Církev ve Francii zaskočil nečekaný nárůst počtu křtů dospělých. „Je to zjevné Boží znamení, není to důsledek misie, kterou vykonáváme, nikdo to nečekal, přišli odnikud,“ říká pro Vatikánský rozhlas biskup Olivier Leborgne, který je ve francouzském episkopátu zodpovědný za katechumenát. Připomíná, že na Bílou sobotu bylo ve Francii pokřtěno 7 tisíc dospělých a 5 tisíc dospívajících. Z dospělých byla většina mladých lidí ve věku od 20 do 35 let. Na rozdíl od křtů z předchozích let jde v naprosté většině o rodilé Francouze.

image:Image 55/source/orig/54104_ae58e3ff82837a0c56b195b91169a68f.jpg
 
 

Letošní katechumeni se vyznačují také tím, že obvykle pocházejí z prostředí vzdáleného církvi. Mnozí z nich mají za sebou obtížnou životní zkušenost, ale naprostá většina z nich prožila zkušenost spásy, a to s velkou silou. „Zakusili Boží milost v samém jádru temnoty, uprostřed tajemství zla,“ říká biskup Leborgne. Co se týče vnějších faktorů, důležitou roli podle něj často sehrála lidová zbožnost, která prokazatelně otevírá lidi posvátnu, stejně jako krása kostelů nebo dobře slavená liturgie. Nejdůležitější se však zdá být hledání toho, co Benedikt XVI. označil za ‚existenciální eschatologii’“, říká biskup Leborgne.

„Náš svět nenabízí pocit bezpečí. Moje generace měla jinou zkušenost. Do dospělého života jsem vstoupil v devadesátých letech. Měli jsme pocit, že budoucnost patří nám a že technika všechno zvládne. Dnes už se necítíme být takto u vesla, technologie už takovou jistotu neposkytuje. A my pociťujeme rostoucí pocit nejistoty. Vyvstává otázka: Co přežije? Vzpomínám si na slova papeže Benedikta XVI. v pařížské Bernardýnské koleji, když mluvil o středověkých mniších. Řekl, že praktikovali „existenciální eschatologii“, to znamená, že uprostřed měnícího se a pomíjivého světa hledali to, co je trvalé. Myslím, že mnoho lidí dnes hledá právě toto, existenciální eschatologii. Uprostřed všech změn, které se dnes odehrávají, se nově kladou ty nejzákladnější otázky, které se dříve nekladly. Vidíme, že technologie nevyřeší všechny problémy, že mír není samozřejmostí. A z toho plyne otázka: co je udržitelné v tomto tak velmi pomíjivém světě. A tyto otázky si dnes klade generace, která už nezná církev. Moje generace se s církví přela, tato se nepře, protože ji nezná.”

Biskup Leborgne poznamenává, že takový je profil nejen letošních katechumenů, ale i budoucích kněží. Mnozí ze seminaristů jsou konvertité, kteří pocházejí z nekatolického prostředí a vydali se touto nečekanou cestou obrácení.

Zdroj: Zdroj: cirkev.cz– Vatican News, francouzská sekce