Soudíme-li lidi, nemáme čas je milovat.
Matka Tereza

Každému vadí na druhých nejvíc to, co dělá sám.

Ďábel zabíjí vlastním hříchem a tím je pýcha.
Cítíš-li se nejsvětějším a začneš-li být spokojen sám se sebou, jsi často ďáblu blíž než si myslíš: jsi mu nejblíž.

Učiň vše pro své zdraví i důstojný život, 
ale když přijde bolest bez tvé viny,
když trvá protivenství nad tvé síly,
přijmi to pokorně jako Boží plán,
jinak bys odmítl nové dílo 
Boží prozřetelnosti a slitování.

Josef Hlouch - Minutěnka


Odmítané utrpení ničí, přijímané proměňuje.


Člověče přičiň se a Pán Bůh ti požehná.

Přísloví


Ducha můžeme právě tak, jako tělo, učinit pohyblivějším a hbitějším, oboje potřebuje cvičení.

Vauvenargues


Nemožnost komunikace s volem nepramení z jeho odmítání, ale z jeho nezájmu o vše, co není tráva.

Hervé Bazin - Zelený chrám


Cizí špatnost neomlouvá špatnost tvoji.


Štěstí ? Tvá radost, která nepřináší druhým bolest a žal.


Závist je nejstrašnější hřích - nic z toho nemá, ale chce někdy i druhého zabít. Závist je nezřízený smutek nad dobrem druhého.


I dobrou vůlí se může mnoho pochybit, neřídíme - li se zdravým rozumem.


Velikost osobnosti se měří velikostí věci, která ho rozčiluje.


Všeliké kvaltování toliko pro hovado dobré jest.

Jan Ámos Komenský


Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.


Se sousedy se přátel, ale plot nebourej.

Přísloví


Jsou dva druhy nespokojenosti : nespokojenost, která pracuje a ta, co lomí rukama. První dosáhne toho, co chce, druhá ztratí, co má.

Ortega y Gasset


Neštěstí pomáhá rozvoji ducha a plodí genialitu.


Je mělký potok slyšet do daleka, řeky hluboké však plynou tiše.


Když hlupák mlčí, je pokládán za moudrého.


Nic není nebezpečnějšího, než lichocení. Víš, že je to lež, a přece tomu věříš.

Přísloví


Jak se kdo chová ke své matce, tak se bude chovat ke své ženě.


Nevěř lidem, kteří mluví dobře o tobě a špatně o jiných.


Mladí, kterým se odpouští všecko, neodpouštějí nic.


Přísný otec vychová zdárného syna, povolná matka nestvůru.

Čínské přísloví


První dojem neuděláš dvakrát.


V běhu nechejte starce vzadu, ale ne jejich rady.

Německé přísloví


Slabý se vzteká, silného poznáš podle toho, že se usmívá.

Japonské přísloví