Přehled bohoslužeb

Přehled bohoslužeb Listopad 2018

Listopad Den Farnost Hodina Poznámka
27.10.   Mše sv. v Kostele Všech Svatých v Janově v 10.00
1. Čt Mladá Vožice Všech Svatých 17.00 MS
2. Šebířov

Ml. Vožice hřbitovní kostel

Smilovy Hory

15.00

16.30

16.30

MS

MS

MS P. JC

5. Po Ml. Vožice 8.30 MS
4. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice  Hubertská

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS

BS

BS

MS P. JC

MS

MS

5. Po Ml. Vožice 8.30. MS
7. St Ml. Vožice 17.00 MS
8. Čt Řísnice 17.00 FM
9. Ml. Vožice 17.00 MS
11. Ne Nová Ves                                             Sbírka na Charitu

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P. JC

MS P. JC

MS

MS

MS

BS

Posvícení – mše s dětmi v kostele sv. Martina

( pátek a   sobota – doprovodný program )   11.11.  9.30     Pásmo ke sv. Martinovi

12. Po Ml. Vožice 8.30 MS
14. St Ml. Vožice 17.00 MS
15. Čt Ústějovská kaple 17.00 FM
16. Ml. Vožice 17.00 MS
18. Ne Nová Ves                                        Sbírka na den Bible

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS

BS

MS P. JC

MS

MS

MS

19. Po Ml. Vožice 8.30 MS
21. St Ml. Vožice 17.00 MS
22. Čt Ml. Vožice-fara 17.00 FM
23. Ml. Vožice ohlédnutí za liturgickým rokem 18.00 P. J. Karas 17.00 MS
25. Ne Nová Ves – Poutní

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS

MS P. JC

BS

MS P. JC

MS

MS

26. Po Ml. Vožice 8.30 MS
28. St Ml. Vožice 17.00 MS
29. Čt Zhoř-kaple 17.00 FM
30. Ml. Vožice 17.00 MS

 

 Přehled bohoslužeb Prosinec 2018

Prosinec Den Farnost/Kostel Hodina MS /BS Poznámka
2. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS

BS

MS P JC

MS

MS

MS

2. Otevírání Adventu 1. adventním koncertem v kostele sv. Martina v 15.00
3. Po Ml. Vožice 8.30 MS Roráty denně kromě neděle na faře v 8.00 následuje MS v 8.30
5. St Ml. Vožice 17.00 MS
7. Ml. Vožice 17.00 MS Slavnost   Neposkvrněného Početí Panny   Marie
8. So Roráty pro děti a rodiče od 8.00 na faře
9. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P. JC

MS P. JC

MS

MS

MS

BS

9. 2. Adventní varhaní Šebířov v 15.00 hod. koncert
10. Po Ml. Vožice 8.30 MS
12. St Ml. Vožice 17.00 MS
14. Ml. Vožice 17.00 MS
15. So Roráty pro členy živého růžence v 8.00 na faře
Vánoční dílna Klokoty, VKS + farnost Klokoty         15.12.    8.05 Odjezd autobusu od pošty. Výroba vánočních předmětů
16 Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS

BS

MS

MS

MS

MS P. JC

3. Adventní vystoupení učitelek ZŠ 16.12.                 15.00 hodin          Kostel Hlasivo
17. Po Ml. Vožice 8.30 MS
19. St Ml. Vožice 17.00 MS
21. Ml. Vožice 17.00 MS
21.   Zakončení rorátů s posezením u vánočky v 8.30 v kapli na Hradě
23. Ne Šebířov

Ml. Vožice

9.30.

9.30

MS

MS

24. Po Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Smilovy Hory

Hlasivo

Ml. Vožice

15.30

17.00

17.00

15.30

16.15

23.00

BS

BS

MS P. JC

MS

MS

MS

24.12.               Celodenní otevření kaple-Jesličky od 9.00 do 16.00
25. Út Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P. JC                 Celodenní otevření kaple od 9.00-16.00

MS P. JC

MS P. JC

MS

MS

MS

26. St Ml. Vožice

Kaple otevřena

9.30

9.00-14.30

MS Setkání dětí u jesličekSetkání dětí u Jesliček v kostele sv. Martina 15.00 Program dětí ZŠ pod vedením Dipl. um. M. Kuklová
28. Ml. Vožice 17.00 MS
29. So Svátek sv. Rodiny Rybova mše sv. 10 hod.kostel sv. Martina
30. Ne Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS

MS

MS

BS

MS P. JC

MS P. JC

31. Po Ml. Vožice 17.00 MS děkovná
Silvestrovský výšlap na Blaník 8.00 odchod od fary

Plán akcí farností 2018/19

Akce

Termín

Hodina

Poznámka

Zahájení školního roku mší svatou: Žehnání aktovek 16.09. 2018

9.30

Kostel sv. Martina v Ml. Vožici
Zahájení výuky náboženství V týdnu

10.09-16.09.

Fara v Mladé Vožici
Ohlédnutí a postřehy z pěších poutí na Velehrad a Sv. Horu  21.09

18.00

Fara
La Salettská pouť 23.09.

15.00

Fara v Ml. Vožici
Svatováclavský výšlap pro rodiny s dětmi a mládež

Ve spolupráci s Klubem Českých turistů

28.09.

8.00

Odchod z fary v Ml. Vožice
Mše sv. s pásmem dětí k misijím 21.10.

