9 – ZŠ Ml. Vožice (návrh)

Akce

Termín

Hodina

Poznámka

3. Adventní koncert

16.12.18

15.00

Vystoupení učitelek v Hlasivu
4. Adventní koncert

14.12. 18

15.30

Vystoupení dětí ZŠ a MŠ v Mladé Vožici
Setkání dětí u jesliček

26.12.18

13.00

Vystoupení dětí ZŠ  v Mladé Vožici
Noc otevřených kostelů

24.05. 19

16.00

Vystoupení dětí ZŠ a MŠ v Mladé Vožici
Koncert pro veřejnost v Milíně v kině

01.06.19

18.00

Vystoupení učitelek  ZŠ v Mladé Vožici