Seznam kněží, působících v Mladé Vožici

Seznam kněží, působících v Mladé Vožici

 

1651-1654 P. Ludvík HORÁCIUS  
1654-1661 P. Mikuláš MOSTECKÝ  
1661-1667 P. Kašpar KLIMEŠ  
1667-1670 P. Jan KOŘÁNEK  
1670-1671 P. Václav MERKLÍNSKÝ  
1671-1675 P. Matouš SEVERA  
1675-1679 P. Jiří ČENĚK  
1679-1682 P. Jiří MARŠÍČEK  
1682-1683 P. Matouš VIRTH  
1683-1684 P. Šebestián PROŠEK  
1684-1702 P. Jan Václav LHOTKA  
1702-1707 P. Daniel SLAVÍK  
1707-1717 P. František MÁJ  
1717-1740 P. Václav KLÁŠTER  
1740-1756 P. Ondřej JUNGR  
1756-1771 P. Volfgang PELIKÁN  
1771-1789 P. Antonín VINAŘ  
1789-1805 P. Jan Antonín MORÁVEK jmenován kanovníkem u sv. Víta
1805-1805 P. František LOM farnost spravoval do doby, než byl jmenován nový děkan
1805-1832 P. Jan Václav BOUKAL do své smrti 13.6.1832
1832-1869 P. Vincenc ŠOUREK přichází z Votic, v prosinci 1832 jmenován děkanem, později vikariátním sekretářem a nakonec biskupským notářem. Umírá 7.9.1868
1869-1871 P. Václav POKORNÝ spravuje farnost do dubna 1871
1871-1887 P. Jakub KREJČÍ spravuje farnost až do své smrti 25.11.1887
1887-1888 P. Josef STANĚK ve farnosti působil jen krátkou dobu
1888-1901 P. Josef DECARA 22.11.1900 dostává jako pomocníka kaplana P. Václava TŮMU. Zemřel 31.10.1901
1901-1902 P. Václav TŮMA do 1.4.1902
1902-1946 P. Josef MYŠKA do té doby kaplan v Miličíně a farář ve Vrcholtovicích. Umírá 24.7.1946, kromě toho zde vypomáhali kaplani – P. Josef BRŮŽEK (1936-41), P. František VESELÝ (1941-44)
1944-1951 P. František VESELÝ  
1951-1952 kaplan Emil HAASE  
1952-1954 Ignác BŘEZINA jako admin
1954-1963 P. František LÁLA  
1963-1968 P. Bohumil MRÁZ  
1968-1973 P. Josef URBAN  
1973-1990 P. František VESELÝ v r. 1973 se vrací. umírá v únoru 1990
1990-1992 P. Stanislav ŠLAPÁK  
1992-1997 P. Václav KRAUS zemřel náhle 15.6.1997 ve věku 45 let
     
     
2000–2009 P. Jacek Roman ZYZAK, MS Člen kongregace Misionářů Saletinů.  Zemřel náhle v důsledku zdravotní indispozice ve věku 56 let při návštěvě rodného Polska 10. prosince 2022. Pohřben v Dębowci v Polsku.
2009 – P. Jaroslav KARAS  
2013–2022 výpomocný duchovní
P. Jiří Cihelna
Zemřel 4. března 2022. Pohřben v Hartvíkově.