Blog - Modlitby a novény

Modlitby různé

Modlitby různé

Modlitba ministerstva obrany ...
Nejmilejší Otče, který panuješ nad všemi prostory...
Modlitba Papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství
Modlitba z Lomečku
Modlitba Vlč. Zlatka Sudače

Číst dál
33DENNÍ PŘÍPRAVA NA ZASVĚCENÍ SE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI

33DENNÍ PŘÍPRAVA NA ZASVĚCENÍ SE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI

33DENNÍ PŘÍPRAVA NA ZASVĚCENÍ SE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI  PROSTŘEDNICTVÍM PANNY MARIE PODLE SV. LUDVÍKA GRIGNIONA DE MONTFORTA.
7 důvodů, proč bych se měl/a zúčastnit projektu ODEVZDANOST33?
 
- vstoupíš do zkušenosti bezpodmínečné lásky a velkého bezpečí, které se stává zkušeností každého, kdo až do konce důvěřuje Marii. Osvobodí tě od strachu.
 
- zažiješ milosti, o kterých budeš vědět jen ty a Bůh. Bude to váš osobní příběh o velkých věcech, které pro tebe Všemohoucí udělá. To je cesta PLNÉ MILOSTI.
 
- staneš se v rukou Ježíše a Marie nástrojem záchrany duší svých bratří a sester. Není nic krásnějšího než se podílet na tomto velkém poslání zachraňovat duše lidí.
 
-  začneš mít účast na vítězství nad zlem, které Bůh slíbil Marii a jejímu potomstvu....
(pokud nestihnete začátek, můžete se připojit kdykoliv a dočíst si to, co jste nestihli)

Číst dál
Modlitby obvyklé

Modlitby obvyklé

Za kněze ve farnosti, Modlitba duchovního svatého přijímání, Svatý archanděli Michaeli obě verze, Maria pomoz, přišel čas, Zdrávas královno, Pod ochranu tvou, Věřím v jednoho Boha,

Číst dál
Starobylé modlitby

Starobylé modlitby

Duše Kristova..., Pamatuj láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno ..., Velebí má duše Pána, K Jezulátku, Ranní modlitba posledních Optinských starců

Číst dál
1