7. července se slaví Světový den kakaa, ovoce, které je základní surovinou pro výrobu čokolády a kterému řada studií přisuzuje antistresové účinky. Poznejte příběh argentinské řeholnice, jež rozdávala čokoládu jako symbol radosti a blízkosti.

Řeč je o Matce Catalině de María Rodríguez, řeholnici, která založila Kongregaci sester služebnic Srdce Ježíšova, jejíž slavnostní blahořečení se konalo 25. listopadu 2017 ve městě Córdoba (Argentina).

Catalina byla velkou ctitelkou Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a čokoládu považovala za pokrm k oslavě a k obdarování, proto ji nabízela jako gesto blízkosti, které vyvolává radost a může pozvednout náladu obdarovaného.

Její rodné jméno bylo Josefina Saturnina Rodríguez de Zavalía a před zahájením řeholního života se provdala za vdovce se dvěma dětmi. Sama byla později také matkou holčičky, která bohužel zemřela při porodu. Když ovdověla, odpověděla na Pánovo volání k řeholnímu životu a zvolila si jméno Catalina de María Rodríguez.

Tato cesta ji přivedla k založení první ženské kongregace apoštolského života v Argentině: Sester služebnic Srdce Ježíšova. Její komunita se dále rozrůstala ve školách, domácnostech a misiích a šířila ducha radosti Matky Cataliny do Argentiny, Chile, Španělska a Beninu.

Vypráví se, že jednou z věcí, které ji nejvíce těšily, bylo rozdávání čokolády, kterou nabízela spolu s vyšívaným přívěskem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Při obřadu jejího blahořečení nezůstal tento detail bez povšimnutí: přítomným se rozdávala oblíbená sladkost Matky Cataliny. Stala se také symbolem ve školách sester služebnic, které se orientují na své poslání pod odkazem blahoslavené, kde každoročně slaví svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova velkou „čokolatádou“. Sestry služebnice obvykle zdůrazňují, že čokoláda „otevírá dveře, probouzí úsměvy, zkracuje vzdálenosti a zahřívá srdce“.

Blahoslavená Catalina je patronkou čtvrti General Paz v Córdobě, kde žila. Sousedské centrum proto propaguje její příklad citlivosti a pomoci bližním, zejména těm nejpotřebnějším, jak uvádí místní médium La Voz. S ohledem na to jsou ve čtvrti každý rok 27. listopadu, v den jejího narození, sousedé vyzýváni, aby si vyměnili čokoládu.

V návaznosti na odkaz Matky Cataliny podporují sestry služebnice Srdce Ježíšova solidární kampaň s názvem „Daruj virtuální čokoládu“. Kampaň je iniciativou Nadace sdíleného poslání Institutu sester služebnic Srdce Ježíšova, jejímž cílem je šířit dílo Matky Cataliny v jejích školách v Argentině, Chile, Španělsku a Beninu.

Zdroj: Aciprensa, španělská sekce Církev.cz