9.30

Kostel v Ml. Vožici
Poutní mše sv. v Janově 28.10.

10.00

Kostel Janov
Hubertská mše svatá v Mladé Vožici 04.11.

9.30

F. Matoušek
Posvícení  – mše s dětmi v kostele sv. Martina

( pátek a  sobota – víkendový program pro děti na faře)

11.11.

9.30

Pásmo ke sv. Martinovi
Ohlédnutí za liturgickým rokem  v našich farnostech 24.11.

18.00

P. Mgr. J. Karas, fara
Adventní duchovní obnova s příležitostí sv. smíření 01. 12.

16.30

Kněz diecéze
Advent roráty – zahájení 03.12.

8.00

Fara
1. Otevírání adventu kostel sv. Martina 02.12.

15.00

Kostel sv. Martina a rozsvícení stromů na náměstí
2. Adventní varhaní koncert s pěveckým vystoupením 09.12.

15.00

Šebířov
Adventní kající bohoslužba pro děti 03-07.12.

Fara v hodině náboženství
3. Adventní vystoupení učitelek  ZŠ 16.12.

15.00

Kostel Hlasivo
Vánoční dílna Klokoty, VKS + farnost Klokoty 15.12.

8.05

Odjezd autobusu od pošty

Výroba vánočních předmětů

Zakončení rorátů  s posezením u vánočky 22.12.

8.30

Fara
Celodenní otevření kaple-Jesličky v kapli 24.12.

Od 8.00

Zahájení roráty

Závěr v 16.00

Setkání dětí u Jesliček v kostele sv. Martina 26.12.

15.00

Program  dětí ZŠ pod vedením Dipl. um. M. Kuklová
Požehnání koledníkům, mše sv. s dětmi 04.01.  2019.

13.00

Kostel v Ml. Vožici
Tříkrálová sbírka 04.1.-10.01 Podle rozpisu skupin koledníků
Víkendový pobyt koledníčků na faře 04-06.01 Fara v Mladé Vožici
Farní ples hraje skupina Triton 12.01. 20.00 Záložna v Mladé Vožici
Přednáška Farní Charita Tábor 08.02. 18.00 Mgr. Hašplová
Mše sv. s dětmi ke SDN v kostele sv. Martina 10. 02.  9.30 Pásmo dětí
Masopustní den dětí na faře Výroba masek, masopustní rej dětí v maskách  s diskotékou a setkání rodičů na faře. 02. 03. 16.30 Fara v Ml. Vožici
Postní duchovní obnova se svátostí smíření 08.03. 16.30 P. J.Karas
Postní putování k ústějovské kapli  od 10.03. – 14.04.  Neděle 14.00  Modlitba a zpěv
Kající bohoslužba pro děti 11.03.-15.03. Hodiny náboženství
Setkání mládeže pro starší děti a mládež

V pátek na faře ohlédnutí za Světovým dny mládeže

v Panamě leden 2019

12.-13. 04. 6.02 Odjezd od pošty, návrat v 18.15

Diecézní setkání mládeže,  Č. B.

Svatý týden oslava největších křesťanských svátků  od 14.04-21.04. 19

Velikonoční dílna Klokoty 18.04 8.05 Odjezd  od pošty

Výroba velikonočních  předmětů

Křížová cesta dětí  na Hrad Velký Pátek 19.04. 15.00 Odchod od fary
Velikonoční program v kapli na Hradě 22. 04. 9.00 Závěr v 16.00
Neděle Božího milosrdenství pouť do Prahy na Černý Most 28.04. 13.33 Odjezd vlaku z Olbramovic
Poutní zájezd farníků na Šumavu 29.04 – 02.05. Ing. Kášková J.
Přednáška Mariánské téma 10.05. 18.00 P. Sedloň Martin   OMI
Dětská vikariátní pouť 13.05. 7.45 Odjezd od fary
Noc otevřených kostelů – Hlasivo 24.05.
Pěší pouť na Svatou Horu 23.-26.05 7.00 Předběžný termín
Víkendové setkání dětí přistupujících k prvnímu sv. přijímání 07.-09. 06 15.00 Dětská mše sv.
Poutní mše sv. ke kapli P. Marie v Chotovinách 10.06 16.00 Od fary
První svaté přijímání dětí farností 16.06. 9.30
Boží Tělo – Mladá Vožice 23. 06. 10.00 MS, průvod ke čtyřem oltářům, program a občerstvení na faře
Setkání  na závěr školního roku s rodiči a dětmi na faře 22.06. 9.00 Program pro všechny
Pouť Ml. Vožice pro všechny generace 18.08. 10.00 Na Hradě
Pěší pouť Velehrad 19.08.-24.08. Pro starší mládež

Plán akcí farností 2018/9 – ZŠ Ml. Vožice (návrh)

Akce

Termín

Hodina

Poznámka

3. Adventní koncert

16.12.18

15.00

Vystoupení učitelek v Hlasivu
4. Adventní koncert

14.12. 18

15.30

Vystoupení dětí ZŠ a MŠ v Mladé Vožici
Setkání dětí u jesliček

26.12.18

13.00

Vystoupení dětí ZŠ  v Mladé Vožici
Noc otevřených kostelů

24.05. 19

16.00

Vystoupení dětí ZŠ a MŠ v Mladé Vožici
Koncert pro veřejnost v Milíně v kině

01.06.19

18.00

Vystoupení učitelek  ZŠ v Mladé Vožici